Siirry sisältöön

Vuorineuvos Matti Sundbergin polku laatuun

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Vuorineuvos Matti Sundberg vieraili Suomen Laatuyhdistys ry:n vieraana marraskuussa. Vierailun takana toimivat Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila sekä Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä, joista molemmat mainitsivat oman laatu- ja kehityspolkunsa taustavaikuttajaksi Matti Sundbergin. Tästä innostuneena päätimme kokoontua yhdessä –  Matti ja allekirjoittanut – ja miettiä teemoja, jotka hän on johtamisessa ja laatutyössä oppinut uransa varrella. Ja ennen kaikkea, mitä niistä voisi oppia.

Taustaa

Voisi sanoa Matti Sundbergin olevan yksi Suomen talouselämän pitkäaikaisista vaikuttajista. Eräällä lailla primus inter pares. Hänen johtamiskokemuksessaan ja -taustassaan vilisevät kaikki merkittävät yritykset, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet Suomen teollisuuden kehittymiseen. Vuonna 1978 hän toimi Metsä-Botnian toimitusjohtajana, josta tuli siirtyminen Ruotsiin Ovako Steelin toimitusjohtajaksi vuonna 1985. Ollessaan Ruotsissa hän koki herätyksen laatuun. Omien sanojensa mukaan ruotsalaiset olivat jo tuolloin todella pitkällä soveltaessaan erilaisia laadullisia kriteerejä kaikkiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Tämän laadullisen herätyksen hän toi mukanaan Suomeen.

1990-luvun taitteessa silloinen pääministeri Harri Holkeri otti yhteyttä Sundbergiin, ja totesi isänmaan edun vaativan Sundbergin takaisin Suomeen johtamaan Valmet Oy:tä. Pitkän pohdinnan jälkeen Matti palasi Suomeen Valmetin johtoon. Lopulta Valmetin yhdistyttyä Rauma Oy:n kanssa, Sundbergista tuli uuden Metso Oyj:n pääjohtaja vuonna 1999.

Suomen Laatuyhdistys ry

Matti Sundberg totesi, että laatuoppinsa ja -halunsa hän ammensi Ruotsin ajaltaan. Toki jo ennenkin Metsä-Botniassa hän keskittyi prosesseihin, systemaattisen pitkäaikaiseen kehittämistyöhön, koska näki, että taloudellisuus sekä työhyvinvointi liittyivät  voimakkaasti laatuun. Samalla Matti aktivoitui Suomen Laatuyhdistys ry:ssä. Hän halusi viedä viestiä eteenpäin kaikkiin tuntemiinsa yrityksiin ja tuntemiinsa yritysjohtajiin. Tulosta tulikin tällä rintamalla. Kymmenet yritykset liittyivät Suomen Laatuyhdistys ry:n jäseniksi ymmärrettyään Matin viestin, että laatu on muutakin kuin pelkkä laatujärjestelmä. Laatujärjestelmiä ei tehdä vain niiden olemassaolon takia, parhaimmillaan ne osoittaa sen, että yhteisö on tehokas ja toimii vaikuttavasti yhtenäisten tavoitteiden mukaisesti. Laatu on hyvää johtamista. Tämän systemaattisen viestin Matti vei eteenpäin.

Nykyisyys

Matti Sundberg siirtyi täysin palvelleena eläkkeelle Metso Oy:stä vuodenvaihteessa 2001 – 2002. Nykymenoa hän varoo kommentoivansa, mutta toteaa, että onhan maailma muuttunut nopeasti. Kaikki uudet kommunikointivälineet ja -tavat ovat muuttaneet johtamista, taloudellisuutta sekä ajankäyttöä. Osa muutoksista on ollut positiivia ja osa negatiivisia. Keskusteluissamme nousi esiin se, että nykyisen yritysjohdon pitää aina katsoa pitkälle. Perspektiivin pitää olla vähintään muutaman vuoden pituinen. Mikä tätä perspektiiviä sekoittaa on tällä hetkellä kommunikaation nopeus. Tähän kumpikin meistä totesi, että yritysjohtajien pitää olla nyt tarkkoina. Ei saa sekoittaa digitaalisen nopeaa maailmaa pitkäaikaiseen kehittämisperspektiiviin. Pitää säilyttää pitkäaikainen kehittämisfokus. Samalla pitää olla taloudellisesti tehokkaita koko ajan, mutta siitä huolimatta kehittämisen tulee olla systemaattista katsoen koko ajan pidemmälle. Siellä ovat aina suurimmat voitot.

Tämä sama teema toistui myös Veli-Matti Mattilan ja Ilkka Hämälän haastattelussa Kauppalehdessä. Vain pitkäaikainen kehittäminen vie yhteisöjä eteenpäin. Keskustelimme Matti Sundbergin kanssa myös laadun määrittelystä. Viime vuosina tästä on käyty monessa paikassa keskustelua, mitä laatu on konkreettisesti? Esittelin Laatukeskus Excellence Oy:n uutta strategiaa, jossa eräällä lailla laadun synonyymeinä käytettiin sanoja suorituskyky, vaikuttaminen ja johtaminen. Matti katsoi kauan sanoja hiljaa ja totesi: oikeita, lunastavia ja hyviä sanoja ovat. Sitä on laatu. Oli silloin ja on nytkin. Laatumatka ei lopu koskaan, rima nousee aina ja mahdollisuudet parantamiseen paranevat koko matkan ajan.