Siirry sisältöön

Pohjois-Savo avasi tietä uudenlaiselle työvoimakoulutukselle

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Laatukeskus on kouluttanut vuosien varrella noin 2000 laatu- ja kehitysasioiden osaajaa suomalaisiin organisaatioihin. Viime vuonna kehittämis- ja laatuasiantuntijan tehtäviin valmennettiin ensimmäistä kertaa myös työvoimakoulutuksella. Yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa toteutetun räätälöidyn koulutuksen onnistumista tukivat alueen yritykset, jotka tarjosivat osallistujille työssä oppimisen mahdollisuuden.

Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus syntyi yritysten tarpeesta

Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhtenä tehtävänä on edistää alueen kestävää kasvua eli tukea yrittäjyyttä, alueen elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja työllisyyttä. Yksikön päällikkö Jan Blomberg oli mukana ideoimassa uutta koulutusohjelmaa.

– Ennakoimme alueemme työvoimatarpeita ja rekrytointiongelmia. Koulutukset, joita hankimme, tähtäävät siihen, että saamme osaavaa työvoimaa Pohjois-Savon yrityksille ja työnantajille. Tähän liittyen käymme säännöllistä vuoropuhelua alueen elinkeinotoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Näissä keskusteluissa nousi esiin tarve ja syntyi ajatus toteuttaa kehittämis- ja laatuasioiden asiantuntijan koulutus. Laatukeskus tuli valituksi kilpailutuksen kautta, Blomberg summaa koulutuksen taustoja.

– Kilpailutuksessa oli erityistä painoarvoa palvelun tarjoajan valmiilla verkostoilla. Me asetimme vain raamit ja Laatukeskus valitsi parhaat toteutustavat. Toteutunut malli on ollut hyvin työelämälähtöinen.

– Meille tietysti kaikkein tärkein toive on, että asiakkaat työllistyisivät mahdollisimman pian. Yleensä teemme vaikuttavuuden arvion kolmen kuukauden kohdalla koulutuksen päättymisestä. Jo nyt näyttää siltä, että useimmat osallistujat ovat saaneet työpaikan. Koulutus on kyllä siltäkin osin hyvin täyttänyt asetetut tavoitteet.

Korona sotki aloitusaikataulun, mutta ei toteutusta

Petri Lehtipuu Laatukeskukselta on ollut mukana kouluttamassa satoja laatu- ja kehitysosaajia suomalaisiin yrityksiin. Hän toimi vastuukouluttajana ja on tyytyväinen tuloksiin pandemian aiheuttamista alkuhankaluuksista ja viiveistä huolimatta.

– Kaikilla kahdeksalla osallistujalla oli jo valmiiksi alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, mutta muuten työurat olivat olleet hyvinkin erilaisia.  Tärkeintä oli, että kaikki halusivat toimia tehtävissä, joissa on mahdollisuus organisaation kehittämiseen.

– Koulutuksessa oli käytännössä sama sisältö kuin vakio-ohjelmassamme. Lisäksi oli kohderyhmää varten räätälöityjä teemoja. Lean-valmennusta oli erityisesti toivottu ja se huomioitiin ohjelman suunnittelussa, Lehtipuu kertoo.

Toisella vastuukouluttajalla Petri Pietikäisellä on itsellään monipuolinen työura ensin akateemisessa maailmassa ja opettajana, sittemmin yritysjohtajana sekä myös kansainvälisesti toimivan yhtiön omistajayrittäjänä. Hän vahvistaa, että koulutuksesta syntyvälle osaamiselle on konkreettista tarvetta.

– Meillä on Pohjois-Savossa useita kansainvälisesti toimivia eri alojen yrityksiä. Kaikki tarvitsevat sertifiointeja ja/tai akkreditointeja pärjätäkseen kilpailutuksissa. Yritykset myös tekevät yhä enemmän kehitystä itse. Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan myös laatu- ja kehittämisosaamista.

Pietikäinen näkee koulutuksessa kaksi punaista lankaa, jotka kietoutuvat yhteen työssä oppimisessa: opiskelijan ja työllistävän organisaation.

– Yritykset tarjoavat osallistujille mahdollisuuden perehtymisjaksoon, joka on heille ilmainen. Vastaavasti kurssin osanottajat tutustuvat yrityksen liiketoimintaan ja uudenlaiseen vastuualueeseen opiskelun ohella. Parhaimmillaan kurssilainen on työllistynyt suoraan yritykseen. Kaikki osapuolet hyötyvät. Kun on työpaikkoja ja toisaalta työvoimapulaa, on aivan keskeistä ratkaista, miten muunnetaan ihmisten osaamista siten, että he pystyvät toimimaan toisella toimialalla, painottaa Pietikäinen

Työssä oppimisen paikasta tuli työpaikka

Laatupäällikkö Seppo Aho oli Geneleciltä haastattelemassa ehdokkaita työssä oppimisen jaksolle.

– Kuulin tulossa olevasta koulutuksesta ja osallistujien työssä oppimisen tarpeesta Petri Lehtipuulta. Olimme hakemassa harjoittelijaa tukemaan prosessiemme kehitystä, ja hän ehdotti mahdollisuutta ottaa yksi kurssin osallistujista Genelecille. Saimme esittää toiveita muun muassa kielitaidosta ja osaamisesta, mikä oli meille tärkeää ja haastattelimme henkilön etukäteen.

– Toimintamalli on hyvä. Yritys hyötyy, kun henkilö tuntee laadun perusteet ja hänellä on jo mahdollisesti sopivaa työkokemusta. Työssäoppimisjaksojen aikana henkilö tutustuu yrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin. Näin työsuhteen alkuvaiheen perehdytys ja perehtyminen organisaation toimintaan on helpompaa ja usein aikaa vievä rekrytointiprosessi jäi pois, kuvailee Aho koulutuksen etuja yrityksen näkökulmasta.

Filosofian maisteri (solu- ja molekyylibiologia) Minttu Mattila oli yksin koulutuksen osallistujista. Ensikosketuksen laatuasioihin hän oli saanut jo toimiessaan perinteisissä laboratoriotehtävissä. Sittemmin laatu oli ollut mukana myös muissa työtehtävissä.

– Työssä oppimisen paikathan olivat jo ennen aloitusta tiedossa. Olin ensin neljä kuukautta Genelecissä koulutuksen aikana ja jäin yhtiöön töihin suoraan koulutuksen jälkeen.

– Olin ollut muun muassa määräaikaisessa tehtävässä kemian alan yrityksessä auttamassa Laatukäsikirjan teossa, mutta varsinainen syvempi perehtyminen oli puuttunut. Kurssi vastasi kyllä täysin odotuksiani. Sisältö oli hyvä ja kattava. Erityiskiitosta haluan antaa Jaakko Laurikaiselle, joka vastasi Lean-osuudesta. Se oli tärkeä osa kurssisisältöä.

– Voin ehdottomasti suositella vastaavaa koulutusta. Laatu- ja kehitysosaamiselle on aina käyttöä riippumatta omasta taustasta ja uusista työtehtävistä. Ehkä parasta oli loistava ryhmä, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia eri teemoista.