Siirry sisältöön

Prosessit ja pitkäjänteinen kehittäminen luotsaavat haastavienkin aikojen läpi

  • Kilpailukyky
  • Julkaistu:

Tänä syksynä kysyimme suomalaisten organisaatioiden laatutyön johtajilta ja tekijöiltä, miten viime vuosien myllerrykset ovat vaikuttaneet organisaatioiden toimintaan. Energian hinnan nousu, koronapandemia, korkotason nousu, komponenttien saatavuusongelmat ja osaavan työvoiman puute aiheuttavat organisaatioille haasteita. Samaan aikaan kuitenkin myös kasvua on nähtävissä ja laatutyön perusteet nostavat merkitystään.

”Usein kuulen väitettävän, että laatu on mennyt huonompaan suuntaan. Tekemämme kysely kuitenkin osoittaa toisin. Toimintaympäristö on ollut viime vuosina myllerryksessä ja on selvää, että moni kipuilee esimerkiksi kohonneiden kustannusten kanssa. Silti samaan aikaan useimmat uskovat oman organisaationsa kilpailukyvyn parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana”, sanoo Excellence Finlandin toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Prosessit auttavat menestymään muuttuvassa ympäristössä

Kyselyssä kartoitettiin sitä, millaiset asiat ovat haastaneet organisaatioiden toimintaa. Osaavan työvoiman saatavuuden, koronapandemian ja energian hinnan nousun nähtiin aiheuttavan eniten haasteita.

”Vaikka laatuun panostaminen nähdään tärkeänä, noin puolet selvitykseemme vastanneista myöntää, että organisaation laatutyö on ainakin jonkin verran kärsinyt toimintaympäristön muutoksista”, Ylä-Autio sanoo.

Prosessien kehittämisen tärkeys nousi useissa vastauksissa esille. Laatu ei tarkoita yrityksille vain jatkuvasti kehittyvää toimintaa, vaan myös kykyä toimia erilaisissa olosuhteissa. Muutoksissa menestyvät juuri ne yritykset, jotka ovat tehneet toiminnastaan pysyvästi laadukasta.

”Laadun perusta ei muutu haastavinakaan aikoina. Jos organisaatio toimii laadukkaasti, prosessit ottavat huomioon myös muuttuvan maailman. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet uskovat, että nimenomaan haastavina aikoina laadukkaat organisaatiot saavat helpommin suhteellista kilpailuetua”, sanoo Ylä-Autio.

Vastuullisuus integroidaan vahvasti laatuun

Vain noin puolet kyselyyn vastanneista pitää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista, kiertotalouden edistämistä ja luontokadon ehkäisemistä haastavina. Ylä-Aution mukaan tulos kertoo ennen kaikkea siitä, miten syvälle laatutyöhön vastuullisuus on sidottu.

”Itseäni hieman yllätti, että kestävän kehityksen teemat löytyivät häntäpäästä. Toisaalta kyselymme todentaa sen, miten vahvasti vastuullisuus integroidaan laatuun. Kun toimitaan jatkuvasti parantaen ja prosesseja kehittäen, toimitaan samalla myös vastuullisuuden ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Laatutyö rakentaa perustan kaikelle toiminnalle eikä vastuullisuus ole siitä irrallinen teema”, Ylä-Autio kertoo.

Organisaation osaamista kannattaa kehittää

Kyselyssä nousi esiin myös henkilöstön osaamisen kehittämisen tärkeys. Suurin osa vastaajista oli kehittänyt organisaation toimintaa ja laatua panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja piti sitä tärkeänä.

”Työntekijät ja osaaminen ovat organisaatioiden tärkein voimavara. Toimintaympäristön muuttuessa valitettavan usein säästetään ensimmäisenä henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Kehottaisin kaikkia miettimään sen vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Ongelmat ja ulkoiset kriisit on helpompi kohdata, jos organisaatiolla on oikeat ja osaavat ihmiset niitä ratkomassa”, Ylä-Autio sanoo.

****
Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme yhden EFQM-mallin perusteet -koulutuksen (arvo 870 euroa). Sen voitti Mia Björklund SPR Veripalvelusta. 50 euron lahjakortit Suomalaiseen Kirjakauppaan voittivat Arttu Halonen Environicsilta ja Jukka Honkanen PRH:lta. Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kaipaatko tukea organisaatiosi toiminnan kehittämiseen?

Yrityskohtaisesti räätälöitävät asiantuntijapalvelumme on suunniteltu avuksi organisaatiosi kehitysmatkalle.

Tutustu asiantuntijapalveluihin