Siirry sisältöön

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy: ”Tunnustuksella on henkilökohtainen merkitys, kun laatuun on sitoutunut koko sydämellään”

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Harjoitus tekee mestarin, vai pitäisikö sanoa laatupalkitun. Suomen laatupalkinto 2018 -tunnustuksen tuonut EFQM-arviointi oli LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle järjestyksessään neljäs.

– Silloinen Tapiola otti 1990-luvulla käyttöönsä laadun ja tuottavuuden kehittämiseen tähtäävän Laatu-projektin, jonka viitoittamalla tiellä me kiinteistövarainhoidossa edelleen kuljemme. Olennaista on ollut laadun rakentaminen sisään toimintaamme. Emme puhu laadusta erikseen, emmekä käytä vaikeita termejä, vaan laatu on koodattu koko jengimme DNA:han, kuvailee LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n hallintopäällikkö Tuula Kautiainen.

LähiTapiola-konsernissa on ennenkin juhlittu laatupalkintoa. Vuonna 2000 Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola voitti palkinnon, ja koko organisaation kulttuuriin onkin iskostunut tavoite toiminnan korkeasta laadusta.

– Suomen laatupalkinto ja EFQM ovat meidän juttumme. Olemme sitoutuneet tähän malliin ja sen edellyttämään pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Meillä alkaa olla laatutyössä jo pitkä historia, ja olemme siitä hyvin ylpeitä. Maailma muuttuu ja ihmiset muuttuvat, mutta EFQM:n tuella tiedämme suuntamme emmekä hötkyile.

Kautiainen on ollut mukana yrityksen EFQM-arvioinneissa alusta asti, ja on muina vuosina toiminut itsekin EFQM-arvioitsijana. Vuonna 2018 hallintopäälliköllä oli vahva kutina siitä, että tunnustus on lähellä.

– Edellisen arvioinnin perusteella löysimme uusia kehityskohteita, joihin panostimme voimakkaasti. Kehitimme mm. konsernin strategian jalkauttamista omaan toimintaamme parantamalla viestinnällistä aikataulutusta, työn jaksotusta ja henkilöstön mukaan ottamista. Tunnustuksella oli minulle valtava henkilökohtainen merkitys, sillä olen vuosien ajan täydestä sydämestäni sitoutunut toimintamme kehittämiseen, niin kuin kaikki meillä.

”Se tehdään, mikä on sovittu”

Mitä on laatu kiinteistövarainhoidossa?

– Kun saamme asiakkaan kiinteistövarallisuuden hoitoomme, pidämme siitä huolta kuin omastamme ja lunastamme lupauksemme. Esimerkiksi jos tuotolle on asetettu tavoite, meidän on se saavutettava. Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, joiden mukaisesti otamme huomioon ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvät tekijät sijoittamisessa.

45-henkistä kiinteistövarainhoitoa ohjaa yksi A4-kokoinen paperi. Kyseessä on hyvin tiivistetty kolmen vuoden strategia. Arviointiryhmä kiittelee raportissaan, että selkeästi formuloitu ja onnistuneesti kommunikoitu strategia muuttuu yrityksessä toiminta-suunnitelmiksi ja ”oikeaksi” tekemiseksi. Hämähäkkikaavio visualisoi ja viestii strategisia tavoitteita ja suorituskykyä suhteessa tavoitteisiin.

– Kun meillä sovitaan, että jotain tehdään, se myös tehdään. Palastelemme strategian vuositasolle, ja mietimme mitä konkreettisesti pitää tehdä. Strategia viedään ihan yksittäisen työntekijän tasolle, mikä motivoi omassa työssä. Käymme ”hämähäkkiä” läpi kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Arviointiryhmä antoi kiitosta yrityksen vahvoille, henkilökunnan sisäistämille arvoille, jotka luovat pohjan yhdenmukaiselle organisaatiokulttuurille ja ennustettavalle toiminnalle organisaation eri osissa.

– Arvomme ovat hyväntahtoisuus, intohimo ja rohkeus, jotka näkyvät jokapäiväisessä arjessa alkaen työkaverin kohtelusta yltäen aina siihen kuinka suhtaudumme kiinteistöihin liittyvään varainhoitoon.

Muiksi kiinteistövarainhoidon keskeisiksi vahvuuksiksi Kautiainen nimeää joustavan ja ketterän liiketoimintamallin, strategisten kumppanuuksien ja arvoketjujen hallinnan sekä erinomaisen suorituskyvyn keskeisillä liiketoiminnan alueilla. On myös selvää, ettei kaikkea yritetäkään tehdä itse, vaan esimerkiksi isännöinti ja asuntovuokraus on ulkoistettu.

Taukoa papereiden pyörittelystä

Arvioinnista ja Kautiaisen haastattelusta välittyy kuva toimintakulttuurista, jossa työntekijöiden on hyvä olla.

– Meillä on huikea fiilis. Kovassa paineessa porukka ja työnantaja joustavat molemmat. Yhteishenki näkyy konkreettisesti siinä, että tykkäämme porukalla tehdä yhdessä muutakin kuin arkiduunia. Lähdemme vapaa-ajalla mielellämme yhdessä tapahtumiin. Koemme, että uusien ihmisten on helppo solahtaa porukkaamme.

Kautiainen kertoo, että jokainen kiinteistövarainhoitolainen pääsee tutustumaan kiinteistökohteisiin ja rakennustyömaiden arkeen.

– Vaikka tekisi työkseen päätteen edessä vuokrasopimuksia, työmaalle päästessään näkee konkreettisesti mihin se vuokralainen on menossa, jolle juuri nyt tekee vuokrasopimusta. Asiat eivät pyöri vain paperilla.

Kautiainen oli itse viikon verran töissä Ainoa-kauppakeskuksen rakennustyömaalla. Hallintopäällikkö pääsi viikon ajan tekemään hyvin fyysistä ja raskasta rakennussiivoojan työtä.

– Kyllä siinä pitkään Tapiolassa asuneena totesin, että muutamme rakennettua ympäristöä paremmaksi.

Ansaitut juhlat

Kautiaisen mukaan koko 45-henkinen organisaatio oli innolla mukana arvioinnissa. Kaikki osallistuivat itsearviointipäivään, ja sekä nuoret että kokeneempi kaarti kokivat sen hyödylliseksi.

– Kyllä siinä varmasti jokainen havahtui miettimään mitä juttuja me täällä oikeasti tehdään ja mitä kaikkea olemme saaneet aikaan. Olemme osa iso konsernia, joka vetää päälinjat, mutta meidän porukkamme sisäistää arvioinnin perusteella uudet toimintatavat erinomaisen hyvin osaksi arkea.

Laatu-projektina alkanut laatumatka jatkuu edelleen.

– Laatupalkinto velvoittaa meitä jatkossa, on näytettävä muille kuinka valitulla polulla pysytään. Konsernissa ollaan palkinnosta todella innostuneita, ja tästä lähdetään viestimään eteenpäin. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, sitten on edessä taas uusi arviointi.

Mutta ensin kiinteistövarainhoidossa juhlitaan. Kalenterissa on opintomatka yhteistyökumppaneita tervehtimään ja uusia oppeja keräämään.