Siirry sisältöön

Tiedote: Sitra ja Laatukeskus kiertotalous-yhteistyöhön

  • Tiedotteet, Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Sitra on aloittanut yhteistyökumppanuuden Laatukeskuksen kanssa edistääkseen kiertotalouden merkitystä yhteiskunnassamme. Sitran yliasiamies Mikko Kosonen arvostaa voittoa tavoittelemattoman Laatukeskuksen kansallista ja kansainvälistä tapaa toimia kilpailukyvyn edistäjänä. Mikko Kosonen kertoo Laatukeskuksen olevan Sitralle luontainen kumppani edistämään kiertotalouden mahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti kattavan verkostonsa kautta.

Sitran kokoamassa Kiertotalouden kiinnostavimmat -listauksessa esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Suomalaisyritykset ja -organisaatiot menestyvät nyt ja tulevaisuudessa silloin, kun vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyvät mitattavina systemaattisina toimintoina. Kiertotalousajattelu luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten miettiessä toimintaansa uudella tavalla. Tässä Laatukeskuksella on olennainen rooli niin tiedottamisessa, arvioinnissa kuin kouluttamalla kiertotalousosaamista organisaatioihin. European Foundation for Quality Managementin, EFQM:n suomalaisena partnerina Laatukeskus on ollut painokkaasti ajamassa kiertotalouden merkitystä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, jotta varmistamme myös kiertotalouden keskeisen roolin pian uudistuvassa EFQM Excellence -johtamismallissa.

Laatukeskuksella on vuodesta 1991 tähän päivään vankka kokemus sekä arviointikriteeristöjen ja -menettelyjen kehittämisestä että arviointien toteuttamisesta. Tästä esimerkkejä ovat ulkoiset asiantuntija-arvioinnit ja Suomen laatupalkinto sekä kansainvälinen Quality Innovation Award. Excellence-malleihin perustuva arviointi on järjestelmällinen ja luotettava tapa arvioida yritysten ja organisaatioiden strategista johtamista ja päivittäistä toimintaa. Se mahdollistaa toiminnan tason vertailun muihin organisaatioihin toimialasta riippumatta. Jatkossa arviointikohteena tulee myös olemaan kiertotalous ja kestävän kehityksen periaatteet. ”Organisaatio ei voi toimia jatkossa erinomaisella tasolla, ellei se huomioi kestävää kehitystä ja kiertotaloutta”, toteavat Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sekä Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen.