Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 8.3.2021

Tunnistamalla heikkoudet kasvatat kilpailukykyä

Botnia Mill Servicen toimitusjohtaja Jukka Yli-Penttilä uskoo vahvasti strategiseen suunnitelmallisuuteen ja henkilöstön osallistamiseen. 

- Olemme jo pitkään tehneet joka syksy saman kriteeristön mukaista itsearviointia. Huomio on parantamisalueissa ja niiden tunnistamisessa. Tätä kautta olemme ammentaneet hyviä aihioita seuraavan vuoden suunnittelua varten. Kun uusi toimintavuosi lähtee käyntiin, on keskeistä, että on vain yksi yhteinen suunnitelma, jota kaikki prosessit tukevat.

- Arvioimme systemaattisesti viittä eri osa-aluetta: strategia, johtaminen, henkilöstö, prosessit ja kumppanuudet.  Niistä nousevat kehityskohteet, joille määritämme tarpeelliset toimenpiteet.

- Kun kaikki vuosisuunnitteluun osallistuvat tuntevat arviointimenetelmän, se jäsentää keskustelua ja prosessi etenee napakasti. Taustalla meillä on BMS2025 eli pitkän tähtäimen strategiamme.

Mitä organisaatio hyötyy itsearvioinnista?

- Meille johtamis- ja kehittämisjärjestelmä – tässä tapauksessa EFQM-malli – ja siihen liittyvä kriteeristö auttaa antamaan kehyksen, johon toiminnan suunnittelu on helppoa perustaa. Konkreettiset hyödyt tulevat heikkouksien tunnistamisesta. Se voi olla kivuliastakin, mutta edesauttaa kehitystä. Esimerkiksi meillä on arvioinnista saatujen huomioiden perusteella panostettu esimiestyöhön ja esimiehiä on koulutettu valmentavaan johtamiseen.

- Malli jäsentää tavan, jolla käsittelemme eri arviointialueita. Samalla on myös opittu asioiden läpikäyntiä ryhmissä. Lopputuloksena on vuosittain toimintasuunnitelma, joka pystytään viemään edelleen aina henkilökohtaisten avaintavoitteiden tasolle asti. Koko prosessi sujuu jäntevästi, kun toimivat peruspalikat ovat olemassa.

Miten EFQM-malli tukee johtamista ja kehittämistä?

- EFQM-mallin mukainen itsearviointi antaa hyvin selkeän, järjestelmällisen ja systemaattisen tavan kehittää toimintaa. Olen itse ollut aikanaan myös ulkoisena arvioijana toisille organisaatioille.  Malli ja sen käyttökelpoisuus arviointi- ja kehittämistyökaluna tuli testattua sitäkin kautta.

- Kun yrityksellä on selkeä suunta, vahva strategia ja tunnistetut tavat toteuttaa strategiaa, myös kilpailukyky on saavutettavissa.

Botnia Mill Service (BMS) kuuluu Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan. 

Lue lisää EFQM johtamis- ja kehittämismallista (European Foundation for Quality Management) 

www.caverion.fi/botnia-mill-service