Siirry sisältöön

ISO 9001:2015 -laadunhallinta

 • Laadun kehittäminen
 • Julkaistu:

Jos organisaatiosi tavoitteena on asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen, kannattaa tutustua ISO 9001:2015 -standardiin. Standardiin perustuva sertifikaatti on osoitus organisaation ansiokkaasta toiminnasta.

ISO 9001:2015 -standardi on kansainvälisesti tunnettu johtamisstandardi, jonka tarkoitus on varmistaa organisaation asiakasvaatimusten ja -lupausten täyttyminen.  Standardin sisältö perustuu laadun ympyrään  eli niin sanottuun Demingin ympyrään, jossa periaatteena on jatkuva parantaminen (Plan–Do–Check–Act eli PDCA).

Standardia voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon, esimerkiksi yrityksiin, kouluihin, yliopistoihin, valtion tai EU:n virastoihin, sairaaloihin, kuntiin ja yhdistyksiin. Organisaation koolla ei ole väliä soveltamisen suhteen.

Standardin hyödyt

Helposti muuhun liiketoimintaan ja johtamiseen liitettävä standardi sisältää selkeän johtamisrakenteen hyvine työkaluineen, jonka avulla voidaan sekä ennakoivasti että jälkikäteen tehdä jatkuvaa parantamista.

Standardia soveltamalla voidaan sopia organisaation yhteiset pelisäännöt, joiden tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Standardi toimii myös erinomaisena integroinnin välineenä, kun organisaatioon liitetään uusi toiminto ja ostettu yritys.

Tutustu laadunhallintakoulutuksiimme »

ISO 9001 -sertifikaatti

Standardin soveltaminen voidaan vahvistaa kolmannen osapuolen eli akkreditoidun sertifiointitahon toimesta. Sertifikaatin avulla organisaatio voi puolueettomasti osoittaa, että se toimii jatkuvan parantamisen periaatteella ja ottaa asiakasvaatimukset huomioon.

Ulkoinen sertifiointi tehdään kahdessa osassa:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa laatujärjestelmän rakenne ja dokumentaatio käydään läpi standardin vaatimuksia vasten.
 2. Toisessa vaiheessa arvioidaan, miten standardia ja omaa laatujärjestelmää on sovellettu käytännössä.

Sertifikaatti myönnetään kerralla kolmeksi vuodeksi, ja se edellyttää vuotuisia seuranta-arviointia ja vakuuttavaa laatujärjestelmän ylläpitoa.

Standardin vaatimukset

Standardi perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • asiakaskeskeisyys
 • johtajuus
 • ihmisten täysipainoinen osallistuminen
 • prosessimainen toimintamalli
 • parantaminen
 • näyttöön perustuva päätöksenteko
 • suhteiden hallinta

Tutustu laadunhallintakoulutuksiimme »

Standardin käyttöönotto

Standardin soveltaminen kannattaa yleensä tehdä kokeneen konsultin kanssa. Käyttöönotossa tärkeää on sovittaa standardin vaatimukset jo olemassa olevaan toimintaan tai uuden organisaation tavoitteisiin.

Standardin vaatimuksena on lista ylläpidettävästä ja säilytettävästä dokumentoidusta tiedosta.  Standardin aiemmista vaatimuksista poiketen organisaatio voi nykyisin itse määritellä tarvittavat dokumentoidut ohjeistukset sen mukaan, mikä on tarpeellista organisaation kannalta.

Kiinnostuitko ISO 9001 -standardin hyödyntämisestä organisaatiossasi?

Järjestämme ISO 9001:2015 -standardin koulutusta, jonka avulla ymmärrät standardin periaatteet ja pystyt toteuttamaan standardin vaatimukset organisaatiossasi. Meiltä saat myös ISO 9001 -auditointikoulutuksen.

Tutustu myös muihin laadunhallinnan koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja avuksi toimintajärjestelmien kehittämiseen, lue lisää!

Kirjoittaja

Pasi Grönroos

ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä
 • Laadun kehittäminen, Vastuullisuus