Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 7.12.2020

Korona ei estänyt kehitystä - kiertotalouden johtamismalli valmis julkaistavaksi

Saamamme päävastuu kiertotalouden johtamismallin kehittämisestä oli arvokas tunnustus koko suomalaiselle laatuosaamiselle. Helsingissä lokakuussa 2019 pidetystä kansainvälisestä EFQM Forumista alkanut projekti valmistuu aikataulussa.

Vastuu hankkeen eteenpäin viennistä on Laatukeskuksessa ollut Petri Lehtipuulla ja hänellä työparinaan Maija Vaismaa. Ilman pandemian aiheuttamia poikkeusolojakin olisi uuden analysointimallin kehittäminen ollut iso haaste.  Tarmokas kaksikko, yhteistyökumppanit sekä pilottiorganisaatiot ovat tehneet hartiavoimin töitä. Kaikille projektiin osallistuneille kuuluu suuri kiitos tässä vaiheessa.

Miksi kiertotalous tarvitsee oman johtamis- ja arviointimallin?

Kiertotalouden laajamittaisella soveltamisella on jo kiire, koska maapallon luonnonvarojen ylikulutuksesta on näkyviä seurauksia. Hyviä tuloksia saadaan kuitenkin vain viemällä toimintaa johdonmukaisesti ja laadukkaasti eteenpäin. 

Mitä uutta malli tuo? Meillä on Suomessa erinomaisia esimerkkejä kiertotalouden edelläkävijöistä ja näyttöjä tuloksekkaasta innovaatiotoiminnasta. Strateginen uusiutuminen ei kuitenkaan ole kaikille yhtä helppoa. Yrityksellä voi olla kiertotalousosaamista, mutta liiketoiminnassa voi olla muuta kehitettävää. Uuden johtamis- ja arviointimallin lähtökohtana on määrittää, millaiset käytännöt tuottavat kannattavaa kiertotalouden liiketoimintaa. 

EFQM 2020 -malli on jo sinällään kattava, mutta uudessa mittaristossa kiertotalousliiketoimintaa katsotaan kokonaisvaltaisesti strategian näkökulmasta. Miten johdonmukaisesti organisaatio toimii: suunnittelusta, tuotteiden toteutuksen kautta asiakkaille tuotettuun arvoon sekä toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen. 
    
Kehitysprojektissa kymmeniä organisaatioita

Kehitystyö alkoi vauhdilla viime vuoden lopulla. Kahteen kansainväliseen työpajaan osallistui yhteensä 100 henkilöä. Kevään ja kesän aikana pidettiin Suomessa useita työpajoja, joihin osallistui sekä laatutyön että kiertotalouden ammattilaisia. Lisäksi kutsuimme kesällä kokoon Suomen johtavia kiertotalouden osaajia. Advisory Board on tuonut projektiin mukaan laajaa näkemystä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Projektin aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Niiden joukossa muiden muassa Sitra, joka on jo pitkään tehnyt palkittua kansainvälistä kiertotaloustyötä. 

Avainasemassa ovat olleet pilottiorganisaatiot (16), joista puolet on ollut suomalaisia. Kaikilla oli jo näyttöjä kiertotalousosaamisesta, jota voitiin nyt ensimmäistä kertaa arvioida EFQM-mallin mukaisella kriteeristöllä. Palautteesta ja keskusteluista saatuja elementtejä on käytetty yksityiskohtaisen arviointisisällön tuottamiseen ja viimeistelemiseen. 

Kuka voi hyödyntää uutta mallia?

Arviointityökaluja on kaksi. Ensinnäkin pikakysymyssarja, joka sisältää noin 30 kiertotaloutta koskevaa väittämää sekä toiseksi kokonaisvaltainen, itsearviointiin ja ulkoiseen arviointiin sovellettava analyysityökalu, jonka avulla suorituskyky voidaan myös pisteyttää asteikolla 0 – 1000. Jälkimmäisen työkalun perusteella on mahdollista saavuttaa myös Suomen laatupalkinto

Menestyneetkin organisaatiot voivat oppia arvioinnin kautta lisää omasta toiminnastaan. Esimerkiksi pikakysymyssarjaa voi yhtä lailla hyödyntää yritys, jolla on jo toimintaa, kuin vasta uutta liiketoimintaideaa harkitseva organisaatiokin. Kysymysten avulla voi arvioida omia mahdollisuuksiaan aloittaa kokonaan uudenlainen liiketoiminta. 

Työ kiertotalouden hyväksi jatkuu 2021

Ensi vuonna ovat vuorossa arvioijakoulutukset, joihin palaamme tarkemmin alkuvuodesta. Haastamme samalla jo yrityksiä lähtemään arvioitaviksi – joko perinteisen EFQM-mallin mukaisesti tai hyödyntämällä kiertotalouspainotteista arviointia. Ota yhteyttä Laatukeskuksen asiantuntijoihin toteutustavoista ja aikatauluista: petri.lehtipuu@laatukeskus.fi tai maija.vaismaa@laatukeskus.fi, niin katsomme teille sopivan ratkaisun.