Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

helsingin kaupunki stara

helsingin kaupunki stara

Toimeksianto
Lean toimintamallin käynnistys

Ajankohta
11/2014- 06/2015 

Taustaa
STARAn tavoitteena oli siirtyä Leaniin toimintaan vuoteen 2017 mennessä. Kokonaisvaltainen muutosprosessi päätettiin aloittaa johtoryhmän Lean-koulutuksella. Tavoitteena oli saada ylimmälle johdolle hyvä käsitys siitä, mitä on Lean ja miten sitä lähdetään jalkauttamaan organisaatioon. Alussa määriteltiin, että kolme pilottiprojektia tehdään Laatukeskuksen asiantuntijan ohjaamana.

Projektin eteneminen
Lean-koulutus johtoryhmälle pidettiin 13.-14.11.2014. Ohjelma sisälsi seuraavia teemoja:

  • Johdanto LEAN johtamiseen
  • LEAN filosofia
  • 7 tehottomuuden perussyytä
  • Lean –simulaatiopeli
  • LEAN ja johtamiskulttuuri – miten luodaan innostunut ilmapiiri ja saadaan työntekijät motivoitua osallistumaan kehitystyössä
  • Miten ohjata luovuutta ja innovaatiota prosesseissa – analyyttiset ja luovat menetelmät työpaikalla
  • Jatkuva parantaminen
  • Kehitysideoiden johtaminen – nopeat kehitysprojektit, kaizen blitz
  • 200 ideaa puolessa tunnissa
  • Kuinka prosessitehokkuutta voidaan parantaa STARAn organisaatiossa

 

Lean -koulutuksen päätyttyä STARA päätti pilottiprojekteja tulevan vähintään 1/osasto eli 7.

Pilottiprojektien osalta lähdettiin liikkeelle tammikuussa Lean-projektikoulutuksen ja projektien tarkemman määrittelyn osalta. Helmikuussa pidettiin projektien tukipäivä, väliraportointipäivä oli maaliskuussa ja seuraava tukipäivä myös maaliskuussa, huhtikuun lopulla oli vielä kaksi tuki-/ohjauspäivää ja päätösseminaari pidettiin kesäkuussa 2015. Lisäksi erilliset Lean-johdantokoulutukset pidettiin Ympäristönhoidon osastolle 0,5pv ja hallinnolle 1,5pv.

Tulokset 
STARA sai hyvää kokemusta onnistuneista Lean -pilottiprojekteista. Arvovirtakuvasten kautta prosesseja saatiin tehostettua ja kuvattua uudestaan. Myöhemmin järjestettiin organisaatiokohtaisen Lean Six Sigma Green Belt -valmennus Laatukeskuksen kanssa.