Siirry sisältöön

Auditointiin valmistautuminen ja toimintajärjestelmät

Oletko valmistautumassa laatujärjestelmän sertifiointiin? Koska Excellence Finland ei ole ISO-sertifikaatteja myöntävä taho, voimme konsultoida vapaasti auditointiin valmistautuvia organisaatioita. Auditoinneilla selvitetään, miten organisaation laadunhallinta täyttää kriteerit esim. ISO 9001, ISO 14001 tai ISO 45001 -standardin mukaisesti.

Auditointiin valmistautuminen

Tyypillisesti auditointipalveluun voi liittyä esim. gap-analyysin tekeminen ja löydösten mukaiset suositukset toimenpiteistä tai johdon katselmuskäytäntöjen kehittäminen. Avustamme myös asiakkaiden tekemiin auditointeihin valmistautumisessa.

Toimintajärjestelmien kehittäminen – standardit ja dokumentointi

Jokainen organisaatio tarvitsee itselleen sopivan toimintajärjestelmän, johon sisältyy mm. visio, missio, strategia, prosessit ja mittarit. Olosuhteiden muuttuessa järjestelmää pitää kehittää. Jatkuvan parantamisen periaate (PDCA-sykli) on sisäänrakennettu niin IS0 9001 -standardiin kuin EFQM- ja CAF-malleihin.

Valmennamme ja tuemme asiakkaiden toimintajärjestelmien rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • systemaattinen toimintaympäristön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien muuttuvien tarpeiden huomioon ottaminen toimintajärjestelmän lähtökohdaksi
  • prosessien muodostaman kokonaisuuden kuvaaminen tavoitteineen ja mittareineen
  • työkalut, toimintamallit ja datan hyödyntäminen suorituskyvyn parantamiseksi ja toimintajärjestelmän dokumentoimiseksi.

Koska tulokset syntyvät tekemällä ja toimintajärjestelmä elää vain osaavien ihmisten kautta, koulutamme ja sertifioimme mm. laadunhallinnan ja riskienhallinnan ammattilaisia. Tutustu ainutlaatuiseen laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseemme ja henkilösertifiointeihimme.

Ota yhteyttä

Elise Kuorikoski

myyntipäällikkö | Sales Manager

+358 44 493 6450

Varaa tapaaminen