Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 15.10.2019

Laatukeskus ja Sitra yhteistyöhön Suomen kiertotalousosaamisen vauhdittamiseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 17.10.2019 – Laatukeskus ja Sitra ovat sopineet yhteistyöstä, jolla ne vahvistavat suomalaista kiertotalousosaamista ja nopeuttavat sen skaalautumista.

Sitran ja Laatukeskuksen yhteistyö kattaa kiertotaloustunnustuksen jakamisen tänä vuonna ja jatkossa myös kiertotalouskoulutusten kehittämisen eri aloille.

– Kehitämme yhdessä kiertotalouskoulutuksia suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita varten. Näin pystymme yhdistämään Sitran osaamisen liiketoiminnan muuttamisesta kohti kiertotaloutta sekä Laatukeskuksen kansainvälisen kontaktipinnan ja koulutus- ja arviointiosaamisen, Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen sanoo.

– Yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky paranee, kun resursseja käytetään tehokkaammin ja luodaan uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintoja ja sitä kautta uutta lisäarvoa, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen toteaa. 

Kivijalkana Sitran pitkäaikainen ajatus- ja kokeilupajatyö

Sitra on kehittänyt työkaluja, joilla liiketoimintaa muutetaan kiertotalouspohjaiseksi. Nämä on julkaistu vapaasti käytettävänä aineistona (Circular Economy Playbook). Sitra on lisäksi koonnut ”Kiertotalouden kiinnostavimmat” -listan yrityksistä, jotka ovat tehneet esimerkillisiä läpimurtoja kiertotaloudessa. Sitran myötävaikutuksella kiertotalous on tuotu myös suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä hallitusohjelmiin.

– Suomalaista kiertotalousosaamista arvostetaan korkealle kansainvälisesti. Nyt Laatukeskus ja Sitra haluavat yhdessä juurruttaa kiertotaloutta yhä useampien yritysten ja yhteisöjen toimintaan, Mikko Kosonen toteaa.

Kiertotalous nousee yhdeksi laadun mittariksi

EFQM Forumissa Helsingissä 23.10.2019 Laatukeskus ja Sitra jakavat kiertotaloustunnustuksia ja -kunniamainintoja yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä kiertotalouden soveltamisessa liiketoiminnassaan. 

Laatukeskus rakentaa kiertotaloustoiminnan analysointimallin (EFQM CE Lens) osaksi EFQM 2020 -mallia. EFQM-malli tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa.

– Tämä on arvokas tunnustus EFQM:lta suomalaiselle kiertotalous- ja laatuosaamiselle. Uusi analysointimalli tukee organisaatioiden kehitystyötä ja vastuullisuutta sekä mahdollistaa näyttöön perustuvan kiertotaloustoiminnan ja sen tulosten osoittamisen. Projekti käynnistyy EFQM Forumissa, Tani Järvinen kertoo.

Lue lisää kiertotalouden johtamismallista


Sitra lyhyesti
Sitran ydinrooli on luoda edellytyksiä Suomen uudistumiselle ja menestykselle. Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja ja tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. 
www.sitra.fi

Laatukeskus lyhyesti
Menestyvän Suomen kilpailukyky rakennetaan kestävälle pohjalle. Tämä vaatii suomalaisten organisaatioiden toiminnan ja johtamisen laadun jatkuvaa kehittämistä. Laatukeskus tuo tähän työhön käytännöllisiä työkaluja ja osaamisen kehittämistä. Laatukeskus Excellence Finland Oy on Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö.
www.laatukeskus.fi

EFQM Forum, Helsinki 23.-24.10.2019
EFQM Forum on Euroopan johtava toiminnan laadun kehittämisen konferenssi. Tänä vuonna se järjestetään Helsingissä. Tapahtumaan odotetaan noin 500 vierasta ja sen isäntinä toimivat European Foundation for Quality Management sekä Suomen Laatuyhdistys. 
www.efqmforum.org