Siirry sisältöön

Mistä aloittaa organisaation Lean Six Sigma -matka?

  • Prosessien kehittäminen
  • Julkaistu:

Lean Six Sigman (LSS) avulla toteutetuista kehitysprojekteista löytyy lukuisia esimerkkejä eri toimialoilta. Onnistumiset ovat selkeästi osoitettavissa toiminnallisin ja taloudellisin mittarein. Yhdellä projektilla saavutetut säästöt voivat olla muutamasta tuhannesta useampaan miljoonaan euroon. Projektien vaikutukset ovat moninaisia ja näkyvät laajasti organisaation eri toiminnoissa, esimerkiksi vaikutuksena brändiin tai asiakastyytyväisyyteen. Kulttuuri, johon on integroitu Lean ja Lean Six Sigma, mahdollistaa itseohjautuvuuden.

Yksinkertaisesti sanoen, jos organisaatiota halutaan johtaa tiedolla eikä tiedoksi muodostuneilla uskomuksilla, oikea työkalupakki ja lähestymistapa on Lean Six Sigma. Vaikka LSS on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, se on nykyaikaisin laatutekniikka systemaattiseen toiminnan kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen.

Miten lähteä liikkeelle?

Ensin on mietittävä, mitä LSS:n avulla todella tavoitellaan ja mitä se organisaatiolta edellyttää. Johdon on ymmärrettävä, mitkä ovat oikeat mittarit, joilla hyödyt pystytään muuttamaan euroiksi. Mikäli tavoitteet ja vaadittavat toimenpiteet eivät ole kirkastettuja, ensimmäinen askel on järjestää johtoryhmän Champion-päivä. Päivän tuloksena johtoryhmä ymmärtää, mitä Lean Six Sigmalla voidaan saavuttaa ja mikä sen merkitys on strategian toteuttamisessa, miten sitä hyödynnetään ja mitä johdolta edellytetään mahdollistajana, kun tavoitteena on saada toiminnallinen ja taloudellinen hyöty LSS-osaamisesta.

Miten Lean Six Sigma -osaaminen rakennetaan?

Päätöksen jälkeen isommissa organisaatioissa on suositeltavaa ensimmäisenä kouluttaa tai rekrytoida Black Belt -osaajia. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata heidän tietotaidon hyödyntämistä sekä seurata kehitysprojektien etenemistä toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Johdon tulee omalla toiminnallaan tukea tavoitellun kulttuurin kehittymistä. Ilman ohjausta arvokas osaaminen jää vajaakäytölle ja osaajat turhautuvat nähdessään mahdollisuuksien jäävän hyödyntämättä.

Black Belt ymmärtää strategian, organisaation toiminnan ja LSS-ajattelun syvällisesti sekä tuntee laajan menetelmävalikoiman ja niiden hyödyt erilaisissa haasteissa. Black Beltin osaamisen avulla valitaan projekteja ja niitä toteuttavia Green Belt -osaajia tai -koulutettavia. Black Belt huolehtii organisaation LSS-projektisalkusta ja varmistaa projektien loppuun saattamisen. Hän myös kannustaa ja tukee Green Belt -pätevyyden saaneiden kehittymistä sekä varmistaa tuloksien jakamisen ja kulttuurin kasvattamisen onnistumisten kautta.

Green Belt -osaaja tekee omaa prosessiaan tai yksikköään koskevia kehitysprojekteja, jakaa tietoa asioiden tilasta ja osaamista työkaluista sekä rakentaa toiminnallaan jatkuvan kehittämisen ja tiedolla johtamisen kulttuuria. Projektit syntyvät usein käytännön tasolla Green Beltien havaintojen ja toiminnan tuloksena. Koko organisaatio oppii ymmärtämään, mistä saadaan selkeitä vaikutuksia strategian toteutumiseen ja vaikkapa työprosessin turhien toimintojen poistamisen hyödyt.

Osa varsinkin pienemmistä organisaatioista lähtee liikkeelle muutaman Green Belt -osaajan kanssa ja testaa näin tarkasti rajatulla projektilla, miten LSS-ajattelu ja toimintatavat tuovat tulosta. Kun organisaatiossa lähdetään luomaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria, kannattaa se tehdä kunnolla. Tehdään selkeä suunnitelma, mitä Lean Six Sigma -kehitysprojektien avulla haetaan, koulutetaan kerralla tarpeeksi Black Belt ja Green Belt -osaajia ja annetaan heille mahdollisuus keskittyä projekteihin, jotta syntyy vaikuttavuutta ja tuloksia. Yksi yksin tehty projekti kelvollisine tuloksineen häviää valitettavan helposti arkeen eikä hyödyt näy laajemmin organisaatiossa. Vika ei ole osaamisessa vaan tavassa hakea tuloksia.

Mitä saavutetaan?

Lean Six Sigman hyödyntämisen tuloksena toiminnan tehokkuus kasvaa. Tämä näkyy virheettömyytenä, prosessien nopeutumisena, vaihtelun pienenemisenä ja ketteryyden kasvamisena. Faktan ja eri variaabeleiden vaikutuksen todentamisen kautta pystytään luomaan skenaarioita. Ketterät ratkaisut perustuvat analysoituun tietoon, ei hetken intoutumiseen. Kehitys pystytään näyttämään euroina, kuten säästöinä, parantuneena myyntikatteena sekä nopeampana tuotteen tai palvelun markkinoille saamisena.

Organisaatiot, jotka ovat tälle matkalle kerran lähteneet valmistautuneena, ovat vakuuttuneita ja haluavat jatkaa. Jos haluat tutustua hyviin esimerkkeihin, olethan yhteydessä.