Siirry sisältöön

ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä

  • Laadun kehittäminen, Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Ympäristölainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, minkä lisäksi asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vastuullisuusvaatimukset organisaatiota kohtaan kasvavat. Tilanne vaatii useimmilta organisaatioilta toimenpiteitä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi, ja siihen sopii työkaluksi hyvin ISO 14001:2015 -standardi.

ISO 14001:2015 -standardi on kansainvälisesti tunnettu johtamisstandardi, jonka tarkoitus on vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta systemaattisesti sekä varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttyminen.

Standardia voidaan soveltaa koosta riippumatta mihin tahansa organisaatioon, oli kyse sitten yrityksestä, koulusta, yliopistosta, valtion tai EU:n virastosta, sairaalasta, kunnasta tai yhdistyksestä. Standardin sisältö perustuu laadun ympyrään eli niin sanottuun Demingin ympyrään, jossa periaatteena on jatkuva parantaminen (Plan–Do–Check–Act eli PDCA).

Tutustu laadunhallintakoulutuksiimme »

Standardin hyödyt

Standardia soveltamalla voidaan osoittaa sidosryhmille ja organisaatiolle itselleen, että organisaatio parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa. Helposti muuhun liiketoimintaan ja johtamisjärjestelmään liitettävä standardi sisältää johtamisrakenteen, jonka työkalujen avulla voidaan ennakoivasti ja jälkikäteen tehdä jatkuvaa parantamista. Ympäristön kuormituksen vähentäminen ja taloudelliset hyödyt voidaan yhdistää, jolloin hyöty on moninkertainen.

ISO 14001 -sertifikaatti

Organisaatio voi hankkia kolmannen osapuolen eli akkreditoidun sertifiointitahon vahvistaman sertifikaatin, joka osoittaa, että organisaatio on sitoutunut ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Sertifikaatti osoittaa puolueettomasti, että organisaatio toimii jatkuvan parantamisen periaatteella.

Ulkoinen sertifiointi tehdään kahdessa osassa:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa johtamisjärjestelmän rakenne ja dokumentaatio käydään läpi standardin vaatimuksia vasten.
  2. Toisessa vaiheessa arvioidaan, miten standardia ja organisaation omaa johtamisjärjestelmää on sovellettu käytännössä.

Sertifikaatti myönnetään kerralla kolmeksi vuodeksi, ja se edellyttää vuotuisia seuranta-arviointeja ja laatujärjestelmän vakuuttavaa ylläpitoa.

Tutustu laadunhallintakoulutuksiimme »

Standardin vaatimukset

Standardi vaatii, että organisaatio tunnistaa merkittävät ympäristönäkökohdat ja ryhtyy toimenpiteisiin ympäristökuorman vähentämiseksi erityisesti niissä seikoissa, joihin se voi eniten vaikuttaa. Suurimmat riskit ja mahdollisuudet tulee myös määritellä, ja niiden suhteen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Organisaation tulee pysyä perillä lakisääteisistä ja muista ympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja varmistaa, että vaatimukset näiden osalta täyttyvät.

Standardin käyttöönotto

Standardin soveltaminen kannattaa yleensä tehdä kokeneen konsultin kanssa. Käyttöönotossa tärkeää on sovittaa standardin vaatimukset jo olemassa olevaan toimintaan tai uuden organisaation tavoitteisiin.

Standardin vaatimuksena on lista ylläpidettävästä ja säilytettävästä dokumentoidusta tiedosta. Uusimman ISO 14001:2015 version vaatimuksessa ei ole yhtään dokumentoitua menettelyä. Siksi organisaatio voi itse määritellä tarvittavat dokumentoidut ohjeistukset.

Kiinnostuitko ISO 14001 -standardin hyödyntämisestä organisaatiossasi?

Järjestämme ISO 14001:2015 -standardin koulutusta, jonka avulla ymmärrät standardin periaatteet ja pystyt toteuttamaan standardin vaatimukset organisaatiossasi. Tutustu myös muihin laadunhallinnan koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja avuksi toimintajärjestelmien kehittämiseen, lue lisää!

Kirjoittaja

Pasi Grönroos

ISO 9001:2015 -laadunhallinta
  • Laadun kehittäminen