Siirry sisältöön

Pk-yritykset ovat motivoituneita vastuullisuuteen – tukea ja verkostoja tarvitaan

  • Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat erittäin motivoituneita kehittämään omaa vastuullisuuttaan. EK:n julkaiseman vastuullisuusbarometrin mukaan erityisesti henkilöstö ja ympäristö ovat pk-yrityksille tärkeitä teemoja. Vastuullisuustyön pullonkaulana on kuitenkin rajalliset resurssit, joten myös tukea kaivataan. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi vuoden 2021 lopulla ensimmäisen suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten vastuullisuutta kartoittavan tutkimuksen. Vastuullisuusbarometrin tuloksia esiteltiin maaliskuun lopussa pidetyssä Laatukeskuksen Q-prof-tilaisuudessa. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia pk-yrityksistä pitää vastuullisuutta tärkeänä osana liiketoimintaansa.

”Kyselyn mukaan pk-sektorin yritykset ovat toimialasta riippumatta vastuullisuudessa jopa yleistä mielikuvaa pidemmällä. Tämä on erittäin positiivinen viesti. Usein vastuullisuutta on tutkittu vain suurten yritysten näkökulmasta ja nyt barometri osoittaa, että vastuullisuudessa tehdään hienoja asioita myös pk-sektorilla”, kertoo EK:n vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen.

Tutustu Laatukeskuksen vastuullisuuspalveluihin »

Henkilöstö on tärkein vastuullisuuden osa-alue

Monille pk-yrityksille suurin syy vastuullisuuden edistämiseen ovat organisaation omat arvot. Erityisen tärkeänä vastuullisuuden teemana pidetään henkilöstön hyvinvointia. Jopa yli 80 prosenttia vastaajista näki henkilöstön hyvinvoinnin sekä työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tärkeimpänä vastuullisuuden osa-alueena.

”Vastuullisuus on tärkeä osa yritysten työnantajakuvaa. Työn merkityksellisyys on etenkin nuoremmille sukupolville yksi työpaikan valintaperusteista. Vastuullisuus nousee keskiöön siis jo työvoiman saatavuuden näkökulmasta”, Sonninen sanoo.

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi myös ilmasto ja ympäristö nähtiin tärkeinä vastuullisuuden osa-alueina. Ilmastonmuutoksen jälkeen seuraavaksi tärkeimmälle sijalle nousivat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja muu ympäristönsuojelu.

Resursseista on pulaa, mutta myös apua on tarjolla

Vastuullisuus on laaja teema, ja sen edistäminen vaatii aktiivista työtä ja sitoutumista. EK:n tutkimuksen mukaan pk-yritykset näkevät vähäiset resurssit suurimpana pullonkaulana vastuullisuustyössään.

”Pk-yritykset ovat erittäin motivoituneita vastuullisuuden suhteen, mutta rajalliset resurssit vaikuttavat vastuullisuustyöhön. Yrityksiä pitää tukea ja kannustaa vastuullisuuden kehittämisessä”, Sonninen sanoo.

Vastuullisuusbarometrin mukaan pk-yritykset kaipaavat tukea ja apua esimerkiksi vastuullisuusmittarien määrittämiseen, hiilijalanjäljen laskemiseen, datan keräämiseen ja raportointiin.

”Tarjolla on paljon hyviä työkaluja, ohjeistuksia ja käytäntöjä. Jos vastuullisuus on tuntematon alue, kannattaa rohkeasti hyödyntää ulkopuolisia tahoja. Suosittelen myös verkostoitumaan ja seuraamaan muita pk-yrityksiä, sillä muilta voi oppia hyviä käytäntöjä”, Sonninen sanoo.

Myös Laatukeskuksen ja Syklin yhteinen Kiertotalousverkosto palveluna -kumppanuus tukee pk-yrityksiä matkalla kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

”Autamme pk-yrityksiä hakemaan kestävää kasvua kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta. Verkostoitumisen lisäksi tarjoamme apua muun muassa mittareiden kehittämiseen ja datan keräämiseen”, kertoo Laatukeskuksen liiketoimintajohtaja Kirsi Vuorinen.

Tutustu Laatukeskuksen vastuullisuuspalveluihin »

Vastuullisuudesta kannattaa viestiä rohkeasti

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehdään jo paljon vastuullisuuden saralla, mutta siitä ei välttämättä osata kertoa. Sonninen kannustaa yrityksiä viestimään vastuullisuusteoistaan aktiivisesti.

”Suomessa ollaan ujoja kertomaan vastuullisuudesta ja helposti jäädään odottelemaan suurten vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Laadun tavoin myös vastuullisuus on jatkuva prosessi, joka kulkee organisaation mukana päivittäin. Jokainen pienikin askel kohti vastuullisempaa toimintaa on tärkeä”, Sonninen sanoo.

EK:n pk-yritysten vastuullisuusbarometriin vastasi yli 500 pk-yritystä.

Kiinnostuitko vastuullisuuden ja kiertotalouden kehittämisestä?

Laatukeskus tarjoaa monipuolisia palveluja vastuullisuuteen liittyen.

Lue lisää vastuullisuuspalveluista