Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 14.11.

Terveiset Portosta!

Neljän vuoden tauon jälkeen eurooppalainen laadun kattojärjestö EOQ (European Organization for Quality) piti ison konferenssin Portossa Portugalissa. Kaksi päiväiseen konferenssiin osallistui 500 laadun- ja kehittämisen asiantuntijaa yli 40 maasta. Suomesta puhujia oli lisäkseni vain yksi. Kymmeniä kiinnostavia puheenvuoroja kuunneltuani, kolme ajatusta nousi yli muiden.

Kansainvälistä yhteistyötä on syytä tiivistää. EOQ ja sen kansalliset järjestöt totesivat kuin yhteen ääneen kokevansa kansainvälisen kehittämistyön ja tietojen jakamisen yli valtiorajojen tärkeäksi osaksi laatutyötä. EOQ itse on solminut viralliset suhteet Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan kanssa. Tällä he pyrkivät siihen, että kansainväliset laatujärjestöt pystyisivät jakamaan tietoa vapaasti, ja siten välillisesti tukemaan myös kansallisia järjestöjä. Fiksua ja EOQ:n rooliin sopivaa: me Suomessakin hyödymme, jos saamme kansainvälisistä järjestöistä uusia kehittämisen työkaluja käyttöön suomalaisyrityksille. Kehittäminen nopeutuu.

Vastuullisuus pitäisi olla tekoja – vaan ei vielä ole. Vastuullisuus nousi teemana monessa konferenssin puheenvuorossa. Vastuullisuuden tärkeys, merkitys, suunta – asiaa pohdittiin monesta näkökulmasta. Tarkkakorvainen kuulija pisti merkille, että lähestulkoon kaikissa vastuullisuutta käsittelevissä tai sitä sivuavissa esityksissä puhujat kertoivat kuinka, vastuullisuuteen pitäisi panostaa, millaisia ylätason asioita tullaan muuttamaan. Konkretiantaso? Heikko. Harvalla vaikuttaa vielä olevan selkeää kuvaa siitä, mitkä kehitysaskeleet pitää ottaa, miten asioita muutetaan ja mikä on jatkossa toisin. Ei siis ihme, että konferenssissa esittelemämme Yritysvastuu 360 -työkalu herätti kansainvälistä kiinnostusta. Se on yrityksille ja yhteisöille polku eteenpäin vastuullisuuden kehittämistyössä. Tulkaahan muuten kuulolle striimin päähän keskiviikkona 15.11. Laatupäivään, jossa työkalu lanseerataan.

Digitalisaatio kiihtyy entisestään laatutyössäkin. EOQ konferenssi oli uudenlaisten digitaalisten järjestelmien ja työtapojen esiinmarssi. Kuten vastuullisuuteen myös digitaalisuuteen suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Datan paremmasta hyödyntämisestä puhui moni – muun muassa Laatupäivässämmekin esiintyvä CQI:n Mike Turner, joka on tehnyt vakuuttavaa analyysiä datan käytöstä ja sen tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista. Myös tekoälyn kehitys ja sen sovellusalueet alalla olivat arvatenkin näyttävästi esillä. Moni pohti puheenvuoroissaan ja niiden ulkopuolella tekoälyyn kiinteästi liittyvää dilemmaa: uhka vai mahdollisuus? Päädyimme kaikki samaan lopputulokseen: kaikkihan riippuu loppujen lopuksi meistä itsestämme ja kuinka tekoälyä otamme käyttöön. Digitalisaation on tarkoitus auttaa ja viedä meitä eteenpäin - pelossa eläen on vaikea kehittyä ja kehittää.

Kaiken kaikkiaan Porton konferenssi oli hieno kokemus. Näille tapahtumille on edelleen paikkansa, vaikka matkustaminen väliin mietityttääkin. Oma lisäarvonsa on sillä, että pääsee vaihtamaan ajatuksia kansainvälisten kollegojen kanssa, vertailemaan eri näkökulmia maailmalta – ja totta kai tutustumaan ihmisiin ja luomaan verkostoja.

Vamos avançar juntos!

Juha Ylä-Autio