Siirry sisältöön

Edelläkävijyys edellyttää satsausta laatutyöhön – Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta tukea ja verkostojen voimaa

  • Laadun kehittäminen
  • Julkaistu:

Tiina Nurmelan ryhmä oli jo 114:s Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta valmistunut ryhmä.

Helsingin Biopankin Tiina Nurmela suoritti Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen saadakseen tukea laatuvastaavan tehtäviinsä. Koulutuksesta hän sai uusia työkaluja muun muassa työhyvinvoinnin ja prosessien kehittämiseen.

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksella on Excellence Finlandilla pitkät perinteet. Nyt valmistunut ryhmä oli jo 114:s. Helsingin Biopankin kehittämispäällikkö ja laatuvastaava Tiina Nurmela hakeutui Excellence Finlandin laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen saadakseen lisää tukea laatuvastaavan tehtäviin. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa hakea akkreditointeja ja laatusertifikaatteja.

”Biopankin laatuvastaavan tehtävät siirtyivät minulla vuoden 2022 alussa, ja halusin ehdottomasti kouluttautua lisää. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri ja opiskellut hoitotieteen johtamista, mutta koin tarvitsevani laatuvastaavan työssä lisää työkaluja”, Nurmela sanoo.

Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen todistukset jaettiin maaliskuussa, ja sen opit ovat päässeet heti käyttöön. Nurmelan mukaan koulutuksesta sai hyviä neuvoja, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun laatutyötä viedään eteenpäin.

”Koulutuksesta sain loistavia vinkkejä esimerkiksi järjestäytymiseen ja dokumentaatioon”, Nurmela sanoo.

Tutustu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan »

Johto ja koko työyhteisö ovat sitoutuneita laatutyöhön

Laatutyö on Helsingin Biopankissa tärkeä osa arkea. Helsingin Biopankissa laatutyö onkin kirjattu strategiaan, ja johto on sitoutunut laatutyöhön.

”On hyvä miettiä, mikä on organisaatiomme nykykuva, ja visioida sitä, millaisena tilanne viiden vuoden päästä näyttäytyy. Haluamme strategiamme mukaan olla edelläkävijöitä biopankkitoiminnassa, mikä edellyttää laadukasta toimintaa. On tärkeää, että laatu näkyy myös ulospäin kansallisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneillemme, kuten tutkijoille, tutkimusryhmille ja terveydenhuollon kliinikoille”, Nurmela sanoo.

Johdon lisäksi jokainen työntekijä on sitoutunut kehittymään ja kehittämään työtehtäväänsä. Biopankin johtaja johtaa laatutyötä yhdessä laatuvastaavan kanssa, ja neljän tiimin kehittämispäälliköt vievät oman tiiminsä sisällä laatutyötä eteenpäin. Jatkuva parantaminen on laatutyössä keskeistä.

”Laatutyötä tehdään Helsingin Biopankissa yhdessä. Viikoittaisessa prosessipalaverissa ja joka toinen viikko pidettävissä koko yksikön palavereissa laatuvastaava informoi meneillään olevista laatuasioista. Näin jokainen saa tiedon, mikä kulloinkin on ajankohtaista laatutyön osalta. Olemme kirjanneet ylös kunkin vastuut, ja laatutyö on hyvin tiedossa koko organisaatiossa. Meillä on käytössä laatutyötä ohjaavaa ohjeistoa, kuten toimintakäsikirja”, Nurmela luettelee.

Tutustu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan »

”Koulutus vahvisti jo opittua, ja samalla sain uusia työkaluja”

Nurmela sanoo laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksen antaneen erityisesti tukea johtajuuteen. Uusista työkaluista Nurmela mainitsee työhyvinvoinnin seurannassa käytettävän RADAR-mallin.

”Työpajassa pohdimme, mikä on nykytila tiimissämme, ja nostimme esiin neljä keskeisintä työhyvinvointiin tällä hetkellä vaikuttavaa kehittämiskohdetta. Määritimme yhdessä seurannan mittarit, kuinka toteutamme seurannan käytännössä ja mitkä ovat ne yhteiset keinot, joilla työhyvinvointi lisääntyy tiimissämme”, Nurmela kertaa.

Vaikka Helsingin Biopankissa laatutyö on osa päivittäistä työarkea, Nurmela korostaa koulutuksesta saatua hyötyä.

”Oli todella hyödyllistä myös kerrata aikaisemmin opittua, sillä arjessa muistuttelua ei välttämättä tule. Kirjallisuuden ja sosiaalisen median lisäksi verkostot ovat tärkeää tukea esihenkilö- ja johtamistyössä kehittymisessä. Johtajan on hyvä kehittää jatkuvasti itseään: työelämässä ei voi jäädä paikalleen lepäämään, vaan on pysyttävä mukana kehityksessä”, Nurmela jatkaa.

”Koulutuksessa kirsikkana kakun päällä oli Excellence Finlandin konsultin Petri Lehtipuun pitämä valmennus prosesseista. Olemme nuori organisaatio ja vasta matkalla funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisaatioon. Sain oppia prosessien mallinnukseen, miten viemme prosesseja käytäntöön, ja miten seuraamme prosesseja määritettyjen mittareiden mukaisesti. Olemme tarkastelleet tiiviimmin prosessejamme: kuvaammeko oikeita prosesseja oikea-aikaisesti, mitä olemme dokumentoimassa ja miksi”, Nurmela sanoo.

Tutustu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen ja ilmoittaudu mukaan »

”Moniammatillinen verkosto on mahtava voimavara”

Nurmela kehuu erityisesti LKP-koulutuksen monitieteistä ja -ammatillista tiimiä. Nurmela oli laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksessa ainut osallistuja terveydenhuollon alalta.

”Meillä oli aivan huippu tiimi, ja verkosto on mahtava voimavara. Tykkään toimia monitieteisessä organisaatiossa. Porukassa oli mukana eri-ikäisiä ihmisiä johtajuuden ja päällikkyyden eri tasoilta. Laatupäällikkökoulutus antoi minulle ja varmasti muillekin osallistuneille mahtavan kansallisen ja kansainvälisen EFQM-yhteistyöverkoston ja benchmarkattavien organisaatioiden verkoston”, Nurmela kehuu.

Kiinnostuitko Laatu- ja kehityspäällikkökoulutuksesta?

Tutustu suosittuun koulutukseemme ja varaa paikkasi nyt!

Ilmoittaudu Laatu- ja kehityspäällikkökoulutukseen