Siirry sisältöön

Quality Innovation Award -laatuinnovaatiokilpailu mittaa innovaatiosi tason – Osallistu kilpailuun!

  • Innovaatiot
  • Julkaistu:

Suomen Laatuyhdistyksen järjestämässä Quality Innovation Award -kilpailussa organisaatiot saavat arvioinnin omien innovaatioidensa tasosta. Kilpailuun voivat osallistua kaikki organisaatiot yksityisistä yrityksistä järjestöihin ja julkisiin organisaatioihin.

Innovaatioita voi ja pitääkin mitata. Yksi tehokas ja konkreettinen tapa on laatuinnovaatiokilpailussa tehtävä arviointi, jossa selkeiden kriteerien perusteella saa palautteen siitä, millä tasolla innovaatio on ja mitä tulisi parantaa ja milloin. Palautteen saaminen parhaimmillaan kannustaa panostamaan innovaatiotoimintaan entistä enemmän ja paremmin.

Hae mukaan Quality Innovation Award -kilpailuun »

Innovaatiolla on merkittävä vaikutus kansantalouden kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi innovaatiot edistävät teknologista kehitystä ja työllisyyttä, mikä on tärkeää yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta.

”Viime aikoina on puhuttu paljon Suomen heikosta tuottavuuskehityksestä. Todelliset tuottavuusloikat edellyttävät innovaatioita – uusia tapoja tehdä uusia asioita. Tuottavuuden kasvu innovaatioiden kautta tarkoittaa kykyä tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle.  Suomalaisten yritysten menestyminen myös kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa osoittaa, että Suomessa kyllä osataan innovoida”, kertoo Suomen Laatuyhdistyksen toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Innovaatiot pitää myös suojata asianmukaisesti, jotta niiden hallinta ja niistä saatava taloudellinen hyöty voidaan varmistaa. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ollut kilpailun kumppanina mukana jo useamman vuoden ajan. PRH:n pääjohtaja Antti Riivari toimii myös kilpailun tuomariston puheenjohtajana.

”PRH haluaa olla mukana kilpailussa kannustamassa kaikkia organisaatioita innovoimaan. PRH kehottaa organisaatioita myös suojaamaan innovaationsa. On tärkeää muistaa, että innovaatioita eivät ole vain teknologialähtöiset patentoitavat keksinnöt. Liiketoiminta- ja palveluinnovaatiot ovat erittäin tärkeitä ja niitä voi suojata erityisesti tavaramerkeillä”, toteaa Antti Riivari.

Hae mukaan Quality Innovation Award -kilpailuun »

Kilpailuun voit hakea mukaan 1.9.2023 asti. Parhaimmat organisaatiot palkitaan Laatuyhdistyksen järjestämässä Laatupäivä-tilaisuudessa 15.11.2023.

Kansallinen laatuinnovaatiokilpailu Quality Innovation Award (QIA)

Kilpailun kategoriat ovat potentiaaliset innovaatiot, liiketoimintainnovaatiot, julkisen sektorin innovaatiot sekä ympäristöinnovaatiot. Lisäksi mukana on myös kuntainnovaatioiden sarja, jossa etsitään parhaita innovaatioita Suomen kunnista ja kaupungeista. Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2007. Siihen voi ilmoittautua kesäkuun alkuun saakka. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa innovaation uutuusarvoa ja taloudellista arvoa. Organisaation innovaation arvon lisäksi arvioidaan myös innovaatioprosessia.

Kansallisen QIA-kilpailun voittajat pääsevät mukaan kisaamaan kansainväliseen kilpailuun maailman huippumaita vastaan ja samalla vertaamaan omaa innovaatiotaan kansainvälisellä tasolla. Kilpailussa myönnetään myös erilaisia tunnustuksia organisaatioille merkittävästä innovaatiotyöstä. Vuonna 2023 kansainvälisen QIA-kilpailun pääpalkinnon voitti suomalainen Ecomation Oy.

Haluatko tunnustusta innovaatiollesi?

Quality Innovation Award -kilpailussa saat arvokasta asiantuntijan palautetta innovaatiostasi sekä näkyvyyttä kansallisella tasolla.

Hae mukaan QIA-kilpailuun