Siirry sisältöön

Ryhdy arvioijaksi

Arvioijana pääset analysoimaan suomalaisia organisaatioita ja/tai innovaatioita. Arvioijana toimiminen on ainutlaatuinen tilaisuus laajentaa näkemystä ja osaamista organisaation johtamisesta ja kehittämisestä, sekä innovaatiotoiminnasta. Helppoa pestiä emme lupaa, mutta arvioinnit ovat yhteistyö- ja oppimismahdollisuus ainutlaatuisessa asiantuntijaryhmässä ja kohdeorganisaatiossa.

Toiminta ulkoisena asiantuntija-arvioijana on myös arvostettu kokemus, joka tukee urakehitystä. Arviointikokemuksen mukaan henkilölle voidaan myöntää 3–5 tähden sertifikaatti. Sertifikaatit minimivaatimukset täyttäville arvioijille myöntää Excellence Finlandin toimitusjohtaja.

Koulutus arvioijaksi

Arvioinnin perustiedot ja -taidot opiskellaan tarjoamassamme neljän päivän koulutuskokonaisuudessa. Ensimmäisenä vaiheena on EFQM-mallin perusteet -koulutus, jonka jälkeen suoritetaan EFQM-arvioijakoulutus (EFQM Assessor Training).

Kaikki EFQM-arvioijakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt kuuluvat arvioijapooliin automaattisesti. Arviointeihin voi osallistua oman aikataulun ja mahdollisuuksien mukaan. Arvioinnista riippuen, ryhmässä on 2–8 henkilöä ja yksi heistä on pääarvioijan roolissa.

Arvioijana toimimisen edut

Arvioinnin kohteena oleva organisaatio korvaa arviointityöstä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja majoitus-, sekä ravitsemuskustannukset. Itse arviointitoiminnasta ei makseta erillistä palkkiota, vaan saatava henkilökohtainen osaaminen ja sen hyödyntäminen muissa konteksteissa, sekä myönnettävä sertifikaatti ovat rahallisen palkkion korvaavat elementit. Arvioijana toimiminen tukee urakehitystäsi toiminnan kehittäjänä ja johtajana.

Sertifioinnin tasot ja minimivaatimukset

 • Viiden tähden sertifikaatti

  Voimassa: 5 vuotta

  Työkokemus: Vähintään 3 vuoden kokemus johtamis- tai asiantuntijatyöstä

  Arvioijakoulutus: Hyväksytysti suoritettu Excellence Finlandin tai EFQM:n arvioijakoulutus. Pätevyyden ylläpito ja osallistuminen lisäkoulutuksiin mm. arviointimallin tai –menettelyn muuttuessa.

  Arviointikokemus (kokemuspisteet tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi): Vähintään kerran Recognised by EFQM-pääarvioijana ja min. 24 pistettä

 • Neljän tähden sertifikaatti

  Voimassa: 4 vuotta

  Työkokemus: Vähintään 3 vuoden kokemus johtamis- tai asiantuntijatyöstä

  Arvioijakoulutus: Hyväksytysti suoritettu Excellence Finlandin tai EFQM:n arvioijakoulutus. Pätevyyden ylläpito ja osallistuminen lisäkoulutuksiin mm. arviointimallin tai –menettelyn muuttuessa.

  Arviointikokemus (kokemuspisteet tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi): Vähintään kerran Recognised tai Qualified by EFQM-arvioijana ja min. 12 pistettä

 • Kolmen tähden sertifikaatti

  Voimassa: 3 vuotta

  Työkokemus: Vähintään 3 vuoden kokemus johtamis- tai asiantuntijatyöstä

  Arvioijakoulutus: Hyväksytysti suoritettu Excellence Finlandin tai EFQM:n arvioijakoulutus. Pätevyyden ylläpito ja osallistuminen lisäkoulutuksiin mm. arviointimallin tai –menettelyn muuttuessa.

  Arviointikokemus (kokemuspisteet tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi): Minimissään 6 pistettä QIA/EFQM-arvioinnista tai arvioinneista.

 • Kokemuspisteet

  Recognised by EFQM-arviointi
  Pääarvioija: 10
  Arvioija: 8

  Qualified by EFQM-arviointi
  Pääarvioija: 8
  Arvioija: 6

  Validated by EFQM-arviointi
  Pääarvioija: 6
  Arvioija: 4

  Quality Innovation Award (QIA) tai organisaatiokohtainen innovaatiokilpailun arviointi
  Pääarvioija: 6
  Arvioija: 4

Ota yhteyttä

Timo Kuntsi

vanhempi asiantuntija | Senior Advisor

+358 44 977 8385

Artikkelit aiheesta

Katso kaikki artikkelit »