Siirry sisältöön

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus yhdisti Andritzin asiantuntijat ympäri Suomen

  • Laadun kehittäminen
  • Kesto: 6 kk
  • Vuosi: 2023

Andritz syväkoulutti laatutyön asiantuntijansa ja toi saman pöydän ääreen porukkaa monelta eri paikkakunnalta. Suurimmat tulokset syntyivät laatujohtamisen ymmärryksen ja kykyjen kasvusta. 

Mikko Länsimies on työskennellyt sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittaja Andritz Oy:ssä jo 25 vuotta. Hän on nähnyt laatujohtamisen kehityksen firman sisällä sekä seurannut alan koulutusten kehittymistä.

Andritz on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Excellence Finlandin kanssa. Andritzin Suomen laatujohtajana työskentelevä Länsimies päätti tilata yrityskohtaisen laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen (LKP) Andritzin laatutyön asiantuntijoille.

“Halusimme laajentaa laatujohtamisen osaamista sekä ymmärrystä. Halusimme selkeyttä siihen, mitä pitää hoitaa itse, mitä pitää koordinoida ja miten voi edesauttaa sitä, että muut ottavat vastuun”, hän sanoo.

Andritzilla tarve koulutukselle oli syntynyt pikkuhiljaa. Länsimiehen mukaan jossakin työtehtävissä laatujohtaminen ymmärrettiin liian kapea-alaisena, ja toisaalta organisaatiossa oli useampia vastikään laatutyön parissa aloittaneita työntekijöitä.

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus on laadunhallintakoulutus, jonka vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia. 

Uusia toimintamalleja ihmisten kohtaamiseen

Andritz on itävaltalaisomisteinen yritys, jolla on Suomessa yli tuhat työntekijää kymmenellä eri paikkakunnalla. Laatutyötä yrityksessä tehdään monipuolisesti eri liiketoiminta-alueilla niin myynnin, tukitoimien kuin operatiivisten projektien puolella. Keväällä 2023 päättyneen LKP-koulutuksen oppeja on hyödynnetty nyt noin vuoden ajan.

Savonlinnalaiselle Tapani Häkkiselle LKP oli ensimmäinen syvempi laatujohtamisen koulutus. Laatupäällikkönä operatiivisissa toiminnoissa työskentelevä Häkkinen vastaa auditoinneista, poikkeamien käsittelystä, asiakasreklamaatioista sekä projektien päivittäisestä laadunhallinnasta ja -varmistuksesta.

“Eniten kaipasin konkretiaa jokapäiväiseen toimintaan sekä uusia toimintamalleja ihmisten kohtaamiseen”, Häkkinen sanoo.

Koulutuksen päätteeksi Häkkinen teki työparinsa kanssa harjoitustyön, joka koski johtoryhmätyöskentelyn työkaluja ja vuosikelloa. Työ ei ole jäänyt pöytälaatikkoon, vaan harjoitustyön toimintamallit valjastettiin organisaation käyttöön.

“Harjoitustyöhön liittyvät toiminnot ohjautuvat nykyään paremmin kuin aiemmin”, Häkkinen sanoo.

Koulutuksesta hän sai tukea ja työkaluja projekteissa vastaantulevien mahdollisten konfliktien ja ongelmien käsittelyyn.

“Voi syntyä hyvinkin haastavia hetkiä kollegoiden tai asiakkaiden kanssa esimerkiksi reklamaatiotilanteessa. Joskus palaute voi tuntua henkilökohtaiselta.”

Ryhtiä poikkeamien käsittelyyn

Laadun kehityspäällikkö, Kotkassa työskentelevä Nina Kuittinen kertoo heidän ryhmätyönsä koskeneen poikkeamien käsittelyä. Hän nostaa poikkeamat yhdeksi Andritzin liiketoiminnan kipukohdiksi, joiden ratkomiseen ja ennaltaehkäisyyn koulutus antoi tukea.

Andritzilla poikkeama tarkoittaa käytännössä mitä vain toimituksessa tapahtuvaa poikkeamaa. Hinnoittelussa voidaan mennä yli budjetin, toimituksen aikana tai sen jälkeen laite voi hajota tai toimitetussa tuotteessa voi olla valmistusvirhe.

“Koulutuksen aikana osallistujat huomasivat pähkäilevänsä arjessaan monesti samojen asioiden kanssa. Moni otti kollegojen hyväksi havaittuja käytäntöjä mukaan omaan työhönsä, kuitenkin niin, että toimintojen erilaisuudet tulevat huomioiduksi”, Kuittinen sanoo.

Poikkeama vaikuttaa moneen asiaan: sisäisten tiimien onnistumiseen ja yhteishenkeen, asiakaskokemukseen sekä aina lopulta myös liiketoiminnan tulokseen, sillä poikkeamista syntyy Andritzille luonnollisesti kustannuksia.

“Toimintaa pitää jatkuvasti parantaa niin, että sama poikkeama ei toistu uudelleen. Poikkeamia ja niistä aiheutuvia kustannuksia on alettu seurata entistä tarkemmin ja ennaltaehkäistä aiempaa enemmän sekä panostamaan juurisyiden selvittämiseen”, Häkkinen sanoo.

Laatujohtaminen on usein myös muutosjohtamista

Nina Kuittinen työskentelee tiimissä, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa sisäisten auditointien tekemistä, ulkoisten auditointien koordinointia ja lainsäädännön seurantaa.

Hänelle LKP tarjosi erityisesti laadunhallinnan eri palikoiden yhteensaattamista sekä tukimateriaalia toiminnan kehittämiseen.

“Laatujohtaminen on usein ihmisiin vaikuttamista ja muutosjohtamista”, Kuittinen kiteyttää.

Andritzilla laatutyötä tekevien ryhmähenki kehittyi ja tiivistyi kasvotusten toteutetun koulutuksen edetessä. Samalla madaltui kynnys ottaa ja pitää yhteyttä laatutyön kehittämiseksi organisaatiossa.

“On palkitsevaa, kun löytää hengenheimolaisia, jotka haluavat tehdä töitä laadun eteen”, Mikko Länsimies kiittää.  

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutus, EOQ
Tutustu
Kokemuksia Laatu- ja kehityspäällikön koulutuksesta 12.6.2024
Tutustu

Ota yhteyttä

Elise Kuorikoski

myyntipäällikkö | Sales Manager

+358 44 493 6450

Varaa tapaaminen