Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Benchmarking-palvelut

Laurea-ammattikorkeakoulun benchmarkingprosessi 2019–2020.

Lähtötilanne ja haaste

 • Laurea oli kiinnostunut oppimaan muilta organisaatioilta tiettyjen johtamisteemojen ratkaisuja.
 • Benchmarkingia haluttiin tehdä myös, koska tulossa olevassa ulkoisessa laatujärjestelmän auditoinnissa edellytettiin vertaisoppimista ulkopuolisen organisaation kanssa.
 • Aikaisemmin vertaiskehittämistä oli tehty erityisesti muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, nyt haluttiin oppia toimiala ulkopuoliselta organisaatiolta.

Ratkaisu

 • Benchmarkingprosessi vietiin läpi alkaen tärkeimpien ratkaistavien kysymysten tunnistamisesta.
 • Kysymysten perusteella priorisoitiin kiinnostavimmat kohdeorganisaatiot.
 • Benchmarkingvierailut tehtiin kolmen eri toimialan organisaatioon ja tunnistettiin niiden vahvuudet suhteessa ratkaistaviin kysymyksiin.
 • Yhden organisaation kanssa yhteistyö jatkui molemminpuolisena oppimisprosessina.

Asiakkaan kommentti

”Excellence Finlandin vetämä benchmarkingprosessi opetti meitä valmistautumaan benchmarkingvierailuihin, kirjaamaan havaintoja ja hyödyntämään saatuja oppeja oman toiminnan kehittämisessä. Olemme tämän jälkeen jatkaneet benchmarkingien toteuttamista entistä systemaattisemmalla prosessilla tavoitteena benchmarkingkumppaneiden toisilta oppiminen.”

Yhteistyön tulokset ja hyödyt

 • Benchmarkingprosessin hyödyntäminen systemaattisena oppimismenetelmänä
 • Benchmarkingprosessi mahdollistaa kumppaneiden välisen win-win-tilanteen 
 • Uusien näkökulmien tunnistaminen benchmarkingprosessilla antoi elementtejä oman toiminnan kehittämiseen
 • Benchmarkingprosessi edisti osaltaan laatujärjestelmän auditointiin valmistautumista.

Toteutustiimi

Laurea-ammattikorkeakoulu: johtaja Jaana Ignatius
Excellence Finland: vanhempi asiantuntija Petri Lehtipuu