Siirry sisältöön

Kiertotalous ja toiminnan laatu kuuluvat kiinteästi yhteen

  • Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Herätykseni kiertotalouteen tapahtui viime elokuussa Laatukeskuksen omassa, ylimmän johdon aamiaistilaisuudessamme ”Miten Suomesta kiertotalouden kärkimaa?”, jossa puhujina olivat ministeri Kimmo Tiilikainen, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja ex-pääministeri Esko Aho.

Olin lajitellut jätteet, kierrättänyt tavarat ja elänyt kaiken kaikkiaan ekologista elämää hoitaen kansalaisvelvollisuuteni. Tuona elokuisena aamuna ymmärsin, että paljon enemmän on tehtävissä ja on ehdottomasti myös tehtävä. Uskon monen miettivän, mitä itse yhtenä pienenä ihmisenä voi tehdä hidastaakseen ilmaston lämpenemistä. Osa kokee aiheen ahdistavana omien vaikutusmahdollisuuksien pienuuden takia. Minä en ollut sisäistänyt meneillään olevien toimenpiteiden laajuutta enkä sitä, miten paljon voimme tehdä yhteiskunnallisesti, myös liiketalouden näkökulmasta kannattavasti, edistääksemme positiivista kehitystä.

Tajusin olevani erityisasemassa työskennellessäni Laatukeskuksessa, vaikka en olekaan kiertotalouden erityisosaaja. Liitospintoja löytyy paljon, lähtien vaikkapa EFQM-mallin sisältämästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Meille Laatukeskuksessa syntyi itsestään selvä oivallus: kiertotalous ja toiminnan laatu kuuluvat kiinteästi yhteen. Uskomme, että huomenna mikään organisaatio ei voi sanoa täyttävänsä erinomaisuuden kriteereitä, ellei se ole ottanut huomioon kiertotaloutta niin omassa toiminnassaan kuin valitessaan kumppaneitaan. Tartuimme Tiilikaisen, Kososen ja Ahon heittämään haasteeseen kehittää organisaatioiden kiertotalouteen liittyvää osaamista ja kyvykkyyttä.

Suomi yhtenä kiertotalouden kärkimaista on tehnyt paljon edistääkseen hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja uusiutuvien materiaalien käyttöä. Suomen ja Sitran aloitteesta järjestetään vuosittain kansainvälinen vaikuttamisfoorumi World Circular Economy Forum. WCEF:ssä yrityselämän osaajat ja poliittiset vaikuttajat käsittelevät kiertotalouden parhaita ratkaisuja. Sitra tekee merkittävää työtä edistääkseen kiertotaloutta. Se pyrkii herättämään tietoisuutta eri puolella Suomea kiertueella ja julkaisemalla Kiertotalouden 100 kiinnostavinta -listaa. Sitra, Teknologiateollisuus ja Accenture ovat julkaisseet kiertotalouden työkirjan, Circular Economy Playbookin ja pilotoineet sen pohjalta tehtävää kiertotalouden liiketoimintamallien kehitystä 50 yrityksen kanssa.

Sitra ja Laatukeskus ovat yhteisesti sopineet, että Laatukeskus jatkaa Sitran tekemää työtä useilla eri toimenpiteillä. Laatukeskus on pyrkinyt vaikuttamaan voimakkaasti siihen, että syksyllä 2019 julkaistava uudistettu EFQM-malli ottaa selkeästi huomioon kiertotalouden. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kiertotalous ja sen vaikuttavuus huomioidaan osana arviointiprosessia. Organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa arvioinneissa otetaan tarkasteluun kiertotalouteen liittyvät toiminnot ja näin niiden vaikuttavuuden arvioinnista tulee systemaattista. Tähän pohjautuen Suomen Laatupalkinto -arvioinneissa huomioidaan kiertotalous eri arviointialueissa. Ensimmäiset kiertotalouden huomionosoitukset julkaistaan EFQM Forumissa lokakuussa pohjautuen Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaukseen. Quality Innovation Awardissa on vuodesta 2019 alkaen mukana vastuullisuus- ja kiertotaloussarja.

Kannanotot ja kannustaminen ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on itse konkreettinen toiminta. Uskomme laajan vaikuttavuuden syntyvän, kun kiertotalous ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä ja tästä liitosta luodaan kannattavaa liiketoimintaa. Tarvitaan hoksauttamista, kannustamista, kyvykkyyttä ja osaamisen kehittämistä, jotta löydetään uudet mahdollisuudet ja kilpailukykyiset ratkaisut. Ne saattavat olla lähempänä kuin uskoisikaan vaatien vain pieniä muutoksia tai ne voivat avautua aivan uusien kumppaneiden ja liiketoimintamallien kautta. Tästä on erinomaisia esimerkkejä eri toimialoilta niin Suomessa kuin muuallakin, mainittakoon vaikka Konecranes, Piiroinen, Aquazone sekä Sisu Akselit.

Kiertotalouden edistämiseen on mahdollista saada vahva ohjaus lainsäädännöstä, jonka toivoisi edistyvän nopealla aikataululla. Julkisen sektorin organisaatiot voivat vaikuttaa kiertotalouden laajenemiseen erittäin paljon ajatellen niiden toiminnan laajuutta tai vaikkapa yksityiseltä sektorilta tehtävien hankintojen volyymia. Hyviä esimerkkejä löytyy esimerkiksi Jyväskylän ja Turun kaupungeista.

Laatukeskuksen jäsenet koostuvat edelläkävijäorganisaatioista tai sellaisiksi haluavista. Sitä ne eivät olisi ilman vahvoja, rohkeita ja osaavia ihmisiä. Kun tämä merkittävä joukko ryhtyy toimeen, syntyy vaikuttavaa uudistumista. Tule mukaan kehittämään kiertotalouden valmennusohjelmaa, jonka avulla saamme vahvistettua osaamista ja joukkoälyä löytää kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Työ aloitetaan alkusyksystä 2019. Tämä on minun ja Laatukeskuksen tapa vaikuttaa ja antaa panoksemme. Tämä voi olla myös sinun tapasi – ota yhteyttä!

Leena Huotari