Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

laatumedia

laatumedia

| 10.1.2022

Kansainvälinen EFQM-malli vastaa tämän päivän johtamisen haasteisiin

EFQM (European Foundation for Quality Management) -malli on maailmanlaajuisesti tunnettu johtamisen ja kehittämisen viitekehys, joka tukee muun muassa muutosjohtamista ja suorituskyvyn parantamista. Useat kansainvälisesti menestyneet yritykset, kuten BMW ja BOSCH, ovat hyödyntäneet mallia työssään jo vuosia. Laatukeskus toimii Suomessa EFQM:n virallisena kumppanina ja tarjoaa arviointeja, koulutuksia ja konsultaatiota. 

EFQM on yleinen johtamisen malli, jota voidaan hyödyntää erilaisissa ja eri kokoisissa organisaatioissa suurista pieniin. Sitä käyttävät niin yksityiset yritykset, julkinen sektori, säätiöt kuin yhdistyksetkin. Malli tuo esiin johtamisessa huomioon otettavat kysymykset, ohjaa kehittämistoimintaa sekä tukee oppimista, tiedon jakamista ja hyviä käytäntöjä. EFQM-mallia ylläpitää European Foundation for Quality Management

EFQM-malli kirittää kohti parempia tuloksia

Mallin avulla haetaan vertailukohtaa omaan toimintaan. Sitä voi käyttää apuna päivittäisessä johtamisessa, toiminnan arvioinnissa tai erilaisissa päätöstilanteissa, kuten strategiatyössä tai muutostilanteessa. 

”EFQM-mallista on hyötyä kaikenlaisille yrityksille. Jokaisella organisaatiolla on ajatus siitä, miksi se on olemassa ja mitä se haluaa saada aikaan. Systemaattiseen johtamiseen tähtäävä malli auttaa muuttamaan nämä ajatukset konkretiaksi, ja ennen kaikkea tuloksiksi”, kertoo Laatukeskuksen vanhempi asiantuntija Maija Vaismaa

”Mallin avulla luodaan pitkällä tähtäimellä onnistumisen edellytyksiä ja johtamisen logiikkaa, joka johtaa parempiin tuloksiin. Malli tuo näkyviin syy-seuraussuhteita ja parantaa sitä kautta päätöksentekoa organisaatiossa”, Vaismaa jatkaa.  

Tutustu EFQM-palveluihimme »

Uudistettu EFQM-malli vastaa johtamisen haasteisiin

EFQM-viitekehystä kehitetään jatkuvasti vastaamaan organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. Uusin versio julkaistiin vuonna 2019. Uudistettu malli vastaa entistä paremmin muutosjohtamisen ja vastuullisuuden haasteisiin. 

”Uusin EFQM-malli sopii erinomaisesti tämän päivän johtamisen haasteisiin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös vastuullisuuden korostuminen näkyy mallissa. Tänä päivänä jokaisen organisaation pitää pystyä todistamaan vastuullisuutensa. Tähän uusi malli vastaa hyvin”, Vaismaa sanoo. 

EFQM-arvioinnista arvokasta tietoa organisaation nykytilasta

EFQM-viitekehystä käytetään myös arvioinnin työkaluna. Malli kuvaa ideaalitilannetta, eli sitä, miten organisaation pitäisi toimia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kun organisaation omaa toimintaa vertaa malliin, saa käsityksen siitä, missä organisaation vahvuudet ovat ja missä se on onnistunut. Arvioinnin avulla saadaan esiin myös se, mitä organisaatiossa kannattaa kehittää. 

”Organisaatiot saavat jatkuvasti palautetta, mutta kehittäminen voi silti olla hajanaista. EFQM-mallin avulla voidaan valita tärkeimmät kehittämisen kohteet ja tarkastella sitä, mihin resurssit kannattaa kohdistaa”, Vaismaa kertoo. 

Organisaatio voi käyttää EFQM-mallia itsearvioinnin työkaluna tai tilata ulkoisen riippumattoman arvioinnin. Suomessa Laatukeskus toimii EFQM:n virallisena kumppanina ja tarjoaa ulkopuolisia arviointeja

”Ulkopuolisissa arvioinneissa arviointiryhmä tutustuu organisaation toimintaan ja vertaa sitä EFQM-malliin. Objektiivinen arviointiryhmä muodostaa yhteisen näkemyksen nykytilasta, josta organisaatio saa arvokasta tietoa vahvuuksistaan ja siitä, missä olisi vielä kehitettävää. Ulkopuolisen näkemys kertoo aina jotain uutta organisaation toiminnasta”, Vaismaa sanoo.  

Arvioinnissa organisaatio myös pisteytetään. Pisteytys osoittaa organisaation vahvat ja heikot osa-alueet ja tulosta voi vertailla muihin organisaatioihin. Arvioinnin pohjalta organisaatio voi saada Recognised by EFQM -tunnustuksen, joka kertoo onnistumisesta systemaattisessa johtamis- ja kehittämistyössä. 

Laatukeskus tarjoaa EFQM-koulutuksia ja -konsultointia

Laatukeskus tarjoaa arviointipalvelujen lisäksi myös EFQM-koulutuksia sekä konsultointia EFQM-mallin soveltamisessa. Laatukeskuksen koulutusvalikoimaan kuuluvat EFQM-perusteet, EFQM-arvioijakoulutus sekä EFQM:n muutosjohtamisen koulutus. Koulutuksia tuotetaan ja räätälöidään myös yrityskohtaisesti. 

Koulutusten lisäksi Laatukeskus tarjoaa myös EFQM-malliin liittyvää konsultointia. 

”Konsultoinnissa voimme esimerkiksi auttaa organisaatiota pääsemään alkuun EFQM-mallin hyödyntämisessä tai ratkoa konkreettisia pulmia, kuten miten mallia voisi hyödyntää liiketoiminnan muutostilanteessa”, sanoo Vaismaa. 

Kiinnostuitko organisaatiosi kehittämisestä EFQM-mallilla?

Lue lisää EFQM-palveluistamme, ja ota yhteyttä »