Siirry sisältöön

Kiertotalous on kaivattu uudistumisstrategia monille

  • Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Kiertotalouden laajamittaisella soveltamisella on kiire, koska maapallon luonnonvarojen ylikulutus kiihtyy edelleen ja sen vuoksi niin ilmasto kuin muukin ympäristö vahingoittuvat pysyvästi.

Suomen hallituksen työllistämistavoitteet edellyttävät kymmenien tuhansien työpaikkojen luomista – eli sellaisten liiketoiminta-alueiden löytämistä, joilla luodaan uudenlaista lisäarvoa. Siihenkin pulmaan kiertotalous on realistinen keino. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus perustuvat vastuulliseen materiaalien ja energian käyttöön sekä palveluihin, jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Silloin materiaalit ja niihin sitoutunut arvo kiertävät.

Kiertotalouden uudet työpaikat syntyvät tuotesuunnittelun, palvelumuotoilun, kierrätystoimintojen tai tuotteiden elinkaarten pidentämisen tehtäviin. Kiertotalousliiketoiminta tukee myös tuotannollisten työpaikkojen säilymistä, kun tuote muuttuu kiinnostavammaksi. Samalla kilpailukyky paranee monilla tasoilla: uudet liiketoimintamallit vastaavat markkinoiden muutokseen ja asiakkaiden odotuksiin, resursseja käytetään tehokkaammin ja energiaa säästetään.

Siirtymisellä kiertotalouteen on kiire, joten sitä on johdonmukaisesti vauhditettava. Sitra on kehittänyt valmistavan teollisuuden yrityksille kiertotalouden työkirjan, joka auttaa muuttamaan liiketoimintaa kiertotalouden mukaiseksi. Samoin Laatukeskus on sisällyttämässä kiertotaloutta osaksi kansainvälistä EFQM-johtamismallia. Monin paikoin olemme edelläkävijöitä – Suomen hallitus haluaa luoda poikkihallinnollisen, strategisen ohjelman kiertotalouteen siirtymiseksi ja kymmenet tuhannet lapset jo opiskelevat kiertotaloutta kaikilla kouluasteilla.

Yrityksille strateginen uusiutuminen on elinehto. Tavallisesti se vaatii alkusysäyksen ulkopuolelta – asiakkailta tai sijoittajilta. Kiertotalous istuu heidän arvomaailmaansa koko ajan paremmin. Olemme tunnistaneet paljon suomalaisia yrityksiä, jotka ovat havainneet markkinoiden kiinnostuksen. Ne ovat luoneet uusia liiketoimintoja – vaihtaneet raaka-aineensa kierrätettyyn, muuttaneet prosessejaan kiertotalouden mukaisiksi tai tehneet tuotteistaan moneen kertaan käytettäviä. Ne ovat löytäneet kiertotaloudesta uuden kasvun ajurin.

Osaamisen puolesta Suomessa ollaan valmiita kiertotalouden seuraavaan vaiheeseen, mutta tarvitsemme enemmän aktiivisuutta yrityksiltä. Tarjolla on tietoa ja malleja edelläkävijöistä. Miettikää liikeideoitanne, raaka-aineitanne, prosessejanne ja tuotteitanne. Mihin niistä kiertotalous toisi uutta tehokkuutta, kasvua ja brändihyötyä?

Pk-yritysten mittakaavassa uudet kokeilut voi suorittaa kevyesti ja nopeasti. Toimiin kannattaa tarttua mieluummin heti kuin vuoden päästä, niin saatte etumatkaa kilpailijamaiden yrityksiin.

Julkaistu Kauppalehdessä 2.12.

Tani Järvinen, toimitusjohtaja, Laatukeskus
Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra