Siirry sisältöön

Arvostetun Suomen laatupalkinnon sai tänä vuonna DNA Oyj

  • Uutiset
  • Julkaistu:

Laatupäivässä 2023 palkittuja.

Metsä Groupin ja CollectiveCrunch Oy:n toteuttama tekoälysovellus metsän hyönteistuhoja vastaan palkittiin innovaatiosarjan parhaana.

Suomen Laatuyhdistys ry palkitsi keskiviikkona 15.11.2023 jälleen kestävää kilpailukykyä kehittäneiden yritysten parhaimmistoa Suomessa. Vuodesta 1991 jaettu Suomen laatupalkinto myönnettiin DNA Oy:lle strategisesta ja pitkäjänteisestä oman toiminnan kehittämistyöstä. Laatupalkinnon arvioinnin taustalla on laajasti kansainvälisesti hyödynnetty johtamisen ja kehittämisen EFQM-viitekehys. Arviointiryhmän mukaan DNA on oivallinen esimerkki EFQM-mallin toteuttamisesta: yhtiön erityisiä vahvuuksia ovat asiakaskeskeisyys ja kyky johtaa strategia ylätasolta käytännön tavoitteiksi arjen tekemiseen ja edelleen tuloksiin.

”Laatutyö on jatkuvaa työtä, ja DNA:lle se on ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä entistä paremman asiakaskokemuksen hyväksi. Tämä upea tunnustus motivoi meitä laatumatkallamme ja jatkamaan toimintamme kehittämistä edelleen”, sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Metsä Groupin yhteistyössä CollectiveCrunchin kanssa kehittämä sovellus metsän hyönteistuhoja vastaan palkittiin innovaatiosarjan parhaana Quality Innovation Award -kilpailussa. Tekoälypohjainen sovellus tunnistaa ja auttaa torjumaan metsien terveyttä uhkaavat hyönteistuhot. Sovelluksen tarjoaman tiedon perusteella hyönteistuhoihin voidaan reagoida nopeasti ja siten rajata sekä puun jalostusarvon alenemista että tuhojen leviämistä alueellisesti.

”Ilmaston lämpeneminen on lisännyt nopeasti Suomen metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Vuonna 2022 kirjanpainajatuhoja oli enemmän ja pohjoisemmassa kuin koskaan aikaisemmin. Päätimme tuolloin, että tarvitsemme reaaliaikaisen menetelmän hyönteistuhojen tunnistamiseen, jotta voimme tehdä toimia, joilla säilytämme metsien terveyden ja hiilinielut muuttuvassa ilmastossa. CollectiveCrunchin kanssa kehitetty tekoälysovellus auttaa meitä ja metsänomistajia yhdessä pitämään huolta metsiemme terveydestä ja hiilinieluista. Olen todella ylpeä Excellence Finlandilta saamastamme huomionosoituksesta”, kertoo Metsä Groupin digitalisaatiojohtaja Olli Leino.

”Olemme CollectiveCrunchilla kehittäneet dataan ja tekoälyyn perustuvia ratkaisuja metsien, niiden hiilivarantojen sekä biodiversiteetin inventointiin ja monitorointiin. Kirjanpainajan levitessä kohti pohjoista aloimme tutkia, kuinka teknologiamme soveltuisi kuoriaisen aiheuttamien tuhojen varhaiseen havaitsemiseen reaaliajassa. Olemme kiitollisia, että löysimme Metsä Groupin kumppaniksemme testaamaan ratkaisuamme yhdessä heidän asiakkaidensa kanssa. Pidämme Suomen Laatuyhdistyksen antamaa huomionosoitusta suuressa arvossa ja kannustuksena tarvelähtöiselle innovaatiotavallemme”, CollectiveCrunch Oy:n toimitusjohtaja Juha Koponen sanoo.

Kilpailujen taustaa

Suomen laatupalkinto perustuu kansainväliseen EFQM-mallilla (European Foundation for Quality Management) tehtyyn perusteelliseen organisaation toiminnan arviointiin. Palkintoa on jaettu vuodesta 1991.

”Johdonmukainen toiminnan ja laadun kehittämistyö näkyy yrityksen suorituskyvyssä, liiketoiminnan tuloksessa sekä kilpailukyvyssä. Tällä asenteella kehittämistyötä tekevät yritykset luovat kestävää kilpailukykyä niin itselleen kuin koko Suomelle”, sanoo Suomen Laatuyhdistyksen toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Quality Innovation Award on sekä kansallinen että kansainvälinen innovaatiokilpailu, jossa palkitaan kiinnostavia ja kovatasoisia innovaatiota. Kilpailun kriteerit ovat uutuusarvo, hyödynnettävyys, oppiminen, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus.

