Siirry sisältöön

Avustukset toiminnan kehittämiseen

  • Kilpailukyky
  • Julkaistu:

Organisaatioiden kilpailukyvyn varmistaminen ja toiminnan kehittäminen on vallitsevassa poikkeustilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Toimintaa kehittämällä voimme yhdessä säilyttää Suomessa kilpailukykymme ja vastata paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Laatukeskus palvelee asiakkaitaan normaalisti etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Business Finlandin rahoitus 6-250 henkeä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille

Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Esiselvitysrahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Kehittämisrahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon.

ELY-keskuksen rahoitus 1-5 henkeä työllistäville yrityksille

ELY-keskuksen kehittämisrahoituksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin, yritysten tulee pyrkiä uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.

Tutustu myös oman kuntasi yritysneuvontaan!

Työsuojelurahaston kehittämisavustus

Työsuojelurahaston kehittämisavustus on tarkoitettu auttamaan työpaikkoja ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisessa. Kehittämisavustushankkeiden tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy. Kehittämisavustus kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen tai useampaan kohteeseen ja yhden tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen. Rahasto ei rahoita alkukartoituksia, koulutusta, valmennusta eikä hankkeessa tehtävää tutkimusta. Rahasto ei myöskään rahoita yrityksen tai organisaation normaalia toiminnan kehittämistä eikä lakisääteistä toimintaa.

Avustus sosiaali- ja terveydenhuollon alalle

Suomen laatuyhdistys ry on saanut merkittävän avustuksen käytettäväksi sosiaali- ja tervey­denhuollon prosessien kehittämiseen ja laadun edistämiseen. Avustuksen kohteena toteutettavan hankkeen tai opinnäytteen tulee olla sellaisia, että niiden lopputuloksia sovelletaan käytäntöön ja lopputuloksilla edistetään organisaation tarpeita. Tällaisiksi katsotaan myös osaamista kehittäviin koulutuksiin osallistuminen (osallistumismaksu) sekä asiantuntijoiden palveluja hyödyntävät projektit (asiantuntijapalkkiot sekä mahdolliset muut kiinteästi aihealueen edistämiseen liittyvät kulut eriteltynä). Kuhunkin rahoitettavaan hankkeeseen voidaan käyttää rahaston varoja enintään 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Olemme yksinkertaistaneet aiempaa hakuprosessia voidaksemme osaltamme helpottaa sote-alan toimijoiden työn sujuvuutta tänä haasteellisena aikana. Vuoden 2020 ajan myönnämme avustuksen suoraan hinta-alennuksena palveluistamme, joten teidän ei tarvitse täyttää avustushakemusta. Avustuksen hyödyntäminen onnistuu helpoiten ottamalla yhteyttä ohessa näkyviin Laatukeskukseen yhteyshenkilöihin. (Täydennys 10.6.2020)

Avustuksen anominen Suomen laatuyhdistys ry:ltä:

  1. Asiakas tilaa tuotteen, johon haluaa hyödyntää avustusta
  2. Asiakas täyttää hakemuksen ja lähettää Suomen laatuyhdistys ry:lle (sirpa.hyvonen@laatukeskus.fi)
  3. Suomen laatuyhdistys ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä ja sen määrästä
  4. Suomen laatuyhdistys ry maksaa myönnetyn prosentuaalisen korvauksen asiakkaalle

Laatukeskus auttaa löytämään juuri oikeat toiminnan kehittämiseen tarvitsemasi palvelut

Laatukeskuksen asiantuntijoiden avulla löydämme organisaatiollenne oikeat vaihtoehdot toiminnan kehittämiseen. Business Finlandin, Työsuojelurahaston ja ELY-keskuksen avustuksesta osan voi käyttää koulutuksiin tai ostopalveluna asiantuntijapalveluihin.

Lisätietoja koulutuksista sekä arviointi- ja asiantuntijapalveluista 

Leena Huotari
050 5513 663
leena.huotari@laatukeskus.fi