Siirry sisältöön

Strategiatyö

Palveluidemme avulla strategiatyöstä luodaan osallistava, avoin ja keskusteleva kehittämismatka. Kehitämme prosesseja ja toimintaa organisaation omien tarpeiden mukaisesti.

Kokonaisvaltainen ymmärrys vahvuuksista ja kehittämiskohteista

Miten strategiatyöstä tehdään ymmärrettävää, osallistavaa ja sitouttavaa koko henkilöstölle? Olemme erikoistuneet erityisesti arviointeihin organisaatioiden strategiatyön kehittämisessä. Arvioinnit tekevät prosesseista läpinäkyviä, helpottavat asioiden toimeenpanoa konkreettisesti – ja tuovat mitattavaa säästöä ja tehokkuutta toimintaan.

Strategiatyökalumme EFQM ja CAF

 • EFQM-malli – johtamisen ja kehittämisen viitekehys

  EFQM-malli (European Foundation for Quality Management) kuvaa erinomaisen organisaation toimintaa systeemisenä kokonaisuutena. Se on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen ja kehittämisen viitekehys, joka soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa organisaatioissa niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Mallin rakenne perustuu kolmeen tehokkaaseen kysymykseen: Miksi, Miten ja Mitä.

  1. SUUNTA: Miksi organisaatio on olemassa ja miksi strategia on sellainen kuin se on?
  2. TOIMINTA: Miten organisaatio aikoo toteuttaa perustehtävänsä ja strategiansa?
  3. TULOKSET: Mitä organisaatio on saavuttanut tähän saakka ja mitä se aikoo saavuttaa jatkossa?

  Suunnan, toiminnan ja tulosten välisten syy-yhteydet hahmottuvat tunnistettujen vahvuuksien ja parantamisalueiden, sekä mahdollisen pisteytyksen kautta. EFQM-mallin RADAR-työkalu tekee jatkuvan parantamisen logiikasta konkretiaa. Mallia voidaan käyttää sekä itsearvioinnissa että ulkoisessa arvioinnissa ja Excellence Finland tarjoaa kattavasti palveluita molempiin.

  EFQM-mallia julkaisee European Foundation for Quality Management. Suomessa EFQM:ää edustaa Excellence Finland. Olemme kääntäneet EFQM-mallin suomenkielisen version, mikä on maksuttomasti ladattavissa EFQM:n verkkosivustolla.

 • CAF-malli – julkiselle sektorille kehitetty arviointimalli

  CAF-malli (The Common Assessment Framework) on erityisesti julkiselle sektorille kehitetty arviointimalli. Sen esikuvana on alun perin ollut EFQM-malli ja CAF-kriteeristössä onkin tunnistettavia yhteneväisyyksiä etenkin EFQM-mallin aiempiin versioihin.

  CAF-mallissa taustalla on sekä jatkuvan parantamisen logiikka että erinomaisen organisaation tunnuspiirteet. Itse mallissa kriteeristö eli arviointialueet jakaantuvat Toimintatapoihin ja Tuloksiin. Arvioinnissa tunnuspiirteille haetaan vahvuuksia ja parantamisalueita, sekä mahdollisesti tehdään myös pisteytys.

  Mallissa organisaatiota tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä hahmotetaan toimintatapojen ja tulosten välisiä syy-yhteyksiä. Mallia voidaan käyttää sekä itsearvioinnissa että ulkoisessa arvioinnissa. Tarjoamme kattavasti CAF-itsearviointiin liittyviä palveluita.

  CAF-mallin omistaa EUPAN-verkosto (European Public Administration Network), missä Suomea edustaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö nimittä kansallisen CAF-toimijan, mikä tällä hetkellä on HAUS kehittämiskeskus Oy. HAUS on julkaissut mallista suomenkielisen version.

Strategiatyön kehittämisen palvelumme

Itsearvioinnit

Itsearviointi soveltuu käyttöösi silloin, kun haluat tilannekuvan organisaatiosi toiminnasta ja haluat tunnistaa organisaatiosi keskeisimmät vahvuudet ja kehittämiskohteet liiketoimintasi näkökulmasta.

Tutustu itsearviointiin

Ulkoiset arvioinnit

Ulkoiset arvioinnit soveltuvat valittujen kehittämishankkeiden ja koko organisaation mitattavaan ja systemaattiseen kehittämiseen. Meiltä saat kolmen tasoisia ulkoisia arviointeja kehittämistarpeesi mukaisesti.

Tutustu ulkoiseen arviointiin

Kiertotalousarvioinnit

Kiertotalousarviointi soveltuu kiertotalouden alalla tai sen alihankintaketjussa toimiville organisaatioille. Kiertotalousarviointia varten on kehitetty erityinen linssi, jonka avulla tarkastellaan syvällisemmin kiertotalousliiketoimintaa.

Tutustu kiertotalousarviointiin

Laatuinnovaatio-arvioinnit

Tunnetko innovaatiosi vahvuudet ja kehityskohteet? Osallistu Quality Innovation Award -laatuinnovaatiokilpailuun ja saat asiantuntevan analyysin innovaatiostasi. Voit hyödyntää vahvuuksia innovaatiosi markkinoinnissa.

Tutustu laatuinnovaatio-arviointiin

Strateginen kehittäminen urheiluseuroissa

Haluatko kehittää urheiluseuran toimintaa entistä tavoitteellisemmaksi? Tutustu nyt uuteen Sporttilinssiin, joka on kehitetty urheiluseurojen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Strategian kehittäminen urheiluseuroissa

Hyödyt strategiatyön kehittämisestä

 • Ymmärrys
  • Vahvista nopeasti ja vaivattomasti organisaation ymmärrystä prosessien kehityskohteista
  • Panosta tarvittaviin kehityskohteisiin ja pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Tilannekuva
  • Kokonaisvaltainen arvio toiminnan tasosta
  • Kehitä osaamistasi ja organisaatiotasi kokonaisuutenaan
 • Selkeä suunta
  • Perustehtävä, visio ja strategia; organisaatiokulttuuri, edelläkävijyys ja johtajuus
 • Toiminta
  • Sitouttaa sidosryhmät, luo kestävää arvoa ja ohjaa ja uudistaa suorituskykyä
 • Tulokset ja mitattavuus
  • Pisteytä, vertaile: Oman toiminnan vertailtavuus muihin, strategisen ja operatiivisen suorituskyvyn mittaaminen, sidosryhmien näkemykset ja arviot.

Ota yhteyttä

Excellence Finlandin myyntipäällikkö Olli Bergman
Olli Bergman

myyntipäällikkö | Sales Manager

+358 40 705 3490

Varaa tapaaminen