Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

tuomi logistiikka oy

tuomi logistiikka oy

Toimeksianto
Toimittaja-auditointien valmennus- ja kehityspäivät

Aikajakso
6 kk 

Taustaa
Tampereen kaupungin hankinnasta ja logistiikasta vastuussa oleva liikelaitos Tampereen logistiikka, nyk. Tuomi logistiikka Oy, halusi kehittää hankinnan toimittajasuhteiden hallintaa.  Yhtenä osa-alueena oli toimittaja-auditointien eteenpäin vienti. Toimittaja-auditointeja tarkasteltiin hankintaorganisaation näkökulmasta.

Toimittaja-auditointivalmennuksen tavoitteet asetettiin seuraavasti:

  1. Lisätään liikelaitoksen ja koulutuspäivän osallistujien osaamista ja varmuutta toimittaja-auditointien tekemiseen
  2. Kehitetään edelleen liikelaitoksen toimittaja-auditointimenettelyä yhteistyössä osallistujien ja kouluttajan kanssa.

 

Projektin eteneminen
Toteutuksen päävaiheet:

  1. Suunnittelupalaveri, jossa tarkennettiin valmennus ja kehityspäivien tavoitteet ja toteutustapa
  2. Valmennus ja kehityspäivät, joiden aikana syvennettiin osallistujien tietoa ja ymmärrystä toimittaja-auditoinneista sekä kehiteltiin ja määriteltiin toimittaja-auditointien menettelytapaa & kriteereitä
  3. Harjoitusauditoinnit, joiden kohteena olivat näihin auditointeihin kutsutut toimittajat
  4. Kokemustenvaihtopäivä, joissa saatiin ja jaettiin palautetta & kokemuksia tehdyistä auditoinneista sekä tehtiin ja käynnistettiin parannuksia palautetietoa hyödyntäen.

 

Tulokset 
Valmennus- ja kehityspäivien osallistava työskentely sekä toteutetut harjoitusauditoinnit lisäsivät osallistujien ymmärrystä, tietoa ja osaamista toimittaja-auditointien tekemiseen.

Hankintaorganisaation käyttämä auditointimenettely määriteltiin osallistujien ja valmentajan yhteistyönä sisältäen mm. auditointien tavoitteet, kohteet ja toteutustavan. Toimintatavat määriteltiin sekä auditointien hallinnan että niiden tekemisen näkökulmasta.

Muodostettiin yhteinen näkemys auditoinnin kriteereistä, joista laadittiin ensimmäiset versiot.