Siirry sisältöön

Parhaille innovaatioille ei ole yhteistä reseptiä

  • Innovaatiot
  • Julkaistu:

Quality Innovation Awards 2020 -kilpailun tunnustukset jaettiin teemaan sopivasti Maailman laatupäivänä 12.11.2020. Kilpailun parhaiksi arvioitiin tällä kertaa Sciar Company (potentiaaliset innovaatiot), PiBond (liiketoimintainnovaatiot, pk-yritykset) ja Vaisala (kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot). Aiempien vuosien tapaan palkitut osallistuvat myös kansainväliseen arviointiin, jonka tulokset julkaistaan helmikuussa.

Mistä parhaat innovaatiot syntyvät? Haastattelemalla tämän vuoden voittajia käy selville, että yhteistä menestysreseptiä ei ainakaan heiltä löydy. Ideointia on muun muassa vauhdittanut opiskelijoiden oma turhautuminen, näkemys teknologiatuotteiden kehityskaaresta sekä tuoteportfolion luontainen jatkokehittäminen. Toimitusjohtajamme Juha Ylä-Aution sanoin, keskeistä on kannustaa avoimesti innovointiin eri kokoisissa organisaatioissa.

Ratkaisu uudistaa laboratorion työmenetelmät – Sciar Company Oy​​​​​​​

Kristian Alaviuhkola, Felix Erkinheimo ja Joel Noutere ovat opiskelleet yhtä aikaa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella muiden muassa molekyyli-, bio- ja neurotieteitä. Heidät yllätti ja turhautti vielä digiaikana käytössä oleva tapa kirjata laboratorioiden tutkimusdataa manuaalisesti.  Siihen alettiin yhdessä etsiä ratkaisua kolme vuotta sitten.

Sciar Companyn perustajakolmikko haastatteli projektia varten sekä muita laboratorioiden työntekijöitä että yritysjohtoa. Syntyi idea laadunvarmistuksen ohjelmistosta, jossa yhdistyisivät työvirranohjaus ja datankeruu sekä pilvipohjainen datan säilytys ja hallinta.

Innovaation toteuttamiselle oli olennaista pystyä avaamaan terminologiaa ja laboratorioiden työtapoja myös järjestelmää koodaaville henkilöille. Lisäksi Alaviuhkolan liikennelentäjän tausta toi tuotekehitykseen mukaan kokemusta ja näkemystä ilmailualalla hyödynnetyistä menetelmistä. Sparrausapua tuli kokeneelta yritysneuvojalta.

Ohjelmistoarkkitehtuuri perustuu laboratoriossa käytettävien erilaisten työvaiheiden mallintamiseen ja niiden tunnistamiseen työnteon aikana. Tämä mahdollistaa uudenlaisen automaattisen dokumentaation luonnin sekä intuitiivisen protokollan seuraamisen. Globaaleille markkinoille tähtäävän Sciar Companyn potentiaalisia asiakkaita toimii perinteisen laboratorioympäristön lisäksi muissa teollisen laadunvarmennuksen tehtävissä sekä koulutussektorilla.

Materiaaleja tulevaisuuden tuotteisiin – PiBond Oy​​​

PiBondin innovaation ytimessä on teknologian kehityksen ja asiakastarpeiden ennakointi. Tuotannosta ja laadusta vastaava johtaja Jarkko Pietikäinen kertoo, että materiaali-innovaatio uudistaa puolijohdekomponenttien tuotantoa ja sitä voidaan soveltaa monenlaiseen sirutuotantoon.

Komponenttien valmistuksessa EUV-litografia (extreme ultraviolet lithography) yksinkertaistaa ja nopeuttaa tuotantoprosessia perinteiseen litografiaan verrattuna. Haasteena on ollut, että EUV-teknologiaan soveltuvia kemikaaleja ei ole aiemmin ollut saatavilla. Tähän ongelmaan PiBondin kehittämät materiaalit tuovat ratkaisun.

Innovaation tekee poikkeukselliseksi se, että PiBondin tuotteet on kehitetty ennakoivasti tulevaisuuden komponentteihin. Komponentteja tullaan hyödyntämään erimerkiksi uuden sukupolven matkapuhelimissa, joita ei vielä ole markkinoilla.

PiBond on perustettu 2014, jolloin se osti Silecs Oy:n (perustettu 2001). Noin 25 hengen organisaatioissa lähes kaikki ovat osallistuneet kehitystyöhön. Uusi materiaali on läpikäynyt testauksen eri vaiheet ja ollut myös asiakkaalla koekäytössä. Massatuotanto ei vielä vuoden 2020 lopussa ole alkanut. PiBondin päämarkkina-alue on Aasiassa, josta löytyvät maailman suurimmat puolijohdevalmistajat.

Mittalaiteosaajan uusi aluevaltaus – Vaisala Oyj​​​​​​​

Mittalaitteita ja -järjestelmiä valmistava Vaisala auttaa myös uusiutuvaa energiateollisuutta kehittämään tuotantoaan. Markkinoilla ei ollut aiemmin saatavilla biokaasun tuotantoprosessiin soveltuvaa kosteusmittalaitetta ja sitä pyydettiin Vaisalalta. Aurinko- ja tuulienergiateollisuudelle tuotteita kehittänyt yhtiö sai siitä kimmokkeen uuden innovaation suunnitteluun.

Biokaasu on yksi ratkaisu maailmanlaajuisen jätteenkäsittelyhaasteeseen ja tukee kiertotalouden tavoitteita. Tutkimus- ja kehitysprojektipäällikkö Otto Tierton mukaan biokaasutuotannon prosessikontrollilla ja mittauksilla on keskeinen merkitys, jotta sen valmistus olisi kannattavaa. Vaisalan kehittämä optisen monikaasumittarin kilpailuetuna on reaaliaikainen metaani-, hiilidioksidi- ja vesihöyrymittausdata ilman muiden mittaustapojen vaatimaa kaasunäytteen käsittelyä.

Projektissa olivat Vaisalasta mukana tutkimus & tuotekehitys, tuotanto, huolto, markkinointi ja viestintä sekä myyntikanavien kehitystiimi. Avainasemassa olivat myös laitetta testanneet pilottiasiakkaat. Kehitystyössä oli etua siitä, että uudella markkina-alueella voitiin hyödyntää jo olemassa olevaa Vaisalassa kehitettyä mittausteknologiaa.

Tuotteen kehitysprojekti kesti kokonaisuudessaan noin 2,5 vuotta. Tuotetta on myyty jo yli kymmeneen maahan ja asiakkaita ovat biokaasulaitosvalmistajien lisäksi insinööritalot, CHP-moottorivalmistajat, integraattorit sekä myös loppukäyttäjät.