Siirry sisältöön

Uusi vuosi – merkityksellisemmät tavoitteet?

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Mihin sinä tänä vuonna käytät arvokasta työaikaasi edistääksesi jotain uutta? Arki vaatii meitä tekemään valintoja ajankäyttömme suhteen, koska huomiostamme kamppailee valtava määrä asioita. Valintamme konkretisoituvat tavoitteissa ja niiden asettamisessa.

Millaiset tavoitteet innostavat itseäsi? Millaiset tavoitteet saavat sinut yksin, ja yhteistyössä muiden kanssa, ponnistelemaan onnistumisiin alati muuttuvassa toimintaympäristössä?

Meidän on kehitettävä ja uudistettava liiketoimintaamme pysyäksemme kilpailukykyisinä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Yrityksissä tehtävä kehittämistyö on muutoksen johtamista, johon liittyy kiinteänä osana oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden on paitsi vietävä meitä kohti haluttua muutosta myös pystyttävä innostamaan meitä. Tavoitteet, jotka koetaan merkityksellisiksi, innostavat ja sytyttävät. Ne saavat meidät ponnistelemaan ja tavoittelemaan uusia onnistumisia.

Merkityksellisen tavoitteen kolme tunnusmerkkiä

Merkityksellisen tavoitteen voima on siinä, että se fasilitoi muutosta, jota kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää. Liiketoiminnassa merkityksellisyys kytkeytyy yrityksen ytimeen; mihin toiminnallamme pyrimme ja millaiset arvot ohjaavat arjen toimintaamme. Arvojen mukaisista pyrkimyksistämme syntyvät usein kaikkein merkityksellisimmät tavoitteemme.

Voit käyttää seuraavia kolmea arkista asiaa antamaan suuntaviivoja siihen, kuinka merkityksellisiä tavoitteesi todella ovat.

  1. Merkityksellisellä tavoitteella on oltava selkeä yhteys strategiaan. Se raamittaa kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa. Merkitykselliset tavoitteet tekevät strategian näkyväksi arjen toiminnassa ja yksilön tekemisen tasolla. Kun ihminen tunnistaa oman työnsä yhteyden strategiseen isoon kuvaan, arkinenkin tekeminen tuntuu herkemmin merkitykselliseltä.
  2. Tavoite herättää keskustelua. Tavoitteen ympärillä tapahtuva keskustelu on ensiarvoisen tärkeää, sillä osallistuessamme keskusteluun toisten kanssa jaamme ajatuksia vuorovaikutuksessa ja lopulta muodostamme yhteisiä näkemyksiä. Yhteisten näkemysten voima on siinä, että ne sitouttavat ja muuttavat arjen toimintaamme.
  3. Tavoitteen edistäminen vaatii ponnistelua. Tavoite saattaa ensi alkuun tuntua mahdottomalta. Hiljalleen tavoite alkaa muuttua mahdottomasta haastavaksi. Ponnistelun tunne haastaa meidät yhdistämään yksilölliset vahvuutemme onnistuaksemme yhdessä. Saamme loistaa yksilöinä ja samalla kirjoittaa suurempaa muutostarinaa.

Menestys on pienten onnistumisten summa

Menestys ei synny sattumalta tai toivomalla. Tavoitteiden edistäminen vaatii toimintaa, konkreettista tekemistä ja uusien asioiden oppimista. Kehittymismatkalle kuuluvat askeleet eteen ja taakse. Todennamme mielellämme tavoitteissa edistymistä, sillä se kertoo orastavasta muutoksesta. Onnistumiseen vaaditaankin systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Pienten muutosten havainnointi on myös koukuttavaa. Se vahvistaa uskoa onnistumiseen. Juuri siksi pienistäkin edistysaskelista kannattaa keskustella yhdessä ja pieniäkin onnistumisia nostaa esiin. Menestys on useiden pienten onnistumisten summa.

Haluaisitko saada konkreettisia työkaluja tavoitteiden määrittelyyn?

Uudessa pienyritysten koulutuksessa pureudutaan organisaation käytännön kehittämiseen, ja saat käyttöösi kattavan paketin erilaisia työkaluja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen.

Tutustu: Työkaluja pienyrityksen menestykseen

Kirjoittaja

Verkostokouluttaja Mia Janhunen
Mia Janhunen

Bisnesluotsi

Mia Janhunen (YAMK, Bisnesluotsi Oy) tuottaa valmennuskonsepteja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Mian missio on kannattavuutta ja kasvua tukevan toimintakulttuurin edistäminen. Mia on aiemmin toiminut kahdenkymmenen vuoden ajan erilaisissa talouden asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. metsäteollisuudessa.

Strateginen johtaminen
  • Johtaminen
Strategian laatiminen
  • Johtaminen