Siirry sisältöön

Strategiatyö

Strategian kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä organisaation vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tässä me olemme hyviä!

Me Excellence Finlandilla olemme erikoistuneet monipuolisiin ja laajoihin strategisiin arviointeihin, joiden avulla organisaatiot pystyvät parantamaan toimintaansa. Arvioinnit tekevät prosesseista läpinäkyviä, helpottavat asioiden toimeenpanoa konkreettisesti ja tuovat mitattavaa säästöä ja tehokkuutta toimintaan.

Strategiatyökalumme EFQM ja CAF

 • EFQM-malli – johtamisen ja kehittämisen viitekehys

  EFQM-malli (European Foundation for Quality Management) kuvaa erinomaisen organisaation toimintaa systeemisenä kokonaisuutena. Se on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen ja kehittämisen viitekehys, joka soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa organisaatioissa niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Mallin rakenne perustuu kolmeen tehokkaaseen kysymykseen: Miksi, Miten ja Mitä.

  1. SUUNTA: Miksi organisaatio on olemassa ja miksi strategia on sellainen kuin se on?
  2. TOIMINTA: Miten organisaatio aikoo toteuttaa perustehtävänsä ja strategiansa?
  3. TULOKSET: Mitä organisaatio on saavuttanut tähän saakka ja mitä se aikoo saavuttaa jatkossa?

  Suunnan, toiminnan ja tulosten välisten syy-yhteydet hahmottuvat tunnistettujen vahvuuksien ja parantamisalueiden, sekä mahdollisen pisteytyksen kautta. EFQM-mallin RADAR-työkalu tekee jatkuvan parantamisen logiikasta konkretiaa. Mallia voidaan käyttää sekä itsearvioinnissa että ulkoisessa arvioinnissa ja Excellence Finland tarjoaa kattavasti palveluita molempiin.

  EFQM-mallia julkaisee European Foundation for Quality Management. Suomessa EFQM:ää edustaa Excellence Finland. Olemme kääntäneet EFQM-mallin suomenkielisen version, mikä on maksuttomasti ladattavissa EFQM:n verkkosivustolla.

 • CAF-malli – julkiselle sektorille kehitetty arviointimalli

  CAF-malli (The Common Assessment Framework) on erityisesti julkiselle sektorille kehitetty arviointimalli. Sen esikuvana on alun perin ollut EFQM-malli ja CAF-kriteeristössä onkin tunnistettavia yhteneväisyyksiä etenkin EFQM-mallin aiempiin versioihin.

  CAF-mallissa taustalla on sekä jatkuvan parantamisen logiikka että erinomaisen organisaation tunnuspiirteet. Itse mallissa kriteeristö eli arviointialueet jakaantuvat Toimintatapoihin ja Tuloksiin. Arvioinnissa tunnuspiirteille haetaan vahvuuksia ja parantamisalueita, sekä mahdollisesti tehdään myös pisteytys.

  Mallissa organisaatiota tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä hahmotetaan toimintatapojen ja tulosten välisiä syy-yhteyksiä. Mallia voidaan käyttää sekä itsearvioinnissa että ulkoisessa arvioinnissa. Tarjoamme kattavasti CAF-itsearviointiin liittyviä palveluita.

  CAF-mallin omistaa EUPAN-verkosto (European Public Administration Network), missä Suomea edustaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö nimittä kansallisen CAF-toimijan, mikä tällä hetkellä on HAUS kehittämiskeskus Oy. HAUS on julkaissut mallista suomenkielisen version.

Strategiatyön kehittämisen palvelumme

Itsearvioinnit

Itsearviointi soveltuu käyttöösi silloin, kun haluat tilannekuvan organisaatiosi toiminnasta ja haluat tunnistaa organisaatiosi keskeisimmät vahvuudet ja kehittämiskohteet liiketoimintasi näkökulmasta.

Tutustu itsearviointiin

Ulkoiset arvioinnit

Ulkoiset arvioinnit soveltuvat valittujen kehittämishankkeiden ja koko organisaation mitattavaan ja systemaattiseen kehittämiseen. Meiltä saat kolmen tasoisia ulkoisia arviointeja kehittämistarpeesi mukaisesti.

Tutustu ulkoiseen arviointiin

Kiertotalousarvioinnit

Kiertotalousarviointi soveltuu kiertotalouden alalla tai sen alihankintaketjussa toimiville organisaatioille. Kiertotalousarviointia varten on kehitetty erityinen linssi, jonka avulla tarkastellaan syvällisemmin kiertotalousliiketoimintaa.

Tutustu kiertotalousarviointiin

Kehittäminen urheiluseuroissa

Haluatko kehittää urheiluseuran toimintaa entistä tavoitteellisemmaksi? Tutustu Sporttilinssi-työkaluun, joka on kehitetty urheiluseurojen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Tutustu Sporttilinssiin

Strategian on elettävä ajassa. Arvioinneilla saat tukea jatkuvaan parantamiseen.

 • Ymmärrys
  • Vahvista nopeasti ja vaivattomasti organisaation ymmärrystä prosessien kehityskohteista
  • Panosta tarvittaviin kehityskohteisiin ja pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Tilannekuva
  • Hanki kokonaisvaltainen arvio toiminnan tasosta
  • Kehitä osaamistasi ja organisaatiotasi kokonaisuutenaan
 • Selkeä suunta
  • Varmista, että strategiasi on kirkas: perustehtävä, visio, arvot ja organisaatiokulttuuri ovat linjassa strategian kanssa
 • Toiminta
  • Sitouta sidosryhmänne, luo kestävää arvoa ja ohjaa ja uudista suorituskykyä
 • Tulokset ja mitattavuus
  • Pisteytä ja vertaile: oman toiminnan vertailtavuus muihin, strategisen ja operatiivisen suorituskyvyn mittaaminen, sidosryhmien näkemykset ja arviot.

Olemme toteuttaneet satoja arviointeja niin suurille kuin pienemmillekin organisaatioille. Autamme mieluusti sinuakin eteenpäin!

Sovi tapaaminen ja jutellaan lisää

Olli Bergman

myyntipäällikkö | Sales Manager

+358 40 705 3490

Varaa tapaaminen

Artikkelit aiheesta

Katso kaikki artikkelit »