Siirry sisältöön

CSRD Pulse

Kestävyysraportointi nousee vuonna 2024 tilinpäätösraportoinnin rinnalle. CSRD Pulse -työkalulla voit helposti arvioida oman organisaatiosi raportointivalmiuden.

Mistä on kyse

1.1.2024 Suomessa voimaan astuva EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) asettaa tiukkoja vaatimuksia ja ohjeistuksia vastuullisuusraportoinnille. Uusi direktiivi nostaa kestävyysraportoinnin merkittävyydessään tilinpäätösraportoinnin rinnalle.

CSRD koskee kaikkia suuria kirjanpitovelvollisia yrityksiä sekä listattuja pk-yrityksiä. Se vaikuttaa suoraan noin 50 000 yritykseen ympäri Euroopan. Yritysten alihankintaketjujen kautta direktiivi koskettaa todellisuudessa myös lukuisia muita yrityksiä.

Mitä uusi direktiivi tarkoittaa yrityksille?

CSRD edellyttää raportointia eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) mukaisesti. ESRS sisältää 12 standardia, ja vaatii kaksoisolennaisuuden periaatteen soveltamista. Yritysten tulee tunnistaa ja kertoa

  1. vastuullisuustekijöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet omaan liiketoimintaansa
  2. yrityksen omasta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan koko arvoketjussa.

Yksinkertainen työkalu raportoinnin tueksi

Excellence Finlandin ja FIBS ry:n SaaS-pohjainen CSRD Pulse -työkalu soveltuu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joihin direktiivi tulee vaikuttamaan viimeistään vuonna 2025. Tekoälypohjaisen järjestelmän avulla yrityksissä pystytään tarkastelemaan omaa vastuullisuustasoa suhteessa direktiivin vaateisiin. Yrityksillä on myös mahdollisuus saada suosituksia vastuullisuutensa kehittämiseen- Työkalu on kehitetty yhteistyössä ohjelmistotalo Keto Software Oy:n sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden konsulttiyritys FitComm Oy:n kanssa.

Huikkaa kiinnostuksesi

Olli Bergman

myyntipäällikkö | Sales Manager

+358 40 705 3490

Varaa tapaaminen