Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 14.6.2022

Ulkoinen arviointityö on palkitsevaa yhdessä tekemistä

Miten saat arvokasta ulkopuolista näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen? Jo kymmenkunta ulkoista EFQM-arviota tehnyt Timo Taurén kertoo, millaista työ on arvioijan näkökulmasta.

EFQM-malli (European Foundation for Quality Management) on maailmanlaajuisesti tunnettu johtamisen ja kehittämisen viitekehys. Excellence Finlandin järjestämä EFQM-arvioijakoulutus herätti aikanaan Andritzin laatupäällikkönä työskennelleen Timo Taurénin huomion, ja koulutuksen käytyään hän hyppäsi mukaan ulkoiseksi arvioijaksi.

 ”EFQM-arvioinnissa arvioidaan kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaa: mitkä ovat organisaation hyviä ja toimivia piirteitä, ja missä taas olisi kehittämisen varaa”, laadun parissa jo toistakymmentä vuotta työskennellyt Taurén tiivistää. 

Arvioitava organisaatio saa ulkoisesta arvioinnista arvokkaan ulkopuolisen näkökulman toimintaansa. 

Arviointiprosessissa on mukana useita henkilöitä organisaation eri tasoilta

Arviointiprosessi alkaa siten, että arvioitava organisaatio valmistelee esitysaineiston toiminnastaan. Aineistossa hyödynnetään yrityksen jo tuottamia raportteja. 

 ”Tämän jälkeen arviointiryhmä tutustuu materiaaliin. Sitten järjestämme haastattelutilaisuudet, joissa organisaation toimintaan tutustutaan tarkemmin haastattelemalla niissä työskenteleviä ihmisiä”, Timo Taurén kuvailee. 

Arvioinnissa kuullaan erilaisia näkemyksiä organisaation eri tasoilta ja eri toimipisteistä. ”Haastattelut ovat olennainen osa arviointiprosessia. Saamme niistä tarkennusta aineistoon ja mahdollista käytännön evidenssiä”, Taurén kertoo. ”Haastatteluissa selvitetään esimerkiksi sitä, toimitaanko kaikissa toimipisteissä organisaation määrittelemien suurten linjojen mukaisesti”, hän jatkaa. Joskus työntekijöitä haastatellaan ryhmissä, jolloin saadaan mahdollisimman suuri määrä ihmisiä osallistumaan.

Haastattelujen jälkeen arviointiryhmä koostaa näkemyksensä konsensuskokouksessa. Toiminta arvioidaan RADAR-pisteytyksellä. ”Keskustelemme arvioijien kesken ja luomme yhteisen näkemyksen”, Timo Taurén kertoo. Lopuksi muodostetaan organisaatiolle esiteltävä loppuraportti.

Arvioinneista uutta näkemystä myös omaan työhön 

Excellence Finlandin järjestämän arviointikoulutuksen käyneistä osallistujista muodostuu arvioijapooli, josta muodostetaan kulloinkin sopiva arviointiryhmä. Arvioijat voivat esimerkiksi omien mielenkiinnon kohteidensa perusteella vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin he ovat käytettävissä. Koska arviointi on täysin luottamuksellista, on myös varmistettava arvioijien riippumattomuus ja esteettömyys. Yksi ryhmän jäsen nimetään pääarvioijaksi, joka toimii ryhmän fasilitoijana. 

Tutustu EFQM-arvioijakoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan » 

Andritzin Supplier Developement Managerina työskentelevän Taurénin oma työ liittyy vahvasti laatuasioihin ja arviointeihin.

”EFQM-arvioinneista saa perspektiiviä myös omaan työhön. Jos en olisi arviointityössä mukana, ei minulla olisi yhtä laajaa käsitystä siitä, miten toisenlaisissa organisaatioissa asioita kehitetään”, hän pohtii.

 ”Arvioinneista saa poikkitieteellistä näkemystä oman työpaikan ulkopuolelta”, Taurén jatkaa. 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan arviointityön hienoja puolia on myös uusiin ihmisiin tutustuminen. 

”Arviointityö on palkitsevaa yhdessä tekemistä. Tavoitteena on tietenkin myös maailman parantaminen. Pyrimme auttamaan organisaatioita kehittymään vielä paremmaksi. On hienoa, kun pääsemme antamaan palautetta siitä, mikä on hyvää ja mitä puolestaan voisi vielä kehittää. Jos organisaatio saa ahaa-elämyksen, olemme päässeet pitkälle”, useissa erilaisissa arvioinneissa mukana ollut Taurén tiivistää.

Yrityksille arvokas näkemys toiminnasta 

Excellence Finland toimii Suomessa EFQM:n virallisena kumppanina ja tarjoaa ainoana Suomessa arviointeja, koulutuksia ja konsultaatiota. EFQM-arvioinnista on yrityksille ja organisaatioille monia hyötyjä. Organisaatio saa ulkopuolisen näkemyksen omasta toiminnastaan, kehitysehdotuksia ja pääsee vertailemaan sijoitustaan kansainvälisesti. 

”Arviointeja tehdään ympäri Eurooppaa ja saadun pistemäärän perusteella voi vertailla sijoitustaan muihin”, Timo Taurén kertoo. 

Taurénin mukaan arviointiin osallistuminen myös kehittää yritystä ja sen suorituskykyä. 
Tänäkin vuonna Excellence Finlandin ulkoiseen arviointiin osallistuu useita organisaatioita.

Kehitä kestävää kilpailukykyä EFQM-mallilla, tutustu mallin uusimpaan versioon!

Tilaa maksuton EFQM-mallin videotallenne, jossa asiantuntijamme Maija Vaismaa kertoo mallista, ja miten voit parantaa organisaatiosi kilpailukykyä sen avulla.