Siirry sisältöön

Kumppanit

Toimintamme sydämessä on aktiivinen ja vahva asiantuntijaverkostomme. Verkostoon kuuluvat niin kotimaiset kouluttajakumppanimme kuin kansainväliset kumppanijärjestöt, joiden kanssa edistämme laatu- ja kehittämistyötä suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Verkostomme kouluttajat

Kouluttajakumppanimme ovat oman alansa syväosaajia ja asiantuntijoita, jotka tuntevat organisaatioiden haasteet. Kouluttajamme ja asiantuntijamme toimivat niin avoimissa kuin yrityskohtaisissa koulutuksissamme. Jos olet kiinnostunut organisaatiokohtaisesti räätälöidystä koulutuksesta, valitsemme yhdessä kanssasi kokeneista asiantuntijoistamme sinulle ja organisaatiollesi sopivimman.

Anna Lönnroth

Executive Coach

Anna on ylimmän johdon valmentaja ja toimii tiimicoachingin kouluttajana Coaching House Finland Oyssä. Koulutukseltaan Anna on valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalipsykologi, ICF-sertifioitu coach (PCC), EMCC-sertifioitu tiimicoach (Individual Team Coaching Accreditation (ITCA), Certified Practitioner). Lisäksi Annalla on tutkinnot kansainvälisestä liiketaloudesta (BBA) ja psykologiasta (A.A). Anna on sertifioitunut analyysityökalujen käyttäjä (mm. DISC©, Narrative Big Five, Coaching Leadership Pulse®, Systemic Leadership Pulse©).

Elina Mäkinen

Head of Professional Services

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys erilaisista prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallintatyökaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut.

Ina Virkki-Ukeleghe

puheviestinnän valmentaja, johtajien ja esihenkilöiden työnohjaaja

Inan työuran keskeisin tehtävä on ollut rohkaista ja vahvistaa yksilön erinomaisuutta olla vaikuttaja erilaisissa puheviestintätilanteissa. Yleisön edessä, työyhteisön käytävällä, kokouksissa – mikä sitten onkaan ollut kunkin tärkein puhumisen paikka. Vuorovaikutuksen luonteva edistäminen tai johtajuuden haltuunotto tarvittaessa toisia kunnioittaen ja motivoiden ovat usein Inan asiakkaiden tarpeita. Luentokeskustelut ja työyhteisöjen pulmatilanteet ovat tuttuja niin ikään. Ina on ihmisten valmentaja – puhuen ja kuunnellen.

Jaakko Laurikainen

Dipl. Ins., eMBA

Dipl. Ins., eMBA Jaakko Laurikainen on kiinnostunut toimitusketjujen kehittämisestä, lean- ja kehittämishankkeista sekä johtamisen kehittämisestä. Hänen koulutustyylissään keskeistä on innostavuus, oivalluttaminen tekemisen ja esimerkkien kautta sekä käytännönläheisyys – tavoitteena on arjen työn tekeminen tuloksia tuottavalla tavalla siten, että henkilökunta sitoutuu muutokseen ja jatkuvan parantamisen toimintatapaan.

Janne Welin

BSc

BSc Janne Welin toimii Excellence Finlandin verkostoasiantuntijan ja kouluttajana. Hän on työskennellyt laadun ja prosessien kehittämisen parissa. Janne puhuu mielellään kehittämistyön vaikuttavuudesta ja prosessin toimivuudesta. Asiakkaan kokeman laadun perusta luodaan suunnittelupöydällä ja koko ketjun toimivuus alihankkijoilta tuotantoon vaikuttaa prosessin tehoon ja tätä kautta asiakastyytyväisyyteen. Viimeisimmässä Jannen asiakkaan lean-projektissa saatiin tehostettua koko prosessin läpimenoaikaa 60 %.

Jarno Ikonen

laatujohtaja

ETM (elintarviketeknologia) Jarno työskentelee Pharmialla laatujohtajana. Hän on aikaisemmin työskennellyt asiantuntijana ja johtotehtävissä laadun, työsuojelun, ympäristönhallinnan ja tuotannon sekä sertifiointilaitoksen parissa mm. Unileverillä ja Bureau Veritaksella. Ennen Pharmiaa Jarno toimi johtavana auditoijana ja kouluttajana Bureau Veritaksella auditoiden laatu-, ympäristö-, työsuojelu- ja elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmiä eri yrityksissä ympäri Suomea ja Baltiaa.

