Siirry sisältöön

Säästöjä, veroja vai sittenkin tehokkuuden kautta kustannussäästöjä?

  • Prosessien kehittäminen
  • Julkaistu:

Valtiontalouden tasapainottamiseksi ja kilpailukyvyn edistämiseksi on viime vuosina toteutettu tai suunniteltu monenlaisia keinoja. Viimeisimpänä keinona, toistaiseksi kaatunut SOTE-uudistus, jossa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä tapahtuva valinnanvapausmalli yhdistettynä maakunnalliseen organisoitumiseen olisi ajateltu tuottavan alan tehokkaimmat julkiset palvelut.

Erityistä huomiota kiinnittää mielestäni hyvin yksipuolinen asetelma tietyissä ratkaisumalleissa; säästöt ja leikkaukset vastaan veronkorotukset. Oletko huomannut, että tämä ajatus näkyy myös kevään vaalikoneissa? Puuttuuko tästä yhtälöstä kuitenkin jotakin hyvin oleellista? Uskon, että kustannuskysymyksiä on mahdollista ratkaista erilaisella yhtälöllä, tehokkaasti ja järkevästi.

Lean-filosofia on todistetusti tehokas keino

Vuosikymmenien ajan edistykselliset ja edelläkävijäorganisaatiot ovat järkeistäneet toimintaansa soveltaen taloudellisuuden periaatteita noudattavaa Lean-filosofiaa. Lean-ajattelu lähtee tuhlauksen muotojen tunnistamisesta sekä työn sujuvuuden sekä mielekkyyden parantamisesta pohjautuen hyvään johtajuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Lean on sitä, että:

  1. tunnistetaan asiakkaalle todella merkityksellisen tuotteen ja palvelun tarve ja muoto,
  2. toteutetaan se erinomaisesti, oikea-aikaisesti ja järkevin kustannuksin.
  3. Varmistetaan asiakkaan haluama tai tarvitsema laatu etukäteen,
  4. varmistetaan palvelun / tuotteen toimituksen jälkeen asiakkaan kokema laatu.
  5. Saaduilla tiedoilla parannetaan toimintaa pitkäjänteisesti entistä paremmaksi.

Teollisuudessa Lean-opit ovat niittäneet menestystä jo pitkään, tästä löytyy runsaasti menestystarinoita. Kauppalehden Laatu ratkaisee -artikkeli KaVoKerr Oy:stä on yksi loistava osoitus tästä. Varsin kiitettävästi tänä päivänä myös monet muut alat, esimerkiksi julkisella sektorilla ja palvelualoilla, ovat alkaneet soveltaa Lean-menetelmää ja -ajatuksia toiminnassaan saavuttaen hyviä tuloksia menestyksekkäästi, kuten esimerkiksi Yleisradio YLE.

Laatukeskusta Lean-ajattelun tiimoilta lähestyneet ja valmennuksiin ja projekteihin osallistuneet organisaatiot ovat jo pääasiassa muita, kuin perinteiseen valmistavaan teollisuuteen suuntautuneita organisaatioita. Helsingin Kaupungin Stara on onnistuneesti ottanut Lean-mallin käyttöön.

Säästämisen sijaan mielekästä tehokkuutta

Jos tavoitteenamme on yksilöinä, yrityksinä ja organisaatioina sekä lopulta yhteiskunnallisella tasolla saavuttaa merkittäviä parannuksia asiakastyytyväisyyteen, kustannustehokkuuteen ja kaikkinaiseen sujuvuuteen uhraamatta inhimillisiä arvoja ja ihmisten luovuutta, suosittelen Lean-toimintatapoihin tutustumista. Silloin keskusteluumme jopa kansantalouden tilan parantamisesta voisi nousta jotakin mielekkäämpää kuin yksipuolinen ajatus säästämisestä tai verojen korotuksista. Näitä emme uskoakseni kaipaa sellaisenaan kumpaakaan.

Esa Heikkinen, vanhempi asiantuntija