Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

Careeria

Careeria

Vastuullisuustyöpaja

Careeria, työpajan kesto 1 h 45 min 2022

Lähtötilanne ja haaste

Careerian toiminnassa oli vastuullisuus jo mukana: yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen vastuu olivat Careeriassa vahvoja ja nousevat perustehtävästä (ammatillisen koulutuksen järjestäminen, työelämäyhteistyö).

Careeriaan oli perustettu Vastuullisuus-työryhmä, jonka työskentelyä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat. Careeria on mukana myös valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa.

Careeria koki tarvitsevansa sparrausta vastuullisuuden jäsentämisessä, sen johtamisessa ja kytkemisessä laadunhallintaan.  

Ratkaisu

  • Vastuullisuus-työpaja, jota ennen osallistujille lähetettiin ennakkokysely aiheeseen liittyen
  • Työpajassa ennakkokyselyn purku ja johtopäätökset 
  • Tämän jälkeen keskustelimme tärkeimmistä havainnoista sekä keskeisten vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistamisesta
  • Työpajassa tarkastelimme vastuullisuuden yhteyttä ISO9001, ISO45001 ja ISO14001 –standardeihin, toiminnan tavoitteisiin ja mittaamiseen sekä kokosimme listan kehitettävistä asioista 
  • Lopuksi hahmotimme toimenpiteiden karkean tiekartan.

Asiakkaan kommentit

Vastuullisuus läpileikkaa toimintaamme ja fasilitoitu työpaja oli hyvä tapa pysähtyä keskustelemaan ja jäsentämään kokonaisuutta. 

Ennakkokysely kokosi hyvin eri näkökulmia ja sen pohjalta tunnistimme yhdessä kehittämisen kohteet ja sen, miten paljon olemme jo saaneet aikaan. 

Yhteistyön tulokset ja hyödyt

  1. Vastuullisuuden jäsentäminen Careerian toiminnan johtamisessa saatiin alkuun.
  2. Pohdimme, miten vastuullisuutta määritellään tarkemmin sekä viestitään sisäisesti ja ulospäin.
  3. Tarkastelimme Careerian vastuullisuutta toiminnassaan eri näkökulmista.
  4. Careeria sai työpajasta lisäpotkua vastuullisuustyölleen.

Toteutustiimi

Careerian yhteyshenkilö: palvelujohtaja Suvi-Riikka Milord
Excellence Finlandin toteutus: vanhempi asiantuntija Petri Lehtipuu