Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

lämpölux

lämpölux

Toimeksianto
Toimintakäsikirjan ja prosessien kuvaaminen

Aikajakso
noin 6 kk

Taustaa
Suomen lämpöikkunalla on takanaan kovan kasvun vuosia ja nyt kasvu oli tasaantumassa. Kasvun myötä nähtiin tarve luoda yhteinen kuvaus talon toimintatavoista ja niihin liittyvistä ohjeista. Toimintakäsikirja nähtiin myös sidosryhmäviestinnän välineenä toiminnan erinomaisesta tasosta omistajille ja potentiaalisille rahoittajille.

Projektin eteneminen
Projekti toteutettiin vaiheittain keväällä ja syksyllä 2015 Espoossa ja Oulussa. Projektiin liittyi myös asiakkaan työntekijän pro gradu –työ. Asiakasta valmennettiin ja ohjattiin toimintakäsikirjan ja prosessien kuvaamisessa. Palaverikäytäntökartta ja vuosikello kuvattiin yhdessä asiakkaan kanssa. Laatukeskus oli tukena mainostoimiston suuntaan käytävässä keskustelussa.

Tulokset 
Projektin lopputuotoksena syntyi painettu toimintakäsikirja, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja tulokset EFQM:n mukaisesti, palaverikäytännöt, sanaston, asiakkaan kontaktipistekartan ja prosessikuvaukset. Toimintakäsikirjan avulla tehdyllä EFQM -itsearvioinnilla tunnistettiin organisaation toiminnan tärkeimmät vahvuudet ja parantamisalueet. Asiakas aikoo hyödyntää Laatukeskuksen asiantuntemusta myös jatkossa tarkemmissa prosessikuvauksissa.