Lisätiedot:

Juha Ylä-Autio, toimitusjohtaja, Suomen Laatuyhdistys ry,
040 752 3312, juha.yla-autio@excellencefinland.fi

Suomen Laatuyhdistys ry
Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys ja Laatukeskus Excellence Finland Oy Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö. Tavoitteemme on menestyvä Suomi, jossa on kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti ja kestävästi kehittäviä organisaatioita. Yhdistyksen jäseninä on noin 350 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa suurista teollisuusyrityksistä pieniin asiantuntijaorganisaatioihin. Yhdistyksen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia. www.excellencefinland.fi

Palkitut organisaatiot ja arviointiryhmän perustelut

Suomen laatupalkinto 2023 voittaja: DNA Oyj

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Arviointiryhmä toteaa perusteluissaan, että DNA:n erityisiä vahvuuksia ovat asiakaskeskeisyys ja kyky johtaa strategia ylätasolta käytännön tavoitteiksi arjen tekemiseen ja edelleen tuloksiin. Lisäksi DNA:n organisaatiokulttuuri vakuutti. Kolme arvoa – nopea, rohkea, mutkaton – ovat läsnä DNA:laisten ajattelussa ja toiminnassa. Arvot näkyvät sekä asiakkaiden että työntekijöiden kohtelussa. DNA on oivallinen esimerkki EFQM-mallin mukaisesta kolmen peruspilarin eli suunnan, toiminnan ja tulosten nivoutumisesta. Yhtiö palkittiin Suomen laatupalkinnolla, Tasavallan presidentti Sauli Niinistön allekirjoittamalla kunniakirjalla sekä Suomen Messusäätiön myöntämällä 10 000 euron rahapalkinnolla.

EFQM-sertifikaatti ja Laadun kehittäjä -tunnustus: Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan on Suomen suurin ruotsinkielinen organisaatio, joka tekee työtä paremman terveyden ja elämänlaadun puolesta. Folkhälsan on myös tuonut merkittävän panoksen pohjoismaiseen laatutyöhön käännättämällä EFQM-mallin ruotsiksi. Tämän tuoreen käännöksen avulla on nyt arvioitu Folkhälsan Utbildning, joka järjestää monipuolista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta Solvallan urheiluopistolla Espoossa, sekä Norrvallan kansan- ja liikuntaopistossa Vöyrillä. Folkhälsan Utbildningin alaisuuteen kuuluu myös Vaasassa sijaitseva Resurscentret Föregångarna, joka organisoi työpajatoimintaa nuorille ja työnhakijoille.

Quality Innovation Award 2023, Ympäristöinnovaatiot-sarja

Voittaja: Metsä Group ja CollectiveCrunch Oy, Tekoälysovellus metsän hyönteistuhoja vastaan

Tekoälysovellus metsän hyönteistuhoja vastaan tunnistaa ja auttaa torjumaan metsän terveyttä uhkaavat hyönteistuhot. Puustossa tapahtuvia hyönteistuhoja voidaan tunnistaa satelliittikuvia analysoimalla. Ratkaisun erinomaisuus perustuu ensisijaisesti sen erittäin hyvään tulkintatarkkuuteen sekä aineiston ja sen hyödyntämisen räätälöintiin vastaamaan tarpeita. Järjestelmän tarjoaman tiedon perusteella hyönteistuhoihin voidaan reagoida nopeasti ja siten rajata sekä puun jalostusarvon alenemista että tuhojen leviämistä alueellisesti.
Sovellus palkittiin myös Innovaatioiden innovaationa 5 000 euron arvoisella Suomen Messusäätiön myöntämällä rahapalkinnoilla.

Quality Innovation Award 2023, Liiketoimintainnovaatiot-sarja

Voittaja: Metsä Fibre Oy, Tulevaisuuden saha

Palkittu Tulevaisuuden saha -konsepti parantaa mekaanisen metsäteollisuuden tuotantotehokkuutta, työturvallisuutta, tuotannon toimintamallia ja tuotteen laadunhallintaa. Tulevaisuuden saha -konseptin mukainen ensimmäinen saha käynnistyi viime vuonna Raumalla, ja konsepti on monistettavissa myös muille sahoille joko sellaisenaan tai osittain. Tuotantoprosessin tehokkuus perustuu useiden teknologioiden, kuten konenäön, robotiikan ja teräteknologian hyödyntämiseen. Tukin pyöreän muodon vuoksi kaikesta puuraaka-aineesta ei voida sahata sahatavaraa, mutta puu käytetään 100-prosenttisesti, sillä loppu menee sellun raaka-aineeksi ja bioenergiaksi.

Quality Innovation Award 2023, Kuntainnovaatiot-sarja

Kunniamaininta: Espoon kaupunki innovaatiolla Future Mentors -ohjelma
Future Mentors on käänteinen mentorointiohjelma, jossa nuoret mentorit kertovat päättäjille, eli mentoroitaville, kotikaupunkiinsa liittyvistä peloistaan, toiveistaan ja unelmistaan. Mentoroitavan tehtävänä on kuunnella nuoria ja saada tietoa siitä, mitä he asioista ajattelevat. Ohjelma on toteutettu Espoon lisäksi jo 25 muussakin eurooppalaisessa kaupungissa.

Quality Innovation Award 2023, Julkisen sektorin innovaatiot -sarja

Kunniamaininta: Omnia innovaatiolla Verkko-opetuksen velhot

Espoon työväenopisto Omnian verkko-opetuksen palvelupolkukokonaisuus on innovaatio, jonka huolella mietitty rakenne ja työkalut varmistivat laadukkaiden verkkokurssien prosessimaisen tuottamisen työväenopiston asiakkaille koronapandemian aikana ja toimintatapa vakiintui myös pandemian jälkeiseen käyttöön. Palvelupolku on rakennettu yhteisöllisesti ja osaamista monialaisesti hyödyntäen. Innovaatio on skaalattavissa myös muille vapaan sivistystyön oppilaitoksille.