Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

jäsenyys

jäsenyys

Vastuullinen kiertotalous liiketoimintana

ke 12. toukokuuta 2021 16.18.01

Organisaatioiden toiminta vaatii vastuullisuutta arjen työssä mukaan luettuna luonnonvarojen kestävän käytön ja eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtämisen. Kiertotalous tarjoaa kaikille sidosryhmille paremmat ja kestävämmät ratkaisut kuin lineaaritalous (hanki – kuluta – hävitä). Kietotalous suosii materiaalien mahdollisimman vähäistä käyttöä sekä niiden uudelleen käyttämistä ja elinkaaren pidentämistä. Kiertotalouden periaatteisiin kuuluvat pitkään käyttöikään tähtäävä tuotesuunnittelu, huolto ja kunnossapito, korjaaminen, käyttäminen uudelleen tai uuteen tarkoitukseen sekä uudelleen valmistaminen tai varustelu. Materiaalien ja raaka-aineiden kierrätys tähtää suljettuihin kiertoihin. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Excellence Finland on ollut laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa laatimassa kiertotalousliiketoiminnan johtamis- ja arviointimallin työkaluja, jotka perustuvat yleisesti käytettyyn EFQM-malliin. Nämä työkalut sisältävät ketterän arvioinnin sekä yksityiskohtaisen analyysin, joista käytetään yhteistä nimitystä EFQM Circular Economy Lens, suomeksi EFQM Kiertotalouden johtamismalli. Se on käytännössä ainoa kokonaisvaltainen kiertotalousliiketoimintaa tarkasteleva malli, jossa käydään läpi yrityksen toiminnan strateginen suunta, käytännön toiminta sekä saavutetut tulokset. Suomi toimii pilottina ennen ulkoisten arviointien laajentamista kansainväliselle kentälle.

Koulutuksen aikana käsitellään kiertotalouden merkitystä yrityksen ja sen sidosryhmien näkökulmista sekä annetaan konkreettisia keinoja arvioida erityisesti kiertotaloutta harjoittavan yrityksen johtamista. Työkaluna toimii EFQM:n CE Lens -kriteeristö, joka sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutus toimii myös muodollisena pätevyyskoulutuksena niille EFQM EAT ja ECAT-koulutuksen käyneille arvioijille, jotka suunnittelevat toimivansa arvioijina Suomessa tai EFQM:n kansainvälisissä arvioinneissa, kun arviointikriteeristönä on EFQM CE Lens.

Ota yhteyttä!

Minna Huomo

jäsenpalvelupäällikkö, jäsenasiat, QIA ja tietohallinto
0400 230 756
minna.huomo@excellencefinland.fi