Siirry sisältöön

Riskienhallinta on myös mahdollisuuksien hallintaa

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Riskienhallinta on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Organisaatioiden toimintaympäristö on ennennäkemättömän murroksen edessä, jossa riskienhallintaa ei voi erottaa laadukkaasta toiminnasta. Hyvin hoidettu ja koko organisaatiota osallistava riskienhallinta on aina myös mahdollisuuksien hallintaa. 

Nykyinen maailmantilanne on saattanut organisaatioiden toimintaympäristön ennennäkemättömän murroksen eteen. Toimintaympäristössä piilee vakavia riskejä, jotka tulisi ottaa huomioon, jotta niihin voidaan varautua. Jos yrityksen riskienhallintaprosesseja ja jatkuvuussuunnitelmia ei ole vielä mietitty, ne kannattaisi laittaa kuntoon nyt.

”Kaikkia riskejä ei ole mahdollista estää, mutta niihin voidaan kuitenkin varautua. Yritysten on syytä laittaa jatkuvuussuunnitelmansa ja riskienhallintaprosessinsa kuntoon nyt, kun sen vielä ehtii tekemään”, sanoo riskienhallintaan erikoistuneen Inclusin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Mikaeli Langinvainio.

”Organisaatiot, jotka eivät tee lainkaan riskienhallintaa ottavat turhia riskejä. Silloin ei tiedosteta myöskään niitä riskejä, jotka kannattaa ottaa”, Langinvainio lisää.

Hyvin hoidettu riskienhallinta on aina myös mahdollisuuksien hallintaa

Riskienhallinta on olennainen osa organisaation päätöksentekoa, strategista suunnittelua ja eri tasoista operatiivista toimintaa, eikä sitä kannata tehdä näistä irrallisena. Yleisimmin riskienhallinnalla halutaan suojata organisaation arvon tuotto. Riskienhallinnan ytimessä on poistaa toiminnan ja strategian esteitä, hidasteita ja rajoitteita. Tähän liittyy myös riskienhallinnan toinen puoli, eli mahdollisuuksienhallinta.

”Tämän puolen pitäisi aina olla myös mukana. Jos tehdään jotain laadukkaammin riskienhallinnan takia, se on samalla mahdollisuus. Mahdollisuudet eivät toteudu, jos niitä ei nähdä asioina, joiden eteen pitää tehdä töitä. Mahdollisuudet pitää tunnistaa samoin kuin riskitkin”, sanoo Inclusin Langinvainio.

Riskienhallinta on koko organisaation asia

Riskienhallinnassa tulee aina ensin miettiä, millä periaatteilla sitä tehdään. Yksi tärkeimmistä periaatteista on osallisuus. Organisaatioissa osaamispotentiaali ei yleensä ole täysmääräisesti käytössä, ja sama pätee usein myös riskienhallintaan. Inclusin osallistavan riskienhallintaohjelmiston avulla voidaan osallistaa henkilöstöä ja johtoa mukaan riskienhallintaan.

”On arvokasta, että myös henkilöstö saadaan mukaan riskien tunnistamiseen. Henkilöstöltä saadaan paljon hiljaista tietoa ja he huomaavat myös organisaation piileviä riskejä”, sanoo Langinvainio.

”Haasteiden kohtaaminen rohkeasti yhdessä on usein koko organisaatiota voimaannuttavaa ja energisoivaa. Kun mietitään yhdessä toimenpiteitä riskejä varten, on kaikilla luottavaisempi olo siitä, että tavoitteita kohti päästään ja edessä olevat haasteet pystytään taklaamaan”, Langinvainio jatkaa.

Ennakoiva riskienhallinta on osa laadukasta toimintaa

Riskienhallinta on tänä päivänä erottamaton osa laatua. Yhteistyössä Inclusin kanssa Laatukeskus tarjoaa kattavan riskienhallinnan asiantuntemuksen sekä modernit työkalut osallistavaan riskienhallintatyöhön.

”Tänä päivänä oleellinen osa laadukasta toimintaa on ennakoiva riskienhallinta eli se, että estetään tulipalot jo ennalta ja varaudutaan erilaisiin skenaarioihin. Olen todella iloinen strategisesta kumppanuudestamme Inclusin kanssa. Yhdistämällä voimamme pystymme palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti riskienhallinnassa ja auttamaan yrityksiä menestymään muutoksessa”, kertoo Laatukeskuksen liiketoimintajohtaja Kirsi Vuorinen.

Uusiin riskienhallinnan palveluihin kuuluu yrityksen ja projektien riskienhallinta, liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta, kyberturvallisuus ja varautuminen, ympäristö- ja turvallisuusriskit sekä ISO31000 standardin soveltaminen ja käyttöönotto riskienhallinnassa.

”Riskienhallinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Yhdessä Laatukeskuksen kanssa tarjoamme yrityksille ja yhteisöille kokonaisvaltaista palvelua, jossa pystymme kouluttamaan yritysten avainhenkilöstöä ja auttamaan heitä ymmärtämään hyvän riskienhallinnan periaatteet”, Langinvainio sanoo.

Riskienhallintaan pitää kouluttautua tekemällä asioita käytännössä

Laatukeskus tarjoaa yhdessä Inclusin kanssa erilaisia koulutuspaketteja riskienhallintaan. Koulutukset keskittyvät osallistavaan koulutustapaan, jossa koulutettavat pääsevät miettimään niin riskienhallinnan prosesseja ja periaatteita kuin konkreettisia riskejä ja niiden hallintatoimenpiteitä. Täydentyvän koulutusvalikoiman jo saatavilla olevia ratkaisuja ovat muun muassa:

  • Tehokasta ja osallistavaa riskienhallintaa ISO31000:n mukaisesti
  • Osallistava riskienhallinta käytännössä – yrityksen riskienhallinta ISO 31000 prosessin mukaisena

”Riskienhallintaan pitää kouluttautua tekemällä asioita käytännössä. Myös itse riskienhallintaprosessiin liittyy riskejä, jos sitä tehdään puutteellisella osaamisella, resursseilla ja työkaluilla. Koulutuksissa haluamme herätellä osallistujia ajattelemaan myös tätä puolta”, Langinvainio sanoo.