Siirry sisältöön

Vastuullisuuden ja kiertotalouden mittaaminen

  • Johtaminen, Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Laatukeskus toteutti vuonna 2021 ensimmäistä kertaa Suomessa EFQM-malliin (European Foundation for Quality Management) perustuvan kiertotalousarvioinnin. Arviointiin osallistuneen ja siinä erinomaisesti menestyneen liikkeenjohdon konsultointiin keskittyneen Accenturen liiketoimintajohtaja Anu Muurinen pitää vastuullisuutta jokaisen yrityksen, yhteisön ja organisaation asiana. Vastuullisuus on nostettu yhdeksi tärkeimmistä teemoista Accenturen kaikessa toiminnassa ja Laatukeskuksen kiertotalousarviointiin osallistuminen sopi tähän erinomaisesti.

”Viimeisen viiden vuoden aikana vastuullisuudessa on näkynyt selvä muutos. Enää ei ole kyse siitä miltä asiat näyttävät ja millaista tarinaa kerrotaan, vaan siitä miten koko yritys toimii. Arviointi oli hieno tilaisuus saada läpivalaisu meidän toimintaamme ja siihen, miten sekä koko yrityksemme että tarjoamamme palvelut suhteutuvat tähän muutokseen”, Muurinen kertoo.

Muurisen liiketoimintavastuulla on Accenturen kuluttajaliiketoiminta, eli vähittäiskauppa, kuluttajapalvelut ja -tuotteet sekä matkailu. Muurinen myös vastaa Accenture Suomen johtoryhmässä liiketoimintaverkostoista ja edustaa Accenturea Laatuyhdistyksen vastuullisuusryhmässä.

”Uskon vahvasti siihen, että asioita ei ratkota yksin vaan yhdessä. Erilaiset verkostot, yhteisöt ja ryhmät ovat avain ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen. Yhdessä tekemisen voima on suuri”, Muurinen sanoo.

Vastuullisuuden sanansaattaja

Accenture on globaali organisaatio, joka haluaa olla vastuullisuuden sanansaattaja. Vastuullinen näkökulma on mukana niin yrityksen omassa toiminnassa kuin sen tarjoamissa palveluissa. Accenture työllistää 674 000 ihmistä ympäri maailmaa ja Suomessa työskentelee yli 1000 henkilöä. Globaalilta organisaatiolta on kaikkeen vastuullisuuden edistämiseen ja kehittämiseen vahva tuki ja kaikilta organisaatiossa odotetaan aitoa tekemistä sen suhteen.

”Vastuullisuus ja varsinkin ESG eli environmental social ja governance on meille tärkeä mittaristo, jossa haluamme pärjätä. Vastuullisen toiminnan kehittäminen vaatii näiden kaikkien kulmien huomioon ottamista”, Muurinen sanoo.

Tutustu kiertotalousarviointeihin ja ota yhteyttä »

Ulkopuolisen arvioinnin avulla eteenpäin

Ulkopuolinen arviointi on Muurisen mukaan hyvä tapa mitata sekä yrityksen maturiteettitasoa että laatua. Ulkoisten arviointien avulla voi muuttaa, kiihdyttää, kasvattaa tai fokusoida tekemistä. Auditoinnit ovat osa myös Accenturen omaa liiketoimintaa ja niiden arvo ymmärretään.

”Se, että joku organisaation ulkopuolelta tulee katsomaan, miltä tilanne näyttää, on arvokasta. Kiertotalousarviointi osoitti meille sen, miten arvomme vastuullisessa liiketoiminnassa toteutuvat käytännössä. Samalla arviointi oli hyvä herättely organisaation sisällä ja pakotti meidät pohtimaan ja keskustelemaan vastuullisesta liiketoiminnasta ja kiertotalouden käsitteistä”, Muurinen sanoo.

Accenturen tavoitteet kiertotalousarvioinnille olivat alusta asti selvät. Arviointi antoi arvokasta tietoa siitä, missä yritys on kiertotalouteen ja vastuullisuuteen nähden.

”Emme lähteneet tavoittelemaan Suomen kiertotalouspalkinnon voittoa, vaan halusimme tunnistaa kypsyystason, josta voimme lähteä eteenpäin. Arvioinnin tuloksena tämä tunnistettiin ja saimme suosituksia siitä, mihin voimme seuraavaksi keskittyä. Jatkamme kehitystä tällä saralla ja aiomme seurata edistystämme tiiviisti myös jatkossa”, Muurinen sanoo.

Vastuullisuuden mittarit käyttöön

Samaan aikaan kiertotalousarvioinnin kanssa Accenturella otettiin globaalisti sisäiseen käyttöön vastuullisuuden ja kiertotalouden uusi mittaristo ja viitekehykset. Tulosten mittaaminen, näyttäminen, seuranta ja ohjaaminen onkin organisaation seuraava askel.

”Meillä on lähdetty varmistamaan sitä, että tietoisuus vastuullisuusasioista kasvaa ja juuri lanseeratut mittarit otetaan käyttöön. Olemme myös luoneet uusia työryhmiä ja verkostoja kiertotaloustoiminnan ja vastuullisuuden seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi olemme kirkastaneet vastuullisuuteen liittyviä määritelmiä sekä viestinnässä että tekemisessä”, Muurinen kertoo.

Tutustu kiertotalousarviointeihin ja ota yhteyttä »

Laatu toiminnan ytimessä

Vastuullisuuden lisäksi laatu on tärkeä osa Accenturen toimintaa ja sen seuraaminen on osana kaikkea tekemistä. Asiakkaiden odotukset halutaan täyttämisen lisäksi ylittää ja käytössä on lukuisa määrä erilaisia mittareita, seurantaa, käytäntöjä, viitekehyksiä ja metodologioita. Laatua arvostetaan ja seurataan läpi organisaation.

”Meidän täytyy pystyä perustelemaan asiakkaillemme se, miten palvelumme ovat laadukkaita. Kaikkien odotetaan käyttävän meillä käytössä olevia laadunseurannan työkaluja. Laatu on meillä DNA:ssa”, Muurinen toteaa.

Kiinnostuitko EFQM-malliin perustuvasta kiertotalousarvioinnista?

Tutustu kiertotalousarviointeihin ja ota yhteyttä!

Tutustu kiertotalousarviointeihin