Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 9.5.2022

Mitä on laatu vuonna 2030? – SIQ tunnisti tulevaisuuden viisi kantavaa teemaa

Swedish Institute for Quality (SIQ) on tutkinut laadun trendejä ja sitä, miltä ne tulevaisuudessa näyttävät. Laatu 2030 -tutkimuksen mukaan laadun trendejä hallitsevat kestävä kehitys ja yhteiskunnallisuus. Laadun ydinelementit toimivat yhä vahvana pohjana, jonka päälle rakennetaan uutta. 

Voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos SIQ on Ruotsin kansallinen laadunkehittämisen keskus, jonka jäseniin kuuluu noin 125 yritystä ja organisaatiota. Joulukuussa 2020 SIQ julkaisi tutkimusartikkelin, jossa esiteltiin vuoden 2019 osallistavan tutkimuksen tulokset laadun tulevaisuudesta ja trendeistä. Työn tuloksena syntyi tulevaisuuden laadunhallinnan agenda – Laatu 2030. Tutkimus on tehty yhteistyössä Swedish Quality Management Academyn (SQMA) ja SIQ:n jäsenorganisaatioiden kanssa.

Viisi kantavaa teemaa

Laatu 2030 kertoo, että muutosvetoisen laatutyön trendeistä nousee kuluvalla vuosikymmenellä esiin viisi kantavaa teemaa. Nämä ovat laadun järjestelmien ja prosessien soveltaminen laajemmassa näkökulmassa, vakaus muutoksen keskellä, älykkään itseohjautumisen mallit, kestävän kehityksen integrointi kaikkeen omaan toimintaan ja ylemmän merkityksen tunnistaminen. 

Laatu on muutoksessa, ja suunta on samantyyppinen kuin monella muullakin alalla. 

”Kestävä kehitys kaikista kolmesta näkökulmasta eli sosiaaliselta, taloudelliselta ja ympäristön kannalta on myös laadun osalta yksi keskeisimmistä trendeistä. Aiemmin toisilleen vastakkaisina pidettyjä näkökulmia aletaan nyt nähdä yhdessä tärkeinä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Tähän kannattaa yrityksissä panostaa”, kertoo SIQ:n tutkimusjohtaja ja Mälardalenin yliopiston professori Anders Fundin.

Yhteiskunnallinen näkökulma nousee muutosten keskellä 

Toinen keskeinen havainto tutkimuksesta on se, että laatua aletaan katsoa yhä enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Yritysten ja organisaatioiden pitää miettiä paikkaansa ja sitä, mitä ne saavat yhteiskunnassa aikaan. Laatu ja sitä ohjaavat tekijät eivät enää ole vain organisaatioiden omaan tekemiseen liittyviä asioita, vaan perspektiivi laajenee jatkuvasti. 
”Kestävä kehitys muuttaa nopeasti monen organisaation toimintaa ja monilla on haasteita näiden muutosten kanssa. Keitä me olemme ja mitä teemme tässä murroksessa? Laadulla ja sen kehittämisellä on tärkeä rooli muutoksen tukemisessa ja vakauttamisessa”, sanoo Fundin.  

Laadun vahva ydin tulee säilyttää

Tulevaisuutta pohtiessa on yhä tärkeää tunnistaa ja ymmärtää laadun ydinvahvuudet, eli vahva perusta, joiden päälle laatua voidaan laajentaa ja kehittää. Tutkimuksessa tunnistettiin kuusi ydinarvoa, jotka on tärkeä säilyttää myös tulevaisuudessa. 

  1. Arvojen merkitys organisaatiota ohjaavana ja yhdistävänä tekijänä
  2. Johtaminen sekä järjestelmänäkökulmasta että yhteistyössä
  3. Usko inhimilliseen potentiaaliin, jonka tavoitteena on vahvistaa järjestelmää ihmisten ympärillä ja ihmisiä varten
  4. Menetelmien ja järjestelmällisyyden tarjoaminen taustalla vaikuttavien muutosten tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi
  5. Käytännönläheisen, relevantin ja interaktiivisen tutkimuksen tuottaminen
  6. Tieto ja ymmärrys siitä, miten organisaation kapasiteettiä kehitetään kohti oppimista, muutosta ja sopeutumista.

Organisaatioiden omien vahvuuksien tunnistaminen ja on yksi laadun tärkeimpiä osia. Tutkimus tukee omalta osaltaan tätä työtä, ja Laatu 2030 -tutkimuksen mukaan lisää osallistavaa ja tieteidenvälistä tutkimusta kaivataankin enemmän. Vaikka tutkimuksen tulokset rajoittuvat Ruotsiin, ne kuitenkin mukailevat vahvasti myös Suomessa näkyvillä olevia muutoksia. 

Tutustu Laatu 2030 -tutkimukseen »

EFQM-malli toimii erinomaisena työkaluna organisaation kehitysmatkalla 

Tutustu EFQM-malliin ja sen hyödyntämiseen laatumatkalla »

Jättämällä yhteystietosi, saat videotallenteen, jossa asiantuntijamme Maija Vaismaa kertoo EFQM-mallista »