Siirry sisältöön

Pohditko, miten aloittaa ISO 45001 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän laatiminen?

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Siirtymä OHSAS 18001-sertifikaatista vai uusi järjestelmä?

Kun organisaatiossanne on jo käytössä OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, takaraja siirtymälle on maaliskuussa 2021. Yksityiskohtaisemmin siirtymäaikataulusta kannattaa keskustella oman sertifiointilaitoksen kanssa.

Täysin uuden järjestelmän rakentamisen aikataulu taas on kokonaan omissa käsissä. Sitten kun organisaatio on valmis, voidaan halutessa edetä järjestelmän sertifiointiin. Kirjaa ylös muutoksessa tarvittavat työvaiheet ja pilko aikataulu eri osien toteutukselle realistisesti. Voit edetä tässä esitettyjen vaiheiden mukaisesti.

Olitpa päivittämässä vanhaa tai luomassa uutta työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, seuraavat askeleet auttavat sinua kohti uuden standardin mukaista tulosta.

Toteutuksen eri vaiheet

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän päivittäminen tai luominen kannattaa aloittaa kirjaamalla työn pohjaksi tavoitetila. Samoin työn laajuus on hyvä määritellä ensivaiheessa. Pohdi, mitä organisaation johto haluaa saavuttaa TTT-järjestelmällä ja miksi? Entä mitkä organisaation osat tulevat järjestelmän piiriin?

Organisaation toimintaympäristön ja sidosryhmien kuvaus on monissa organisaatioissa tehty jo laatu- tai ympäristöjärjestelmän puitteissa, mutta se on syytä kaivaa nyt esiin uudelleen. Pohdi, onko toimintaympäristön kuvauksessa mukana myös työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset? Onko sidosryhmiin tunnistettu TTT-järjestelmän kannalta olennaiset tahot, kuten esimerkiksi työterveyshuolto tai vuokratyöfirmat, urakoitsijat ja muut Työturvallisuuslain mukaisella yhteisellä työpaikalla työskentelevät organisaatiot?

Kun sidosryhmät on tunnistettu, on hyvä hetki miettiä niiden merkittävyyttä työterveys- ja työturvallisuusnäkökulmasta sekä tarpeita ja odotuksia. Lisäksi on hyvä samalla listata, miten ja mistä asioista eri sidosryhmien kanssa kommunikoidaan, ja kuka vastaa yhteydenpidosta. TTT-järjestelmän kannalta olennaista on myös kaikkien sidosryhmien tarpeet, tavat ja mahdollisuudet osallistua työterveys- ja turvallisuustyöhön.

Organisaation toimintapolitiikka on hyvä katselmoida alkuvaiheessa: Sisältääkö se TTT-politiikan vai tehdäänkö tästä omansa? Politiikka ei voi olla ottamatta huomioon organisaation tärkeimpiä sidosryhmiä, ja siksi suosittelen laatimaan politiikan vasta sidosryhmien tunnistamisen jälkeen. Politiikan laatimisen yhteydessä on myös sopiva hetki kirjata TTT-järjestelmän ensimmäiset tavoitteet. Tavoitteet toki muuttuvat ja kehittyvät käytössä, mutta niiden tulee olla kulloinkin sidoksissa siihen, mihin politiikassa sitoudutaan.

Tutustu ISO 45001 -standardiin ja pohdi, mitä vaatimusten noudattaminen käytännössä merkitsee organisaatiossasi? Jos olet päivittämässä järjestelmää OHSAS 18001 -sertifioidun järjestelmän pohjalta, perehdy erityisesti uusiin ja muuttuneisiin standardin vaatimuksiin. Uusia vaatimuksia on asetettu muun muassa johtamiseen, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön, viestintään ja osallistamiseen, joten päivittämistyöhön on hyvä varata riittävästi aikaa.  Konkretisoi muutokset käytännön työn kautta: miten tekemisen pitää muuttua käytännössä, jotta toiminta toteuttaa standardin vaatimukset.

Rakenna TTT-järjestelmä organisaatiota varten, tukemaan organisaation strategisia tavoitteita, liiketoimintaprosesseja ja linjaorganisaatiota ja osaksi koko normaalia liiketoimintaa. Näin TTT-järjestelmästä tulee luonnollinen osa organisaation johtamista ja arkipäivää.

Hanki tietoa uusista ja muuttuneista vaatimuksista

Apua uusien ja muuttuneiden vaatimusten sekä niiden vaikutusten pohtimiseen voi hakea vaikkapa koulutuksistamme. Tunnista organisaatiossasi ne avainhenkilöt, jotka tarvitsevat syvällistä tietoa standardista ja tarjoa heille mahdollisuus osaamisen päivittämiseen. Loput henkilöstöstä voidaan varmasti perehdyttää aiheeseen omin voimin, kunhan organisaatiosta löytyy riittävä määrä osaamista standardin vaatimuksista.

Laatukeskus voi tukea sinua matkalla kohti ISO 45001-sertifioitua järjestelmää. Tarjoamme sekä avoimia että yrityskohtaisia koulutuksia standardin vaatimuksista ja tuemme organisaatiotasi käytännön toteutuksessa.

Rakenna TTT-järjestelmä organisaatiota varten, tukemaan organisaation strategisia tavoitteita, liiketoimintaprosesseja ja linjaorganisaatiota ja osaksi koko normaalia liiketoimintaa. Näin TTT-järjestelmästä tulee luonnollinen osa organisaation johtamista ja arkipäivää.

Maija Vaismaa
Vanhempi asiantuntija, Laatukeskus

Maijalla on vuosien kokemus työterveys- ja turvallisuusjohtamisen arkipäivästä, kehittämisestä, auditoimisesta sekä kouluttamisesta kansainvälisessä organisaatiossa. Tällä hetkellä hän kouluttaa organisaatioita ISO 45001 -standardin käyttöön.