Siirry sisältöön

Työelämä 2020 -hanke: yhteistyö hankkeessa ja jatkosuunnitelmat

  • Kilpailukyky
  • Julkaistu:

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen kunnianhimoinen visio on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan, jonka päämääriksi määriteltiin työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen.

Laatukeskus on ollut mukana hankkeessa sen alusta alkaen. Yhteistyölupauksemme vuodelta 2016:
Missiomme on kansallinen kilpailukyky, jota tavoittelemme siten, että Suomessa olisi jatkuvasti kasvava määrä omaa toimintaansa kehittäviä organisaatioita. Tähän pyrimme laatu ja laatujohtaminen keihäänkärkenä.

Yhteistyömme on vuosina 2014-2019 toteutunut aktiivisella toiminnalla, kuten:

  • Laatuyhdistys on omalla työllään ja palveluillaan edistänyt hankkeen tavoitteita
  • Laatu ja kilpailukyky Suomessa -verkostotilaisuus syyskuussa 2015
  • Tiedon ja osaamisen jakaminen (blogit, uutiset)
  • Laadun kehittämiseen liittyvät kysymykset osaksi PK-yritysbarometriä
  • Global State of Quality Research 2016 -tulosten esittely Työelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnalle
  • Kansallinen kilpailukyky -ohjelma
  • Suomen laatupalkinto -tunnustustenjako Säätytalolla 2019

Hankkeen päätyttyä voidaan todeta, että suomalainen työelämä voi varsin hyvin ja laatu on pysynyt hyvänä haasteista huolimatta. Merkityksellisin uutinen hankejohtaja Margita Klemetin mielestä on työllisyysasteen nousu, joka on nyt tasolla 72,6% (alimmillaan hankkeen aikana 68%), eli muutosta parempaan on tapahtunut. Margita Klemetti muistuttaa myös, että työurat ovat hankkeen aikana pidentyneet, tämän ollen myös yksi hankkeen tavoitteista. Eläköitymisikä on nyt keskimäärin 61,3 vuotta, hankkeen alussa 60,4 vuotta.

Entä jatkossa?

Laatukeskus jatkaa missionsa mukaista toimintaa niin kilpailukyvyn kehittämisen kuin osaamisen kehittämisen kautta. Kiertotalous ja vastuullisuus ovat keskeinen teemamme seuraavalle toimintakaudellemme. Sitra on aloittanut yhteistyökumppanuuden Laatukeskuksen kanssa edistääkseen kiertotalouden merkitystä yhteiskunnassamme.

Sitran kokoama Kiertotalouden kiinnostavimmat -listauksessa esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Suomalaisyritykset ja -organisaatiot menestyvät nyt ja tulevaisuudessa silloin, kun vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy mitattavana systemaattisena toimintana. Tässä Laatukeskuksella on olennainen rooli. European Foundation for Quality Managementin, EFQM:n suomalaisena partnerina Laatukeskus on ollut painokkaasti ajamassa kiertotalouden merkitystä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, jotta varmistamme kiertotalouden keskeisen roolin pian uudistuvassa EFQM Excellence -johtamismallissa.

Laatukeskuksella on vuodesta 1991 tähän päivään vankka kokemus sekä arviointikriteeristöjen ja -menettelyjen kehittämisestä sekä arviointien toteuttamisesta. Tästä esimerkkejä ovat ulkoiset asiantuntija-arvioinnit ja Suomen Laatupalkinto sekä kansainvälinen Quality Innovation Award. Excellence-malleihin perustuva arviointi on järjestelmällinen ja luotettava tapa arvioida yritysten ja organisaatioiden strategista johtamista ja päivittäistä toimintaa. Se mahdollistaa vertailun toiminnan tasolla muihin organisaatioihin toimialasta riippumatta. Jatkossa arviointikohteena tulee myös olemaan kiertotalous ja kestävän kehityksen periaatteet, sillä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan siirtämistä suunnitellaan Sitralta Laatukeskukselle koottavaksi. Näin listalle pääseminen perustuisi ja edellyttäisi arviointia, jonka perusteet ovat kaikille samat ja tasapuoliset. ”Organisaatio ei voi toimia jatkossa erinomaisella tasolla, ellei se huomioi kestävää kehitystä ja kiertotaloutta”, muistuttaa Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen.