Siirry sisältöön

Metsä Board pokkasi sekä Suomen kiertotalous- että Suomen laatupalkinnon 2021

  • Tiedotteet
  • Julkaistu:

Metsä Board on palkittu maailman ensimmäisellä ulkoiseen arviointiin perustuvalla kiertotalouspalkinnolla. Suomen Laatuyhdistys jakoi palkinnon ansiona strategisesta vastuullisuustyöstä, joka näkyy myös hyvänä kilpailukykynä. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board palkittiin Laatupäivässä myös perinteisellä Suomen laatupalkinnolla.

Suomen Laatuyhdistys jakoi ensimmäistä kertaa Suomen kiertotalouspalkinnon, joka on ensimmäinen ulkoiseen arviointiin perustuva kiertotalousaiheinen palkinto koko maailmassa. Samalla jaettiin myös perinteinen Suomen laatupalkinto. Metsä Board puhdisti tänä vuonna pöydän ja voitti kummatkin palkinnot maailman laatupäivänä torstaina 11. marraskuuta Kalastajatorpalla.

Sekä Laatu- että Kiertotalouspalkinto perustuvat kansainväliseen EFQM-malliin (European Foundation for Quality Management), jota on käytetty tuhansissa yrityksissä kautta maailman. Jotta yritys saavuttaa korkeat pisteet arvioinnissa, kaikkien arvioitavien osa-alueiden on oltava kunnossa. Suomen Messusäätiö myönsi Metsä Boardin voittajatiimille yhteensä 30 000 euron suuruisen apurahan, sillä kummankin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

– Arviointiin osallistuvat yritykset saavat globaaliin mittaristoon perustuvaa dataa kiertotaloudesta ja sen toteuttamisen tasosta omassa organisaatiossaan. He pystyvät näin parantamaan omaa vastuullisuustyötään ja siten kilpailukykyään – myös globaalisti, kertoo Suomen Laatuyhdistyksen toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Suomen Laatuyhdistyksen tänä vuonna teettämän jäsenkyselyn mukaan organisaatioiden kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat osaaminen ja koulutus (76 %), laatu (69 %), innovaatiot (49 %) ja vastuullisuus (46 %). Vastaajista peräti 90 % kokee, että vastuullisuuden merkitys kasvaa heidän yrityksissään seuraavan viiden vuoden aikana.

Menestys kertoo paitsi strategisesta vastuullisuustyöstä, myös erinomaisesta kilpailukyvystä

Kiertotalouspalkinnon arviointiraati toteaa perusteluissaan, että Metsä Boardin toimintaa leimaa liki oppikirjamainen selkeys ja systemaattisuus suunnan määrittelyssä, strategian toteuttamisessa sekä suorituskyvyn seurannassa ja raportoinnissa. Tämä viestii erinomaisesta suorituskyvystä, hyvästä liiketoiminnan tuloksesta ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, myös kiertotalouden näkökulmasta.

– Vastuullisuus on meillä nostettu yhtiömme strategiaan, menestystekijöihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Yhtiömme on toimialan kärkipäässä useissa asiakkaiden ja sijoittajien arvostamissa vastuullisuuden luokituksissa. Arviointiin osallistuminen oli meille tilaisuus paitsi kehittää toimintaamme entisestään, myös saada vahvistus oikeasta suunnasta, kertoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

Laatupäivänä palkittiin innovaatioita ja jaettiin useita tunnustuksia

Quality Innovation Award -kilpailussa nostetaan esiin laadukkaita uusia innovaatioita. Osallistujat arvioitiin uutuusarvon, hyödynnettävyyden, oppimisen, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden perusteella. Vuoden 2021 parhaiksi arvioiduista palvelu- ja tuoteinnovaatioista palkittiin Metsä Spring Oy (potentiaaliset innovaatiot) ja Peikko Group Oy (liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset). Lisäksi kunniamaininnan innovaatioistaan saivat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (koulutusalan innovaatiot) ja Elenia Verkko Oyj (liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset).

Laatupäivänä jaettiin myös ensimmäistä kertaa Kansainvälinen menestyjä -tunnustus, joka myönnettiin Elisa Oyj:lle. Lisäksi jaettiin Laadun kehittäjä -tunnustukset Laurea-ammattikorkeakoululle ja Uponor Infra Oy:lle sekä Kiertotalouden kehittäjä -tunnustus, joka myönnettiin Accenturelle ja Metsähallitukselle.

Lisätiedot:

Juha Ylä-Autio, toimitusjohtaja, Suomen Laatuyhdistys ry, p. 040 752 3312, juha.yla-autio@excellencefinland.fi

Mika Joukio, toimitusjohtaja, Metsä Board, p. 010 465 4300, mika.joukio@metsagroup.com

Tarkemmat tiedot palkinnoista:

Suomen kiertotalouspalkinto

Recognised by EFQM, kuusi tähteä
Suomen kiertotalouspalkinto 2021
Metsä Board

Suomen laatupalkinto

Suomen laatupalkinto 2021
Metsä Board

Quality Innovation Awards 2021

Metsä Spring – Kuura-tekstiilikuitu
Kategoria: Potentiaaliset innovaatiot
Lisätietoja: Niklas.VonWeymarn@metsagroup.com
+358405476977

Peikko Group Oy – BOLDA, kompakti suuren kestävyyden omaava pilarikenkä betonielementtipilareiden pulttiliitoksiin
Kategoria: Liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset
Lisätietoja: jorma.kinnunen@peikko.com +358 40 7304 049

Kunniamaininnat, Quality Innovation Awards

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – CREAR digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline
Kategoria: koulutusalan innovaatiot

Elenia Verkko Oyj – EleniaGO
Kategoria: liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset

Muut tunnustukset

Kansainvälinen menestyjä -tunnustus
Elisa Oyj

Laadun kehittäjä -tunnustus
Recognised by EFQM, kolme tähteä

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Uponor Infra Oy

Kiertotalouden kehittäjä -tunnustus
Recognised by EFQM, neljä tähteä

Accenture Oy

Kiertotalouden kehittäjä -tunnustus
Recognised by EFQM, kolme tähteä

Metsähallitus