Siirry sisältöön

Vastuullisuusraportointi tukee kestävän liiketoiminnan kehittämistä

  • Johtaminen, Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Yksikään yritys koosta riippumatta ei tänä päivänä voi ohittaa vastuullisen ja kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan tärkeyttä ja merkitystä. Vain kestävällä ja vastuullisella tavalla toimia voidaan saavuttaa sidosryhmien luottamus, tuottaa myönteistä arvoa ja vaikutuksia, parantaa riskienhallintaa, taata pitkäaikainen taloudellinen menestys sekä jättää hyvä perintö tuleville sukupolville.

Raportointivaatimuksilla kannustetaan koko arvoketjun vastuullisuuden kehittämiseen

Niin Euroopassa kuin globaalisti yrityksiä pyritään kannustamaan toimintansa vastuullisuuden kehittämiseen muun muassa raportointivaatimusten lisäämisen kautta. Näin sijoittajilla, rahoittajilla, asiakkailla, potentiaalisilla työntekijöillä ja muilla sidosryhmillä on parempaa ja vertailukelpoisempaa tietoa kestävän päätöksentekonsa tueksi. Suomessa yrityksiä puhututtaa erityisesti EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), joka astui voimaan vuoden 2024 alussa.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi koskee suoraan pörssi- ja muita suuria yhtiöitä, listattuja pk-yhtiöitä, vakuutus- ja luottolaitoksia sekä EU:n ulkopuolisia yhtiöitä, joilla on tytäryhtiö tai tietyt raja-arvot ylittävää toimintaa EU:ssa. Näiden yritysten on kuitenkin tunnistettava ja kuvattava koko arvoketjunsa ja siihen liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet sekä kuultava ja huomioitava sidosryhmiensä odotuksia.

Näin ollen vaatimukset koskevat myös tuhansia pk-yrityksiä; suuremmat asiakasyritykset vaativat koko arvoketjultaan tai toimitusketjultaan tietoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä (hiilijalanjälki), jätteistä, työolosuhteista ja työturvallisuudesta. Vastuullisuusnäkökulmien arviointiin, huomioimiseen sekä tietojen saatavuuteen, keräämiseen ja luotettavuuteen kannattaakin panostaa nyt heti, ettei paniikki iske, kun kyselyitä tulee.

Johtamisen, kehittämisen ja viestinnän työkalu

Raportointivaatimuksiin ei kannata suhtautua negatiivisena pakkona. Kestävyys- tai vastuullisuusraportoinnilla on monia etuja, kuten:

  • Vuosi- tai vastuullisuusraportti toimii yrityksen ns. käsikirjana. Siihen kootaan strategiaan, liiketoimintamalliin, johtamisvastuisiin ja -tapoihin, tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja mittareihin liittyvää tietoa. Se antaa työkalut ja mahdollisuuden kertoa oman toiminnan vaikutuksista ja yrityksen panoksesta kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Vaikka raportointi on aina osin taaksepäin katsovaa, se tarjoaa myös mahdollisuuden peilata tulevaa ja antaa lupauksia. Tulevaisuusnäkökulman merkitys korostuu myös EU:n kestävyysraportointidirektiivissä.
  • Vastuullisuusraportointi auttaa maineen ja brändin rakentamisessa ja vahvistamisessa. Raportointi lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kertoo sitoutumisesta kestävän kehityksen ja vastuullisten toimintatapojen edistämiseen. Nämä puolestaan vaikuttavat positiivisesti maineeseen ja lisäävät sidosryhmien luottamusta yritystä kohtaa.
  • Raportointi edistää uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita. Raportointi on monelle pk-yritykselle ensiaskel vastuullisuusnäkökulmien ja kestävien liiketoimintamallien pohdintaan ja edistämiseen. Raportoinnin kautta asetetut tavoitteet, mittarit ja lupaukset luovat kannustimia liiketoiminnan kehittämiselle ja uusien ratkaisujen löytämiselle.
  • Raportointi on edellä mainittujen lisäksi oiva johtamisen työkalu ja toimiva sidosryhmäviestinnän keino. Raportointi ei ole itseisarvo, mutta yksi tärkeä työkalu johtamisen, kehittämisen ja viestinnän työkalupakissa.

Ensimmäinen askel: tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen

Kestävyys- ja vastuullisuusraportointi eivät ole rakettitiedettä tai astrofysiikaa (paitsi alan yrityksille). Ensimmäinen askel on kuitenkin organisaation tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen: Mitä kestävä kehitys tarkoittaa meidän yrityksellemme käytännössä? Miksi sidosryhmät vaativat vastuullisia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja? Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia kestävään kehitykseen panostaminen tuo? Mitä lainsäädäntö edellyttää nyt ja lähitulevaisuudessa? Mitä uudet raportointivaatimukset tarkoittavat?

Ymmärtämällä, mitä tämä kaikki merkitsee organisaatiollemme – mitkä ovat vaikutuksemme, riskimme ja mahdollisuutemme – otamme ensimmäisen askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta ja voimme hyödyntää raportointia liiketoiminnan pitkäaikaisessa kehittämisessä.

 

Muista ilmoittautua 7.3.2024 tulevaan maksuttomaan ja kaikille avoimeen webinaariin: Kestävyysraportointi vauhdittaa vastuullista liiketoimintaa. >> Lisätiedot & ilmoittautuminen

Kirjoittaja

Riikka Rantakari

Toimitusjohtaja & perustaja, FitComm Oy

Riikka Rantakari on vuonna 2010 perustetun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan erikoistuneen asiantuntijayrityksen FitComm Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. FitComm toimii Excellence Finlandin asiantuntijakumppanina vastuullisuusteemoissa.

Riikka on työskennellyt lähes 25 vuotta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden parissa. Hän toimii myös muun muassa ProCom ry:n kestävän kehityksen jaoksen puheenjohtajana, vuosikertomuskilpailun tuomarina, Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastuullisen johtamisen ja tuotannon koulutuksen ohjausryhmän jäsenenä sekä LiiKe ry:n (Liikunnan Kehitysyhteistyö) hallituksen puheenjohtajana.