Siirry sisältöön

Missä he ovat nyt? Metsä Fibre Oy – Suomen laatupalkinto 2012

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Ensimmäinen Suomen laatupalkinto jaettiin jo vuonna 1991. Sen jälkeen tunnustuksen on saanut 44 erikokoista ja eri toimialoilla vaikuttavaa organisaatiota. Laatupalkinto ei kuitenkaan ole päätepiste, vaan yksi etappi organisaation jatkuvan parantamisen matkalla. Yhteistä kaikille palkituille on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen ja henkilöstön sitouttaminen yhteisiin päämääriin.

”Koronavirus ei pysäytä organisaation kehittämistä”

Vuosi 2012 – Metsä Fibre Oy, Heli Mustonen, laatupäällikkö

Metsä Fibren tavoitteena on olla maailman paras ja kannattavin pohjoisen puuraaka-aineen jalostaja arvokkaiksi biotuotteiksi. Tämä edellyttää meiltä erinomaisuutta kaikessa toiminnassa ja siinä onnistumista mittaamme säännöllisesti itsearvioinnein ja osallistumalla muiden muassa maailmanlaajuiseen laatupalkintokilpailuun. Osallistuminen kilpailuihin ei ole meille mikään itseisarvo, vaan se luo edellytyksiä jatkuvalle parantamiselle. Motiivina on saatu palaute, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää.

Olin aluksi mukana itsearvioinneissa ja laatukilpailuprojekteissa omien tehtävieni ohella. Sitä kautta heräsi kiinnostus syventää osaamistani ja osallistuin Laatukeskuksen EFQM-arvioijavalmennukseen. Otin vastaan laatupäällikön tehtävät vuonna 2015, jolloin osallistuin myös laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen. Erityisen antoisaa molemmissa oli vaihtaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa ja verrata toimintaa eri organisaatioissa.

EFQM-malli on ollut käytössämme jo parikymmentä vuotta. Meillä on rakennettu pitkäjänteisesti ja systemaattisesti yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa koko henkilöstö organisaation kaikilla tasoilla ottaa vastuuta jatkuvasta parantamisesta.  Yksi mallin hienous on, että se sopii hyvin erilaisille yrityksille ja julkiseen hallintoon. Se on tasapainoinen tapa kehittää toimintaa ja lähtökohtana on aina oma strategia ja tavoitteet.

EFQM-arviointi on meille kokonaisvaltainen toiminnan kehittämisen ja johtamisen työkalu. Näemme tärkeänä mahdollisuuden saada laadukasta ulkoista palautetta vahvuuksista ja havaituista parannuskohteista. Pääsemme myös arvioimaan suorituskykyämme ja vertailemaan parhaita käytäntöjä muiden kilpailuun osallistuvien kanssa.

Arviointia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Osallistuimme Suomen laatupalkintokilpailuun kolme kertaa. Vuonna 2012 saavutettu palkinto oli totta kai meillä iso asia. Se innosti ja motivoi sekä toi lisävauhtia kehitystyöhön.

Oli luontevaa ottaa askel eteenpäin ja osallistua kansainväliseen laatupalkintokilpailuun, jossa olimme yksi finalisteista. Meillä on ollut ilo saada kokeneita ulkopuolisia arvioitsijoita ja saimme silloinkin todella arvokasta palautetta, jota hyödynsimme toiminnan kehittämiseen.

Viime vuonna olimme mukana Global Excellence Award -arvioinnissa. Saavutimme Recognised for Excellence 6 tähteä. Lisäksi voitimme Outstanding achievement -palkinnon vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen eteen tekemästämme työstä. Se ilahdutti, sillä vastuullisuus on meille osa-alueena todella tärkeä.

Meillä on parhaillaan menossa viime syksynä julkaistun uuden EFQM 2020 -mallin sisäänajo. Heti alkuvuodesta koulutimme yli 20 sisäistä arvioijaamme. Tavoitteena on toteuttaa mallin mukainen itsearviointi vielä ennen kesää. Olosuhteet ovat tänä keväänä erilaiset koronaviruksen vuoksi, mutta uudistettu malli mahdollistaa myös erilaisten toimintatapojen kokeilemisen. Laatutyö ja kehittäminen eivät meillä pysähdy, vaikka aikataulut ja käytännön toteutus poikkeavatkin etukäteen suunnitellusta.