Joop Tenhunen

digitaalisten työkalujen asiantuntija ja kouluttaja

Joop on monipuolinen kouluttaja, ja on valmentanut tuhansia osallistujia mm. lempiteemoistaan digitaalisista työkaluista ja digimarkkinoinnista. Tenhunen on seurannut tiiviisti generatiivisen tekoälyn kehittymistä. Hänen tulokulmansa tekoälyyn ja sen sovelluksiin on käytännönläheinen: työkalut voi ottaa haltuun kuka tahansa. Joopin koulutuksissa käydään läpi konkreettisesti sitä, kuinka tekoälytyökaluja voi hyödyntää arjessa, työnteon kehittämisessä ja uuden luomisessa.

Marjo-Riitta Ristikangas

Managing Director & Executive Coach

Marjo-Riitta on ollut mukana tuomassa coachingia Suomeen 2000-luvulla. Hän on innokas kehittäjä, joka nauttii olla mukana erilaisissa ammattiryhmissä. Koulutukseltaan Marjo-Riitta on valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalipsykologi, ICF-sertifioitu coach (PCC), EMCC-sertifioitu tiimicoach (Individual Team Coaching Accreditation (ITCA), Certified Practitioner), psykodraamaohjaaja (CP) ja työnohjaaja, NLP Master sekä terveydenhoitaja. Marjo-Riitta valittiin vuoden coachiksi vuonna 2020.

Mia Janhunen

Bisnesluotsi

Mia Janhunen (YAMK, Bisnesluotsi Oy) tuottaa valmennuskonsepteja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Mian missio on kannattavuutta ja kasvua tukevan toimintakulttuurin edistäminen. Mia on aiemmin toiminut 20 vuoden ajan erilaisissa talouden asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. metsäteollisuudessa.

Mira Kivistö

Senior Consultant

KTM, Pol. kand. Miran intohimona on toiminnan kehittäminen ihmisiä osallistamalla ja siihen EFQM-malli sopii erittäin hyvin. Mira kouluttaa ja konsultoi pääasiassa EFQM-mallin hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä. Hän on opiskellut myös psykologiaa, työpsykologiaa ja palvelumuotoilua, joita hän hyödyntää työssään. Mira työskentelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Niina Suuronen

laadun ja yritysvastuun asiantuntija

YTM Niina Suurosella on lähes 20 vuoden kokemus erilaisten organisaatioiden laadun ja toiminnan kehittämisestä. Niinan erityisosaamista ovat ISO-standardit ja sisäiset auditoinnit. Lisäksi hän on perehtynyt yritysten vastuullisuuskysymyksiin. Niina auttaa organisaatioita käytännönläheisten ja liiketoimintaa tukevien laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien kehittämisessä.

Pirjo Ahonen

valmentaja

Pirjo on sosiaalipsykologi, työnohjaaja, coach ja valmentaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtamisen ja työyhteisöjen valmentajana. Merkityksen johtaminen on Pirjon erityisosaamisaluetta. Miten voimme vahvistaa merkityksen kokemusta niin työyhteisöissä kuin yksittäsille työntekijöille? Stressi on yksi suurimmista merkityksen kokemuksen nakertajista. Pirjo onkin intohimoinen stressinhallinnan puolestapuhuja ja haastaa osallistujia ottamaan oman stressinhallinnan vakavasti.

Pasi Grönroos

laadunhallinnan asiantuntija, kouluttaja

Pasi on kokenut sisäisen auditoinnin kouluttaja ja toimii useiden johtamisstandardien pääarvioijana (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 22716, Fami-QS) sekä konsultoi niihin liittyvissä asioissa eri toimialojen yrityksiä​. Ammatillinen tausta Pasilla on kemian, lääketeollisuuden ja lääkinnällisten laitteiden toimialoilta . Laatu- ja muiden toimintajärjestelmien konsultoinnin hän aloitti vuonna 2006 yrityksensä PG Quality Oy:n kautta. Ulkoisia sertifiointiauditointeja Pasi on tehnyt vuodesta 2007 lähtien​. Pasi on toiminut myös usean vuoden ajan outplacement- ja urasuunnitteluvalmentajana. Hän on pidetty kouluttaja, jonka vahvuuksia ovat selkeys, järjestelmällisyys sekä kyky auttaa kaikkia osallistujia oman osaamisensa kehittämisessä eteenpäin.

