Siirry sisältöön

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, sen toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Rekisterinpitäjä:

Suomen Laatuyhdistys ry / Laatukeskus Excellence Finland Oy
Keilaranta 8, 02150 Espoo
info@excellencefinland.fi

Tietosuojaselosteistamme löydät ohjeet siitä, miten voit halutessasi tarkistaa ja korjauttaa henkilötietojasi.

Sisällys:

Laatukeskus Excellence Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Laatukeskus Excellence Finland Oy
y-tunnus 0592407-7
Keilaranta 8, 02150 Espoo
info@excellencefinland.fi

Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa
Business DataBases (Tekniikantie 12, 02150 Espoo p. 0400 615 427).

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Eskola
viestintäjohtaja
045 263 1613
katja.eskola@excellencefinland.fi

Rekisterin nimi

Laatukeskus Excellence Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, nämä voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään niitä henkilötietoja, joita henkilö voi palvelussa täyttää. Osa täytettävistä kentistä on määritelty pakollisiksi, näitä ovat esimerkiksi nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero sekä organisaatio. Henkilö voi lisäksi ilmoitta erillisen laskutusyhteystiedon.

Henkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa itseään koskevia lisätietoja, jotka kirjataan rekisteriin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yhteydenpitovalinnat, vastuualueet ja kiinnostuksen kohteet.

Rekisteriin kerätään tapahtumahistoriaa henkilön tilaamien tuotteiden sekä Excellence Finlandin kyseistä henkilöä koskevien markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvien toimenpiteiden perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä ylläpidetään ja täydennetään monin tavoin.

Tilaisuuksiin osallistujien ja tuotteiden ostajien tiedot tallennetaan rekisteriin tilauksen mukaisesti.
Rekisterin pitäjä saattaa myös hankkia käyttöönsä rekisteritietoja kolmansilta osapuolilta (mm. yhteistyökumppanuudet, kouluttajat, tilaisuuksien puhujat).

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Verkkosivustollamme käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat verkkosivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen sekä postilähetyksiä varten osoitteen ja postinumeron toteuttaaksemme jäsenille uutiskirjeitä, ajankohtaisia tiedotteita, verkkokokous- sekä oppimispalveluita. Käytämme luotettuja kumppaneita palveluiden toteuttamiseksi, emmekä luovuta tietoja muuta käyttötarkoitusta varten.

Yhteystietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.
Suomen Laatuyhdistys voi käyttää rekisterissä olevia tietoja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittämällä). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus pyytää tietonsa tarkastusta varten. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)
Tiedot on pyydettävä itse allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti Laatukeskus Excellence Finland Oy:n luona

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16) .
Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)

 

Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Laatuyhdistys ry
y-tunnus 1010570-3
Keilaranta 8, 02150 Espoo
info@excellencefinland.fi

Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Business DataBases (Tekniikantie 12, 02150 Espoo p. 0400 615 427).

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Eskola
viestintäjohtaja
045 263 1613
katja.eskola@excellencefinland.fi

Rekisterin nimi

Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain mukaisesti pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, nämä voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään niitä henkilötietoja, joita henkilö voi palvelussa täyttää. Osa täytettävistä kentistä on määritelty pakollisiksi, näitä ovat esimerkiksi nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero sekä organisaatio. Henkilö voi lisäksi ilmoitta erillisen laskutusyhteystiedon.

Henkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa itseään koskevia lisätietoja, jotka kirjataan rekisteriin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yhteydenpitovalinnat, vastuualueet ja kiinnostuksen kohteet.

Rekisteriin kerätään tapahtumahistoriaa henkilön tilaamien tuotteiden sekä Suomen Laatuyhdistys ry:n kyseistä henkilöä koskevien markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvien toimenpiteiden perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö siirtyy Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenyyden piiriin liittymällä henkilöjäseneksi tai opiskelijajäseneksi. Jos henkilö on työsuhteessa yhteisöjäsenorganisaatioon, hänen tietonsa päivitetään jäsenrekisteriin.

