Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 16.8.2021

SYKLI kouluttaa asiantuntijoita ja yrityksiä kohti kestävää tulevaisuutta

Vastuullisuus ja kiertotalous eivät ole vain trendisanoja, vaan teemoja, jotka jokaisen yrityksen tulisi integroida vahvasti osaksi toimintaansa. Suomen ympäristöopisto SYKLI vie muutosta eteenpäin kouluttamalla ja auttamalla yrityksiä ottamaan vastuullisuuden tiiviiksi osaksi toimintaansa.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen kouluttaja ja kehittäjä, joka tähtää työelämän kestävän kehityksen edistämiseen. Sykli tarjoaa monipuolista koulutusta aina työllistävästä koulutuksesta tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Se on mukana useissa kehityshankkeissa ja työskentelee aktiivisesti myös yritysten kanssa kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseksi. Voittoa tavoittelematon Sykli on aloittanut toimintansa vuonna 2002.

Syklin toiminnan lähtökohtana on ajatus siitä, että menestyäkseen tulevaisuudessa yritysten täytyy omaksua vastuullisuus ja kiertotalous tiiviiksi osaksi toimintaansa. Sen missiona on viedä eteenpäin muutosta, jossa kiertotaloudesta tulee ensisijainen tapa toimia. 

– Filosofiamme on, että ympäristöasiat ja kestävä kehitys tulisi ottaa koko yhteiskunnan toiminnassa huomioon yhtä lailla kuin talouskin. Haluamme auttaa ihmisiä ja yrityksiä viemään vastuullisuuden ja kiertotalouden erottamattomaksi osaksi toimintaansa. Me tarjoamme vastuullisuudesta uusinta tietoa ja työkaluja yrityksille sekä asiantuntijoille, kertoo Syklin toimitusjohtaja ja rehtori Mia O’Neill

Syklin kurssien opiskelijat ovat eri aloilla toimivia asiantuntijoita. Sykli sekä kouluttaa työssä käyviä ihmisiä ottamaan ympäristöasiat ja kiertotalouden paremmin huomioon työssään, että tarjoaa erilaisia tutkintoon tähtääviä koulutuksia sekä muita lyhyempiä koulutuksia ja konsultointia. Sykli tarjoaa myös työllistävää koulutusta, jonka työllistymisprosentti on jopa 80 prosenttia. Koulutuksiin tullaan sekä työnantajan toiveesta että halusta kehittää omaa osaamista vastuullisuuden saralla. Koulutuksissa sovelletaan aina alan uusinta tietoa ja tuodaan sitä konkreettiseen muotoon. 

Vastuullisuuspuheesta konkreettisiksi teoiksi 

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat nousevat yhteiskunnassa jatkuvasti ja kuluttajat kaipaavat yrityksiltä vastuullisia tekoja. Muun muassa ilmastonmuutos, pandemiat ja sosiaaliset haasteet ajavat yhteiskuntaa ja yrityksiä etsimään vastuullisempia tapoja toimia.

– Yhteiskunnallinen kehitys pakottaa meitä miettimään asioita uudelleen. Tällä hetkellä kiertotalouden ja vastuullisuuden edelläkävijät ovat hyvissä asemissa ja tuloksiakin on jo näkyvissä. Kestävällä tavalla toimiminen on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia, O’Neill sanoo. 

Monelle pienelle ja keskikokoiselle yritykselle isot teemat, kuten esimerkiksi hiilijalanjäljen vähentäminen ja kansainväliset ilmastotavoitteet, ovat yksi suurista huolenaiheista. Mitä ne konkreettisesti tarkoittavat ja minkälaisia toimia ne edellyttävät? Sykli pyrkii tuomaan tietoa, konkretiaa ja työkaluja pk-yrityksille, joiden avulla vastuullisuuspuhe muuttuu selkeiksi askeleiksi kohti kestävämpää toimintaa.

– Kaikilla yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus ja kyky toimia vastuullisesti. Syklissä haluamme kouluttaa yrityksiä ja asiantuntijoita integroimaan kestävän kehityksen ajattelua ja tekemään asioita paremmin arjessa. Selkeytämme muun muassa mitä hallitusohjelman ilmastotavoitteet tarkoittavat yrityksen näkökulmasta, sanoo O’Neill.

Laatukeskus ja SYKLI lanseeraavat syksyllä yhteistyössä uudenlaisen kiertotalouden edistämiseen tähtäävän koulutusohjelman. 

– Tarkoituksenamme on tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu siihen, miten yhteistyön avulla kiertotalous saadaan integroitua osaksi yrityksen toimintaa. Tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden tulee toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja nyt on aika ottaa tuo aihe haltuun, O’Neill kertoo. 
 
Pysy kuulolla, kerromme yhteistyöstä lähiaikoina lisää mm. kiertotalousaiheisessa Excellence live -tilaisuudessa 31.8.!