Siirry sisältöön

Q-Prof: Menestykseen EFQM 2020 -mallilla

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Kevään Q-Prof-seminaarissa 10.3. tutustuttiin uudistettuun EFQM 2020 -malliin pintaa syvemmältä eri keynote-puhujien, case-esimerkin ja paneelin avulla. Tilaisuuden ensimmäisenä puhujana kuultiin Laatukeskuksen seniorikonsultti Heikki Niemi. EFQM 2020 -malli on nykyaikainen ja strateginen johtamisen ja kehittämisen väline, jonka perustaksi on otettu mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Uudistettu EFQM-malli ohjaa ja opastaa kestävän arvon tuottamiseen asiakkaille ja muille tärkeimmille sidosryhmille. Toinen keskeinen teema on organisaation uudistumisen hallinta kilpailukyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseksi myös toimintaympäristön ja sidosryhmien odotusten muuttuessa.

Eroja aiempaan EFQM-malliin on mm. innostavan perustehtävän merkitys ja määritys henkilöstön sitouttamisessa ja rekrytoinnissa sekä henkilöstön moninaisuuden hyödyntäminen. Organisaatiokulttuurin huomioon ottaminen on Heikin mielestä erinomainen parannus edelliseen. Erona ISO-standardeihin on se, että standardit asettavat perusvaatimukset asiakkaan etua valvoen. Laatua tarkastellaan vain tiettyjen sidosryhmien näkökulmasta. EFQM-malli antaa laajemman perspektiivin toiminnan laadun ja johtamisen kehittämiseen kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kautta. EFQM-malli kannustaa erinomaisuuteen.

Seminaarin case-esimerkkinä oli vuonna 2019 Suomen laatupalkinnon saanut Mikkelin Kotikaari ry. Toimitusjohtaja Riitta Paasivuori kertoi, miten Mikkelin Kotikaari ry on hyödyntänyt EFQM-mallia. Mikkelin Kotikaari ry:n visio on selkeä, asiakasnäkökulman on oltava aina ykkösenä. Johtamiseen, innovointiin ja kokeilukehittämiseen innostetaan ja kannustetaan – jokainen on toiminnan kehittäjä ja vie toimintaa eteenpäin. Uudistettu EFQM-malli on Paasivuoren mukaan parempi muutoskykyisyytensä takia, siinä korostuu kestävyys ja ennakoiva ajattelu.

Laatukeskuksen vanhempi asiantuntija Maija Vaismaa ja Elisa Oyj:n yritysvastuujohtaja Minna Kröger puhuivat siitä, miten EFQM 2020 -malli ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja miten nämä on huomioitu Suomen laatupalkinnon saaneella Elisalla. Vastuulliset kestävän kehityksen periaatteet eivät ole vain pehmeää puhetta vaan tulevaisuuden edellytys liiketoimintaan. Uudistettu malli mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamisen.

Kestävän kehityksen periaatteet eivät ole vielä kaikilla organisaatioilla käytössä, koska ne koetaan vaikeaksi määrittää. Yrityksen rooli yhteiskunnassa on pystyttävä määrittelemään, jotta sidosryhmät ymmärtävät sen ja uskovat siihen niin, että vievät tahoillaan viestiä eteenpäin. Sidosryhmänäkemyksen lisäksi pitää olla linkki liiketoimintaan, jotta tarina olisi uskottava ja ymmärrettävä.

Seminaarin päätteeksi kuulimme mielenkiintoista, eriävää ja avaavaa keskustelua EFQM-mallista johtamisen tukena. Panelisteina oli Elisa Oyj:n kehitysjohtaja Elina Laveran, Laatukeskuksen seniorikonsultti Heikki Niemi, Metsä Fibre Oy:n laatupäällikkö Heli Mustonen, Planmecan laatujohtaja Kai Mäenpää, Mikkelin Kotikaari ry:n toimitusjohtaja Riitta Paasivuori sekä Q-Prof-seminaarin puheenjohtajana toiminut Laatukeskuksen asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Lehtipuu.

Uudistetun mallin hyviksi puoliksi koetaan sen kantaaottavuus siihen, että muutos koskettaa kaikkia. Johtaminen ja muutos nähdään kokonaisvaltaisena. Mallin käyttöönoton välittömänä hyötynä koettiin oivaltavat keskustelut, joiden jälkeen alettiin ajatella omia prosesseja uudella tavalla.

Panelistit olivat samaa mieltä siitä, että tietoisuus EFQM-mallin hyödyistä ei ole ansaitsemallaan tasolla verrattuna esimerkiksi ISO-standardeihin, jotka ovat enemmänkin pieniä osioita EFQM-mallin sisällä. Organisaatiolle tunnettavuutta tärkeämpää on kuitenkin, se että malli koetaan toiminnan kehittämiselle tarpeellisena. Tunnettuus voisi helpottaa jalkauttamista, kun sitä ei nähtäisi raskaana ja hierarkkisena, jota helposti vieroksutaan.

Mitä tehdä, että uudistetusta EFQM 2020 -mallista saataisiin helpommin lähestyttävä ja myyvämpi?
Voisiko uudistettu malli toimia apuvälineenä Suomen brändäykseen laatumaana? 

Q-Prof-seminaari on jäsenille tarkoitettu maksuton tilaisuus, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita laadun ja toiminnan kehittämisen parissa.

Suomen laatupalkinto on tunnustus erinomaisuudesta. Palkinnon myöntää Suomen Laatuyhdistys ry vuosittain parhaille ulkoisiin asiantuntija-arviointeihin osallistuneille organisaatioille. Arviointi tehdään joko EFQM-mallilla (Recognised for Excellence -arviointi) tai CAF-mallilla (Total CAF Assessment) asiakkaan valinnan mukaan.