Siirry sisältöön

Johtamalla oppimista johdat työhyvinvointia ja kilpailukykyä

 • Johtaminen, Kilpailukyky
 • Julkaistu:

Jatkuva kehittyminen ja oppiminen on elintärkeää organisaation kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Oppiminen ei tapahdu itsestään, vaan sitä on johdettava systemaattisesti.

Ihmislähtöinen lean-johtaminen yhdistää työntekijöiden hyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen organisaation toiminnan keskiöön. Johtamalla oppimista organisaatio sitouttaa työntekijät oman työnsä kehittämiseen, antaa heille valtaa ja vastuuta, parantaa tehokkuutta sekä lisää työhyvinvointia. 

Jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentamiseksi aseta organisaatiollesi seuraavat viisi tavoitetta.  

 1. Ota jokainen osalliseksi kehittämiseen
  Edistämällä osallisuutta parannetaan oppimiskykyä. Kun työntekijä tuntee olevansa arvokas osa organisaatiota, hänen sitoutumisensa ja motivaationsa kasvaa. Osallisuuden kulttuuri parantaa työilmapiiriä, työhyvinvointia ja edistää innovaatiokykyä. Liikkeelle voi lähteä tarjoamalla jokaiselle paikkoja osallistua päätöksentekoon ja tuoda esiin ideoitaan ja kehitysehdotuksiaan. Kun jokainen työntekijä nähdään oman työnsä parhaana asiantuntijana ja työnsä kehittäjänä, olemme jatkuvan oppimisen ytimessä.
 2. Käytä asiakaspalautetta oppimisen työkaluna
  Asiakaspalautteen hyödyntäminen parantaa organisaation ketteryyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Ulkoisten asiakkaiden lisäksi huomioon on muistettava ottaa myös sisäisten asiakkaiden palaute. Asiakaspalautteen analysointi ja siihen reagointi mahdollistavat organisaation kehittymisen ja sopeutumisen muuttuviin tarpeisiin. Hyödynnä siis asiakaspalautetta oppimisprosessin ohjaamiseksi oikeaan suuntaan.
 3. Johda henkilöstön oppimista järjestelmällisesti
  Oppiminen ei tapahdu itsestään. Pystyäkseen uudistumaan ja pysymään kilpailukykyisenä on organisaatioiden tehtävä oppimisesta osa ihmisten päivittäistä työtä. Ajoittainen oppiminen, joka tapahtuu ainoastaan koulutuspäivissä, ei kasvata oppivaa organisaatiota. Oppimisen johtamisen on oltava tietoinen valinta, siitä on tehtävä strateginen prioriteetti.
 4. Keksi keinot hiljaisen tiedon jakamiselle
  Hiljainen tieto on organisaatiolle arvokas resurssi, jota on hankala ottaa haltuun. Kokeneet työntekijät ovat kerryttäneet vuosien varrella valtavan määrän tietoa, joka jää hyödyntämättä ilman järjestelmällistä oppimisen johtamista. Organisaation osaamispääoma säilyy ja kasvaa, kun hiljaisen tiedon jakamiseen on olemassa oma suunnitelma. Mentorointiohjelmat ja säännölliset osaamisen jakamissessiot ovat tehokkaita keinoja siirtää hiljaista tietoa tuoreemmille työntekijöille.
 5. Huolehdi esihenkilöiden osaamisesta
  Esihenkilöiden rooli oppimisen johtamisessa on keskeinen. Heidän tulee tukea työntekijöiden kehittymistä ja tarjota tarvittavat resurssit oppimiseen. Tämän vuoksi heidän on myös pysyttävä ajan tasalla parhaista käytännöistä ja kehitettävä omia johtamistaitojaan jatkuvasti. Esihenkilöiden jatkuva itsensä kehittäminen vahvistaa organisaation oppimiskykyä.

Jokainen askel kohti oppivaa kulttuuria on investointi kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Muutos oppivaksi organisaatioksi ei tapahdu yhdessä yössä.  Liikkeelle kannattaa lähteä rakentamalla mahdollisimman monelle työntekijälle mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen. Yhteinen muutos alkaa arjesta. 

 

Kirjoittaja: Jalmari Eklund on ihmislähtöisen lean-johtamisen valmentaja ja Excellence Finlandin kouluttajakumppani. 15-vuotisen lean-uransa aikana Jalmari on kohdannut yli 500 organisaatiota ja 30 000 ihmistä. Jalmarin missiona on edistää ammattiylpeyden ja hiljaisen tiedon hyötykäyttöä työelämän uudistamisen ja työhyvinvoinnin menestystekijöinä.  Jalmarin koulutuksiin pääsee mukaan oppimaan Excellence Finlandin Ihmislähtöisen lean-johtamisen valmennuksissa.

Ihmislähtöisen lean-johtamisen koulutus

Katso ajankohdat

Tutustu
Johdon neuvottelutekniikat

Katso ajankohdat

Tutustu