Siirry sisältöön

Laadussa kyse elämästä

  • Vieraskynä
  • Julkaistu:

Outi Kaasinen, Clinipower

Kun sairastut, terveydenhuollon laatukysymykset tulevat iholle. Hätätilanteessa laitteiden tai ohjelmistojen toimivuus tai toimimattomuus voi olla sinun kannaltasi elämän ja kuoleman kysymys. Jo aivan tavallisellakin lääkärikäynnillä hoitoosi vaikuttaa se, toimivatko tietojärjestelmät moitteettomasti ja saako lääkäri tietosi sujuvasti käyttöönsä.

Terveydenhuoltoa digitalisoidaan maailmalla ja Suomessa yhä laajemmin. Koronaepidemia toi esiin digitalisaation hyödyt muun muassa aineellisten resurssien ja henkilökunnan työpanoksen kohdentamisessa ja etävastaanottotoiminnan kehittämisessä. Tietoteknisiä ratkaisuja kehitellään ja tuodaan terveydenhuollon käyttöön nyt kiihtyvää vauhtia. On syntynyt myös kokonaan uudenlaisia työnimikkeitä, kuten esimerkiksi digihoitaja.

Lääkinnälliseksi laitteeksi luettavan ohjelmiston valmistajan tulee sitoutua täyttämään monet lain vaatimukset tuotekehityksen aikana. Sen lisäksi sen on kyettävä valvomaan tuotettaan koko sen elinkaaren ajan. Laki velvoittaa valmistajaa keräämään palautetta tuotteestaan, raportoimaan mahdollisista vaaratilanteista sekä omista jatkotoimenpiteistään. Sääntelyn vaatimusten täyttäminen nähdään usein vain pakollisena suorituksena, vaikka sen voisi nähdä myös mahdollisuutena. Luohan se puitteet palautejärjestelmälle, josta saadaan arvokasta tietoa tuotekehityksen tarpeisiin.

Yhteisen kehittämisen kehä

Lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltavien ohjelmistojen elinkaaren aikaisella seurannalla kerätään tietoa, jolla pyritään parantamaan tuotteen turvallisuutta, hallitsemaan mahdollisia käyttöön liittyviä riskejä sekä parantamaan tuotteen yleistä käytettävyyttä. Parhaassa tapauksessa säännöllinen seuranta synnyttää tuotteen valmistajien, hoitohenkilökunnan sekä potilaiden välille pitkäkestoisen vuoropuhelun. Sen tuloksena markkinoille saadaan kehittyneempiä tuotteita, joiden avulla potilaita voidaan hoitaa yhä paremmin ja yksilöidymmin.

Hoitohenkilöpulan vaivaamassa yhteiskunnassa virtuaalisten hoitopolkujen kehittämisen tärkeys korostuu. Merkittäviä kysymyksiä ovat, millaiseen hoitoon digitaaliset välineet soveltuvat ja miten niiden avulla voidaan hoitoa tarjota potilaan arjessa.

Jo nyt monilla potilailla on kotonaan lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavia mittalaitteita tiedon keräämistä varten. Etäseurannan avulla terveydenhuollon ammattilaisen on mahdollista huolehtia vastuullaan olevista potilaista kohdentamalla apua sitä tarvitseville oikea-aikaisesti.

Uutta nykyisessä tilanteessa on se, että potilaista on enenevässä määrin tullut lääkinnällisten laitteiden aktiivisia käyttäjiä. Tämä kehityskulku vain lisääntyy jatkossa. Siksi käyttäjäkokemuksen kerääminen myös potilailta on tärkeää.

Clinipowerilla laatuun, potilasturvallisuuteen ja käytettävyyteen perehtyneet ammattilaiset tarjoavat koulutusta sekä lääkinnällisten laitteiden kliinikkokäyttäjille että niiden valmistajille. Työtoverini ovat monta kertaa saaneet olla todistamassa sitä, kuinka hyvin toimivien digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan sekä parantaa potilasturvallisuutta, lisätä hoitohenkilökunnan työmukavuutta että säästää selvää rahaa. Tämä kaikki on mahdollista silloin, kun optimaalinen määrä hoitoa pystytään tarjoamaan sekä sinulle että minulle oikeaan aikaan – myös ennaltaehkäisevästi.

Outi Kaasinen 
Clinipower Finland Oy

Laatukeskus Excellence Finland ja Clinipower Finland Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää yhteistä palvelutarjontaa ja sen puitteissa tuoda Clinipowerin terveysteknologiaan liittyvä erikoisosaaminen Laatukeskuksen asiakkaiden käyttöön.