Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Hei! Voimmeko auttaa? Jätä viesti, niin otamme yhteyttä Sinuun.

Jätä yhteystietosi.
Olemme sinuun yhteydessä!

Olemme kehittäneet kiertotalousliiketoiminnan johtamiseen uudet, kansainväliset työkalut; ketterä analyysi yritysjohdolle sekä kokonaisvaltainen kiertotalousyrityksen suorituskykyanalyysi. 

Erityisesti pk-yrityksille on kehitetty yhdessä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa ainutlaatuinen Kiertotalousverkosto palveluna -kumppanuus. Lue tästä lisää!

Kiertotaloudesta hyötyvät kaikki. Kun materiaalien käyttö vähenee ja niiden elinikä pitenee, luonnonvaroja säästyy ja kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ei juuri synny. Verrattuna lineaariseen osta-käytä-heitä pois -ajatteluun kiertotalous tuo useita toimivia vaihtoehtoja. Kiertotalous hyödyttää parhaimmillaan sekä tuottajaa, palvelun tai tuotteen käyttäjää, yhteiskuntaa ja luontoa, joten se tarjoaa paljon voittomahdollisuuksia.

Analyysi ohjaa yrityksiä kestävän arvon tuottamiseen

Organisaatioilla on mahdollisuus päästä mukaan maailman ensimmäiseen kiertotalousarviointiin. Parhaimmille jaetaan Kiertotalouspalkinnot Maailman laatupäivänä 11.11.2021.

Ketterä analyysi yritysjohdolle
Miten johdonmukaisia ja tehokkaita olemme kiertotalousliiketoiminnassa? Ohjattu työskentely sopii esimerkiksi johtoryhmälle. Se nostaa esiin näkemysten erot ja yhtenäisyydet.

Kokonaisvaltainen kiertotalousyrityksen suorituskykyanalyysi
Millaiset syy-seuraussuhteet vallitsevat suunnan, toimintamme ja tulostemme välillä ja mitä meidän on erityisesti kehitettävä? Kokonaisvaltainen kiertotalousanalyysi on yhteensopiva kansainvälisen EFQM-mallin kanssa. Liiketoiminnan analyysi on kattava itsearviointi tai ulkoinen arviointi.  Se perustuu yksityiskohtaiseen, pisteytettyyn analyysiin koko liiketoiminnasta kiertotalouden näkökulmasta. Ulkoiset arvioinnit käynnistyvät elokuussa 2021.

Kiertotalouden arvioinnin työkalut on kehitetty kansainvälisen laatujohtamisen kattojärjestö EFQM:n pyynnöstä.

EFQM johtamis- ja kehittämismalli tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. EFQM-malli on erinomainen työkalu organisaation toiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kehittämiseen. Uudessa mittaristossa kiertotalousliiketoimintaa katsotaan kokonaisvaltaisesti strategian näkökulmasta. Miten johdonmukaisesti organisaatio toimii: suunnittelusta, tuotteiden toteutuksen kautta asiakkaille tuotettuun arvoon sekä toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen.

Arviointi-, kehittämis- ja johtamistyökalut perustuvat tässä tapauksessa laajaan kansainväliseen yhteistyöhön ja ymmärrykseen asioiden syy-seuraussuhteista. Työkalut on kehitetty yhteistyössä Sitran, ympäristöministeriön, EFQM:n (European Foundation for Quality Management) kansallisten partneriorganisaatioiden sekä alan yritysten ja järjestöjen kanssa.