Rekisteriä ylläpidetään ja täydennetään monin tavoin:

Jäsenorganisaatiot päivittävät henkilöstönsä tietoja.
Tilaisuuksiin osallistujien tiedot tallennetaan rekisteriin tilauksen mukaisesti.
Rekisterin pitäjä saattaa myös hankkia käyttöönsä rekisteritietoja kolmansilta osapuolilta (mm. yhteistyökumppanuudet, kouluttajat, tilaisuuksien puhujat).
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen sekä postilähetyksiä varten osoitteen ja postinumeron toteuttaaksemme jäsenille uutiskirjeitä, ajankohtaisia tiedotteita, verkkokokous- sekä oppimispalveluita. Käytämme luotettuja kumppaneita palveluiden toteuttamiseksi, emmekä luovuta tietoja muuta käyttötarkoitusta varten.

Verkkosivustollamme käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat verkkosivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Yhteystietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.
Suomen Laatuyhdistys voi käyttää rekisterissä olevia tietoja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittämällä). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus pyytää tietonsa tarkastusta varten. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Tiedot, on pyydettävä itse allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti Laatukeskus Excellence Finland Oy:n luona

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16) .
Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)

Verkkopalvelun käyttäjäsopimus

1. Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus sisältää Suomen Laatuyhdistys ry:n (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla kirjautuneita kutsutaan käyttäjiksi (jäljempänä ”Käyttäjä”).

Palvelun tarjoaja ilmoittaa kaikille Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenyyden piiriin kuuluville henkilöille sähköpostitse Palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautuessaan käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Suomen Laatuyhdistys ry, Keilaranta 8, 02150 Espoo. Y-tunnus 1010570-3.
Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

2. Muutokset

Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

3. Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenyyden piiriin liittyminen ja käyttäjäksi tuleminen

Palvelun tarjoaja ylläpitää ja täydentää rekisteriä monin tavoin. Henkilö siirtyy Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenyyden piiriin liittymällä henkilöjäseneksi tai opiskelijajäseneksi. Jos henkilö on työsuhteessa yhteisöjäsenorganisaatioon, hänen tietonsa päivitetään jäsenrekisteriin. Tilaajat päivitetään asiakasrekisteriin.

Palvelun käyttö on mahdollista ainoastaan Suomen Laatuyhdistys ry:n henkilöjäsenille ja/tai yhdistyksen päättävien tai kannattavien yhteisöjäsenten työsuhteeseen kuuluville luonnollisille henkilöille sekä erikseen määritellyille tilaajille.

Palvelun käyttö on mahdollista myös joillekin Laatukeskus Excellence Finland Oy:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Palvelun Käyttäjäksi henkilö tulee kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.
Palvelu on maksuton mutta se saattaa jatkossa sisältää erillisiä tilattavia maksullisia palveluita ja/tai sähköisiä tuotteita.

Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä Palvelun käyttöoikeudet Käyttäjältä. Tällöin Palvelun tarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöoikeuksien eväämisen syyn.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Käyttäjän Palvelun tarjoajalle antamat henkilötiedot kerätään Suomen Laatuyhdistys ry:n jäsenrekisteriin. Palvelun tarjoaja tallentaa Käyttäjästä rekisteriin ne tiedot, jotka Käyttäjä on täyttänyt Palvelun lomakkeille. Pakolliset tiedot on merkitty lomakkeeseen tai ne ilmoitetaan lomakkeen täytön yhteydessä.
Emme luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.

Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

Jäsen- ja kontaktirekisterin tietoja voidaan käyttää Laatukeskus Excellence Finland Oy:n markkinoinnissa, mikäli Käyttäjä ei ole tätä kieltänyt. Käyttäjä voi Palvelussa määritellä Suomen Laatuyhdistys ry:n sekä Laatukeskus Excellence Finland Oy:n ja Käyttäjän väliset yhteydenpitomuodot. Lisäksi käyttäjä voi tarkistaa rekisteritietonsa kirjallisella, allekirjoitetulla pyynnöllä Palvelun tarjoajalle tai tulemalla paikan päälle käymään.

Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.