Petri Lehtipuu

vanhempi asiantuntija

Dipl. ins. Petri Lehtipuu toimii Excellence Finlandin vanhempana asiantuntijana. Hän on työskennellyt laadun, kehittämisen ja johtamisen parissa sekä tuotannollisissa että asiantuntijayrityksissä. Tällä hetkellä pääosa Petrin työstä koostuu KWH Logisticsin laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja vastuuasioiden parissa.

Päivi Heikinheimo

KTM, Liikkeenjohdon konsultti

Päivi on tehnyt pitkän uran johto- ja konsultointitehtävissä muun muassa Nokiassa, Ovako Steelissä ja A.T.Kearneyssä. Nykyisin hän toimii Key Consulting -yrityksensä kautta tukien asiakasorganisaatioita erityisesti strategioiden, toimintamallien ja päätöksenteon kehittämisessä. Päivi mentoroi aktiivisesti pienyrittäjiä ja on Suomen Yrityskummit ry:n valtakunnallinen Vuoden Yrityskummi 2019. Kirjat: "Yrityksestä menestystarina”(Suomen Liikekirjat, 2014) ja "Päätöksen juoni" (Alma Talent, 2021). Podcastit: ”Yritä oikein!” ja ”Päätä oikein!”.

Timo Kuntsi

vanhempi asiantuntija
Excellence Finland

Dipl. ins. Timo Kuntsi toimii Excellence Finlandin vanhempana asiantuntijana. Hän on työskennellyt kehittämisen, koulutuksen ja johtamisen parissa erilaisissa liiketoiminnoissa ja organisaatioissa. Timo vastaa Suomen laatu-, kiertotalous- ja innovaatiopalkinnoista sekä fasilitoi arviointihankkeita ja kehittämisprosesseja. Excellence-malleista EFQM ja CAF ovat tuttuja käyttäjänä, arvioijana ja kouluttajana.

Tomi Järvinen

Lean Six Sigma Black Belt, LitM, Ins AMK

Tomilla on yli 15 vuoden kokemus Lean Six Sigma -hankkeiden toteuttamisesta, kouluttamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä sisäisenä sekä ulkoisena konsulttina. Koulutus ja konsultointi on toteutettu sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa eri toimialoilta (tuotanto ja palvelutuotanto) esim. auto-, prosessi- ja kaivosteollisuus, terveydenhuolto, kulttuurintuottaminen sekä erilaiset palveluprosessit.

Kansainväliset kumppanit

Toimimme yhteistyössä eurooppalaisten kumppanijärjestöjen kanssa laatu- ja kehittämistyön edistämiseksi eurooppalaisissa organisaatioissa. Kansainvälinen yhteistyö tuo uusimmat laadun ja kehittämisen trendit jäsenillemme.

EFQM national partner

Toimimme EFQM:n (European Foundation for Quality Management) (linkki vie ulkoiselle sivustolle ja avautuu uuteen ikkunaan) kumppanina ja tarjoamme yksinoikeudella ainutlaatuista EFQM-mallin käyttöä Suomessa. Osallistumme aktiivisesti Excellence-mallien kehittämiseen ja olemme kääntäneet EFQM-mallin suomeksi. Järjestämme vuosittain EFQM-malliin perustuvaa Suomen laatupalkinto -kilpailua.

EOQ – European Organization for Quality

European Organization for Quality (linkki vie ulkoiselle sivustolle ja avautuu uuteen ikkunaan) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, johon kuuluu yli 70 000 jäsentä ja 500 000 yritystä sen jäsen- ja kumppaniorganisaatioissa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. EOQ on eurooppalainen järjestö (NGO), jonka tavoitteena on laadunhallinnan parantaminen koordinoidusti. Se pyrkii jäsenjärjestöjensä kautta parantamaan eurooppalaista yhteiskuntaa laadun ja kehittämistyön avulla. Toimitusjohtajamme Juha Ylä-Autio on EOQ:n hallituksen jäsen.